LPS:IdM/midPoint/JIS

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Info

Resource

Do resource se ukládají osoby a zpět se načítají informace o kartách.

Aktivní vždy jen jedna. V midPointu reprezentováné jako atributy u osoby.

Poznámky

Atribut D. založení v GUI: změna stavu studenta např. na Studující, nastavuje JIS WS

Reset atributů: použít prázdný řetězec (např. <titulName/>).

Číselníky (titul, titulZa, mistoStudia):

 • "0" je neplatná hodnota (vrací se pouze při čtení, kdy atribut není vyplněný) - číselné verze nelze použít pro reset
 • mistoStudiaName: používáme pouze řetězcové verze:
 • titulName, titulZaName: používáme řetězcové verze
  1. pokud k dispozici číslo z Magionu (HR_TITUL_PRED, HR_TITUL_ZA), pošle se i číslo
  2. pokud k dispozici číslo z číselníku IdM (organizace 'hr-codes-str'), pošle se i číslo

==> JIS mění svůj číselník pouze, pokud dostane i pořadové číslo; tímto se zajistí update číselníku i ze Stagu s dynamickým hledáním v IdM

fakulta: posíláme 1:1 zkratku pracoviště ze studia ve Stagu; u doktorandů se jedná o katedru, ale vypadá to, že by to nemělo vadit

LiveSync

Operace selectChangedKarty() skenuje změny všech karet, nejen té aktivní.

==> může přijít "falešná" deaktivační událost (událost na jiné kartě)
==> věřit pouze údajům o osobě a např. podle osoId si explicitně zavolat selectOsobu()

Vrací pouze změny karet, ne osob (změny u osob dělá IdM). Pokud dojde ke změně karty kvuli změnám v osobě, je to OK a změna karty přiteče - např. po smazání osoby přiteče zpět událost smazání karty.

Workflow

 • IdM posílá do JIS stavy osob hned a JIS na to v noci reaguje ==> blokace de-facto hned, včetně přechodu student -> zaměstnanec, apod.
 • v rámci JIS systému do toho lze sáhnout (nastavit kartu jinak do doby, než přijde další změna) - mimo IdM

Objekty

kind objectClass intent strom
account ri:AccountObjectClass osoba -

Development

 • jedná se o nativní connector v Javě
 • používá se knihovna CFX
 • k dispozici jsou unit testy - viz README.md
 • netolerantní atributy nutno udržovat také v cz.zcu.connectors.jis.Utils.resetAttributes (resetování při počátečním napojování - pokud se vyrábí identita, jejíž záznam již v JIS existuje)

TODO

Chyby ve WS IS/STAG a DB JIS:

 1. WS: nelze nastavovat oba tituly najednou (míchají se čísla pro číselník) - po opravení zrušit workaroundy v konektoru
 2. WS: problém kolem titulů při create - po opravení zrušit workaround v nastavení resourcu
 3. WS: při chybě kolem úprav v číselníku obecná výjimka (vede na FATAL ERROR v midPointu a zastaví to update identity)
 4. (WS+)DB: nefunguje přechod stavu studenta P -> S (tohle asi moc nevadí, narazilo se na to jen při zavádění stavu "P" do WS JIS)
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje