Nápověda:Samoobslužný tisk a kopírování s použitím JIS karty

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

V současné době je na operátorských pracovištích CIV - HelpDesk, ve studovnách Univerzitní knihovny a pracovištích některých fakult zaveden samoobslužný tisk a kopírování. Znamená to, že studenti si mohou sami řídit svoji tiskovou frontu a kopírovat. Úlohy ve frontě je možné tisknout, mazat nebo opakovaně tisknout.


Obsah

Úvod

Každý student má v systému svoje kreditní konto a částka za tisk nebo kopírování je z něj po ukončení úlohy odečtena ve výši, která odpovídá způsobu (černobílý, barevný, oboustranný a pod.). Je tedy nutné si před tiskem vložit na svoje konto minimální kredit, který byl v současné době stanoven na 10 Kč. V případě, že na kontě není potřebná částka pro tisk nebo kopírování, úloha není zpracována.

Jednotlivé úlohy jsou identifikovány podle loginu uživatele v systému Orion. Úlohy s neznámým loginem (admin, root a pod.) nejsou systémem zpracovány. Úlohy je možné odeslat k tisku z některé veřejné učebny nebo studovny.

Cena tisku a kopírování je stanovena pro různá zařízení různě. Informace o aktuálních cenách je na této stránce nebo ji poskytne odpovídající pracoviště.

Výhod systému je několik. Každý si může ovládat svoje tiskové a kopírovací úlohy sám. Konto kreditu je společné pro všechna zařízení v systému. Peníze vložené do systému je možné využít na kterémkoliv zařízení. Tiskové úlohy jsou uchovány 7 dní, vytištěné i nevytištěné. Během té doby je možné je vytisknout, případně opakovaně vytisknout. Na každém terminálu (připojeném k tiskárně) jsou viditelné všechny úlohy daného uživatele v systému. Je možné je vytisknout na kterékoliv kompatibilní tiskárně. Např. úlohu odeslat k tisku v jedné ze studoven v UK, vytisknout ji druhý den v jiné studovně (na kompatibilní tiskárně) a třeba za dva dny ještě znovu vytisknout na pracovišti CIVu. Je třeba jen dát pozor, aby tiskárny byly kompatibilní. Samozřejmě není možné na černobílých tiskárnách tisknout barevné úlohy, na obyčejných tiskárnách oboustranné a pod.

Operace s kreditem

Vložení kreditu

Vložit kredit je možné na operátorských pracovištích HelpDesk nebo u výpůjčního pultu ve studovnách UK.

Informace o kreditu

Informaci o kreditu je možné získat buď na terminálu po přihlášení (viz. níže) nebo na http://tisk.zcu.cz po přihlášení orionovským loginem.

Informace o tiskových úlohách

Informaci o tiskových úlohách je možné získat opět buď na terminálu po přihlášení nebo na http://tisk.zcu.cz po přihlášení orionovským loginem. Zde je také možné tiskové úlohy smazat.

Každá tiskárna nebo kopírka má svůj terminál, který je připevněn v její blízkosti.

Ovládání kopírování

Kopírky jsou standardně zablokovány a je nutné je přes terminály odblokovat. Postup je popsán níže. Během kopírování jsou počítány kopie. Odblokování je nastaveno na 3 minuty. Pokud je kopírování ukončeno dříve, je nutné se odhlásit. Jinak hrozí nebezpečí, že na konto přihlášeného uživatele bude kopírovat někdo jiný.

Další informace

Další informace je možné získat na na http://tisk.zcu.cz po přihlášení.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje