Google Apps/Bezpečnost/Smluvní podmínky

Z Support
Přejít na: navigace, hledání
Under construction icon-red.png Tato stránka není ještě hotová

 Text není kompletní nebo aktuální nebo se vztahuje k teprve připravované službě. Používejte jen na vlastní nebezpečí.

Tento dokument nemá za úkol vás detailně seznámit se všemi podmínkami, ale jen s těmi, které jsou zajímavé ve smyslu vlastnictví a ochrany dat.

Srovnání smluvních podmínek pro osobní účet a Google Apps

Pro koncového uživatele Google Apps se v podmínkách nic nemění, protože jsou mají stejné znění jako podmínky pro běžného uživatele účtu Google. Distributor, nebo provozovatel služeb Google Apps může mít vlastní doplňující podmínky pro užívání těchto služeb a je dobré tyto podmínky taktéž znát. Při používání univerzitních Google Apps je nutné řídit se jak smluvními podmínkami společnosti Google, tak politikou CIVu respektive celé ZČU, jejíž znění lze nalézt na následující stránce Politika CIV.

Jak si přečíst smluvní podmínky

Jak již bylo zmíněno výše, lze si podmínky vytisknout či přečíst již při zakládání účtu, ale jelikož se podmínky velmi často mění, na co vás samozřejmě Google patřičně upozorní, je užitečné vědět, jak se k nim dostanu kdykoliv. K tomu slouží následující návod.

 • Základem je být samozřejmě ke svému účtu přihlášen, na což slouží následující návod první přihlášení.
 • Na úvodní stránce Google klikneme na tlačítko ''Smluvní podmínky'', které se nachází v levém dolním rohu stránky, a přejdeme tak přímo na stránku se smluvnímu podmínkami společnosti Google.
Smluvní podmínky tlačítko.jpg
 • Na následující stránce je možné tyto podmínky prozkoumat.
Smluvní podmínky znění.jpg
 • je dobré vědět, že tyto smluvní podmínky platí pro všechny služby, které společnost Google poskytuje, ale jednotlivé služby mohou a také většinou mají vlastní podmínky, které je dobré taktéž znát.
 • Jak společnost Google zachází s osobními údaji a co o vás shromažďuje lze nalézt na záložce ''Zásady ochrany osobních údajů''
Ocharana soukromí.jpg

Zajímavosti z obsahu smluvních podmínek

 • Google se distancuje od veškerého obsahu, který na internet zveřejnili jeho uživatelé. Zároveň je důležité podotknout, že zveřejněný obsah mají právo kontrolovat a analyzovat za účelem ochrany jejich zásad a může také omezit uživatele, kteří zveřejňují obsah, který porušuje zásady společnosti Google. Držitelům autorských práv, které jsou porušovány uživateli zveřejňováním obsahu, jsou poskytnuty data o daném uživateli.
Distancování od obsahu.JPG
 • v podmínkách nechybí ani upozornění na využívání mobilních aplikací, které mohou způsobit nepozornost v silničním provozu a vést tak k nehodám.
Mobilní aplikace na vlastní nebezpečí.JPG
 • Google se taktéž distancuje od jakéhokoliv odpovědnosti za zveřejněný obsah a veškerá odpovědnost jde za uživatelem, který obsah publikoval. To platí i v případě, kdy byl uživateli napaden účet.
ODDPOVĚDNOST.JPG
 • společnost garantuje uživateli ve svých smluvních podmínkách setrvání duševního vlastnictví na publikovaný obsah, zároveň ale publikováním poskytujete neomezenou celosvětově platnou licenci k užití dat. Ty mohou být využity jen za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb.
Licence.jpg
 • součástí smluvních podmínek je i pasáž obsahující informaci o tom, že i když přestane uživatel využívat služeb společnosti Google, tak poskytnutá licence přetrvává.
Přetrvání licence.jpg
 • služby se snaží chránit své uživatele před škodlivým obsahem (Malware, viry…) pomocí analýzy obsahu, který je skrze služby společnosti Google přenášen (i emaily). Zároveň jsou tyto analýzy využity k personalizaci reklam a výsledků hledání.
Analyza.jpg
 • společnost taktéž může využívat vaše osobní údaje (jméno, profilová fotka …), které máme uvedené na účtu Google. Tyto údaje může využít v reklamním či komerčním kontextu, ale samozřejmě si lze nastavit předvolby, kterými lze omezit jejich využitelnost v reklamách.
Vyuziti osobnich udaju.jpg
 • společně se softwarem, který je poskytován službami společnosti Google, je poskytována i celosvětově platná, bezplatná, nepřevoditelná a nevýhradní licence k jeho používání. Zároveň se ale společnost brání ve smluvních podmínkách proti kopírování tohoto softwaru například zákazem zpětné analýzy zdrojového kódu.
Reverzní engeneering.jpg
 • společnost Google se v rámci platných právních předpisů zříká odpovědnosti za ušlý zisk, ztrátu dat a obdobné škody. Zároveň se chrání maximální výší odpovědnosti, pokud by vznikl nárok na uhrazení škody, která je omezená výší částky, kterou za použití služeb nárokovaná strana zaplatila.
Odpovědnost za ztráty.jpg
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje