VPN/IPSec/Debian Orion

Z Support
< VPN
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Instalace Cisco VPN klienta

Pro instalaci programu Cisco VPN client musíme mít rootovská práva!

Po stažení instalačního balíku vpnclient-linux.tar.gz jej přemístíme na vhodné místo např. /tmp, rozbalíme a přepneme se do adresáře vpnclient:

mv vpnclient-linux.tar.gz /tmp
cd /tmp 
tar zxvf vpnclient-linux.tar.gz
cd vpnclient

Spustíme instalaci:

./vpn_install

Instalační adresář doporučujeme ponechat /usr/local/bin a službu VPN spouštět při startu:

Directory where binaries will be installed [/usr/local/bin]
Automatically start the VPN service at boot time [yes]

Pro přeložení klienta budeme potřebovat hlavičkové soubory spuštěného jádra (instalátor je sám správně najde):

Directory containing linux kernel source code [/lib/modules/2.6.18/build]

Poté už následuje překlad modulu a instalace všech potřebných programů. Na závěr spustíme službu VPN (při příštím startu už se bude startovat sama):

/etc/init.d/vpnclient_init start

Musíme přidat spouštění služby VPN i do runlevelu 2:

ln -sf /etc/init.d/vpnclient_init /etc/rc2.d/S85vpnclient_init

Pokud chceme spouštět program Cisco VPN client jako uživatelé, musíme nastavit suid bit souboru cvpnd:

chmod 4111 /opt/cisco-vpnclient/bin/cvpnd

Používání Cisco VPN klienta

Stažení konfigurace

Zde stáhneme soubor s přednastavenou konfigurací a přesuneme jej do adresáře /etc/opt/cisco-vpnclient/Profiles/

mv zcu-orion.pcf /etc/opt/cisco-vpnclient/Profiles/

Import kořenového certifikátu ZČU CA

Stáhneme certifikát certifikační autority ZČU a naimportujeme jej do programu (musíme zadat cestu k certifikátu):

cisco_cert_mgr -R -op import

Zkontrolujeme, jestli import proběhl správně:

cisco_cert_mgr -R -op list 

Výstup by měl vypadat takto:

Cert #     Common Name
-------     ------------
0        ZCU root CA

Vytvoření bezpečného IPSec připojení

Musí být spuštěna služba VPN, která nahraje do paměti modul cisco_ipsec:

/etc/init.d/vpnclient_init start

Spustíme program Cisco VPN client (budeme dotázáni na jméno a heslo):

vpnclient connect zcu-orion

Jestliže vše proběhne správně, výpis by měl vypadat takto:

Initializing the VPN connection.
Contacting the gateway at 147.228.232.2
User Authentication for zcu-orion...

The server has requested the following information to complete the user authentication:

Username []: jnovak
Password []:
Authenticating user.
Negotiating security policies.
Securing communication channel.

### Welcome to WEBnet ###

VPN server: ic-asa5520-vpn-fw.zcu.cz

** Orion authentication successful **

Do you wish to continue? (y/n): y

Your VPN connection is secure.

VPN tunnel information.
Client address: 147.228.232.128
Server address: 147.228.232.2
Encryption: 256-bit AES
Authentication: HMAC-SHA
IP Compression: None
NAT passthrough is inactive
Local LAN Access is disabled

Veškerá komunikace nyní probíhá skrz bezpečné šifrované spojení IPSec.

Proces můžeme přesunout na pozadí stisknutím CTRL-Z a příkazem bg:

[1]+ Stopped         vpnclient connect zcu-orion
localhost:~# bg
[1]+ vpnclient connect zcu-orion &

Kontrola připojení

Můžeme zkontrolovat vytvořené spojení:

localhost:~# ifconfig
cipsec0  Zapouzdření:Ethernet HWadr 00:0B:FC:CC:01:33
     inet adr:147.228.232.128 Maska:255.255.252.0
     AKTIVOVÁNO BĚŽÍ NEARP MTU:1356 Metrika:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     kolizí:0 délka odchozí fronty:1000
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Další ověření, že máte IP adresu z rozsahu univerzity, můžete provést na stránce http://mojepc.zcu.cz.

Ukončení bezpečného IPSec připojení

Napíšeme:

vpnclient disconnect

Veškerá komunikace nyní probíhá běžným nezabezpečeným spojením.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje