Notice: Array to string conversion in /opt/mediawiki-1.19-ZCU/includes/api/ApiBase.php on line 283

Notice: Array to string conversion in /opt/mediawiki-1.19-ZCU/includes/api/ApiBase.php on line 283

Notice: Array to string conversion in /opt/mediawiki-1.19-ZCU/includes/api/ApiBase.php on line 283

Notice: Array to string conversion in /opt/mediawiki-1.19-ZCU/includes/api/ApiBase.php on line 283

Notice: Array to string conversion in /opt/mediawiki-1.19-ZCU/includes/api/ApiBase.php on line 283

Notice: Array to string conversion in /opt/mediawiki-1.19-ZCU/includes/api/ApiBase.php on line 283
MediaWiki API Result
You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but probably is not suitable for your application.
See complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <allpages gapfrom="Reklamní systém" />
 </query-continue>
 <query>
  <pages>
   <page pageid="3022" ns="0" title="Referenční dokumentace služeb">
    <revisions>
     <rev xml:space="preserve">Základní informace technického charakteru. Dokument popisuje jednotlivé služby a základní informace potřebné pro konfiguraci klientů těchto služeb v prostředí projektu Orion. Dále jsou u každé služby uvedeny informace sloužící jako výchozí bod pro získání hlubších znalostí. Konkrétní konfigurační postupy pro jednotlivé operční systémy viz stránka s [[Návody_OpenOrion| návody]]. 

==Jednotlivé služby==

===Kerberos===

Centrální autentizační služba projektu Orion. Umožňuje ověření identity uživatele na základě uživatelského jména a hesla. S takto ověřenou identitou uživatele lze přistupovat ke službám projektu Orion. 

Konfigurace je shrnuta v konfiguračním souboru &lt;code&gt;krb5.conf&lt;/code&gt; obvykle v adresáři &lt;code&gt;/etc&lt;/code&gt;. (Aktuální verzi souboru naleznete na https://sluzby.civ.zcu.cz nebo na AFS v adresáři &lt;code&gt;/afs/zcu.cz/common/etc/&lt;/code&gt;) 

Základní informace lze shrnout takto: 

*Kerberos realm: &lt;code&gt;ZCU.CZ&lt;/code&gt;
*Kerberos server (KDC): &lt;code&gt;kerberos1.zcu.cz&lt;/code&gt;
*Kerberos admin server: &lt;code&gt;kerberos-adm.zcu.cz&lt;/code&gt;

Další informace a dokumentace:
[http://web.mit.edu/kerberos/www/ MIT krb5], [http://www.pdc.kth.se/kth-krb/ KTH Kerberos]


===AFS===

Sdílený souborový systém. Poskytuje přístup k diskovému prostoru (domovský adresář uživatele, sdílený prostor, projekty, uživatelské WEB stránky, ...).  

*Jméno AFS buňky (cell name): &lt;code&gt;zcu.cz&lt;/code&gt;
 
*AFS DB servery: &lt;code&gt;oknos.zcu.cz&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;nic.zcu.cz&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;sauron.zcu.cz&lt;/code&gt;
Tato konfigurace je obvykle uložena v souborech &lt;code&gt;CellServDB&lt;/code&gt; (Stáhněte si aktuální verzi [http://download.zcu.cz/public/config/openafs/CellServDB zde], nebo z https://sluzby.civ.zcu.cz, nebo z AFS v adresáři &lt;code&gt;/afs/zcu.cz/common/etc/&lt;/code&gt;) 

Další informace a dokumentace:
[http://www.openafs.org/ OpenAFS], [http://www.transarc.ibm.com/ Transarc (IBM)] 
 
 
===IMAP===

Služba poskytující přístup k elektronické poště. 

Konfigurace této služby je popsána v samostatných dokumentech o elektronické poště. Viz např. [[Služba_E-mail| zde]]. 
 

===LDAP Orion User Base (rfc2307)===

Tato služba slouží pro distribuci informací o uživatelských kontech a skupinách uživatelů. Jejím prostřednictvím je možno nakonfigurovat lokální stroj tak, že je zpřístupněn uživatelům definovaným v projektu Orion. Navíc je možno využívat informací o příslušnosti uživatele ke skupinám definovaným v centrální databázi (například pro omezení přístupu uživatelů ke stroji). 

Na straně klienta se tato služba využívá prostřednictvím NSS (Name Service Switch). Konfigurace se provádí jednak v souboru nsswitch.conf (adresář &lt;code&gt;/etc&lt;/code&gt;) a &lt;code&gt;/etc/ldap.conf&lt;/code&gt;. Základní potřebné informace: 
 
*jméno LDAP serveru (hostname): &lt;code&gt;hyperochus.zcu.cz&lt;/code&gt;
 
*port: &lt;code&gt;389&lt;/code&gt; (default)
 
*kořen LDAP stromu (base): &lt;code&gt;ou=rfc2307, o=zcu, c=cz&lt;/code&gt;

--------------
Další informace a dokumentace:
LDAP info ([http://home.zcu.cz/projekty/lps/Pleiades Pleiades], [http://www.ten.cz/doc/techzpravy/2000-4/ Lehký úvod do problematiky]), [http://www.padl.com/nss_ldap.html nss_ldap].</rev>
    </revisions>
   </page>
   <page pageid="7127" ns="0" title="Registrace orion konta">
    <revisions>
     <rev xml:space="preserve">&amp;nbsp;&lt;!--prazdny znak+enter na konci komentare kvuli hlavni strance--&gt;
&lt;!--&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;
 &lt;td valign=top&gt;[[Soubor:civenka.png]]&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;
#&amp;#042;Vyplň registrační ID a heslo (uvedeno nahoře na smlouvě)&lt;br&gt;[[Soubor:registrce1.png]]
#Klikni na '''Registrace Orion konta''' a vyplň zobrazený formulář&lt;br&gt;[[Soubor:registrace2.png]]&lt;br&gt; *'''Orion login''' (uživatelské jméno) nesmí být delší než 8 znaků a je možné ho složit z písmen bez diakritiky a číslic.&lt;br&gt;&lt;br&gt;*'''Orion heslo''' musí obsahovat minimálně 6 znaků vybraných ze dvou různých kategorií: malá písmena, velká písmena, číslice, interpunkční znaménka, ostatní znaky. Heslo nesmí obsahovat diakritiku.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
#Potvrď, a pokud bylo vše správně zadáno, budeš mít konto do '''36 hodin funkční'''.
 &lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;

----
&amp;#042;Pokud není počítač připraven pro zadávání registračního ID a hesla, restartuj ho. Na obrazovce s volbou operačních systémů zvol Linux. Poté se přihlas jako uživatel ''registrace''.&lt;br&gt;
[[Soubor:l1.png]]=&gt; =&gt; =&gt;[[Soubor:l2.png]]=&gt; =&gt; =&gt;[[Soubor:l3.png]]
[[Kategorie:Nápověda]]
[[Kategorie:Návody]]--&gt;


&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;
 &lt;td valign=top&gt;[[Soubor:civenka.png]]&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;


#Registrační ID a heslo najdeš na přední straně &quot;Potvrzení o převzetí identifikační karty&quot; [[Soubor:Potvrzeni scan.jpg]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;
#Na stránce [https://registrace.zcu.cz/ registrace.zcu.cz] vyplň registrační ID a heslo do příslušných kolonek [[Soubor:Vyplneni_reg_ID.png]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;
#Zvol si svůj Orion login a heslo (viz níže) a zaškrtni příslušné checkboxy [[Soubor:Registrace login.PNG]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;


== Orion login ==
'''Orion login''' (uživatelské jméno) nesmí být delší než '''8 znaků''' a je možné ho složit pouze z malých písmen bez diakritiky a číslic.&lt;br&gt;POZOR - Orion login nastavuješ jen jednou, nedá se změnit a provází tě po celou dobu tvého studia! Vybírej ho proto uvážlivě. Obvykle se volí příjmení, část příjmení, nebo kombinace jména a příjmení. Uvědom si, že login je zároveň začátek emailové adresy a vidí ho pak všichni tvoji profesoři a vyučující.&lt;br&gt;


== Orion heslo ==
'''Orion heslo''' musí obsahovat '''minimálně 8 znaků''' vybraných ze dvou různých kategorií: malá písmena, velká písmena, číslice. Nedoporučujeme používat ostatní znaky (-+.,_%#'&quot;;/* a pod.) a písmena s diakritikou. V počítačových učebnách je nastavena anglická klávesnice a takové znaky a písmena se pak mohou psát, jako úplně jiné znaky.&lt;br&gt;Více informací naleznete na [https://support.zcu.cz/index.php/Hesla_v_syst%C3%A9mu_Orion Hesla systému Orion]</rev>
    </revisions>
   </page>
  </pages>
 </query>
</api>