LPS:Kubernetes

Z Support
Přejít na: navigace, hledání


Instalace

udela salt

https://ipmil.civ.zcu.cz/honza801/salt-cloud

sestaveni clusteru z master nodu, vyhodi token

kubeadm init --control-plane-endpoint synergia.civ.zcu.cz --pod-network-cidr 172.16.0.0/16

na slave nodech se musi pustit

kubeadm join ...

Konfigurace

repozitar s konfiguraci je v gitlabu https://ipmil.civ.zcu.cz/linux/synergia-config

deployyovane projekty (aplikace) https://ipmil.civ.zcu.cz/webs/

backupovani deploymentu https://ipmil.civ.zcu.cz/webs/backup

Sprava

seznam uzitecnych prikazu (pusti se z master nodu)

kubectl get all
kubectl get all -o wide
kubectl apply -f file.yaml
kubectl get namespace
kubectl exec -n webzcu -it deployment.apps/webzcu-lb -- bash

pro debug, kdyz neco nefunguje

kubectl describe deployment.apps/webzcu
kubectl describe node/synergia4
kubectl get serviceaccount
kubectl get persistentvolumeclaim -A
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje