Nastavení Thunderbird 24

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Mozilla Thunderbird je doporučeným programem pro práci s elektronickou poštou v prostředí ZČU.
Následující obrázky ukazují konfiguraci klienta Mozilla Thunderbird verze 24.x, který je v síti ZČU používán a podporován.
Podrobnější obecnou dokumentaci k programu Thunderbird můžete najít na stránkách projektu lokalizace produktů Mozilla http://www.mozilla.cz/.

Konfigurace poštovního účtu

Příchozí server
Adresa serveru: imap.zcu.cz
Port: 993
Zabezpečení spojení: SSL/TLS
Způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos


Popsaná konfigurace předpokládá připojení klienta k serveru IMAP.
Thunderbird nabízí jednoduchého průvodce, který prakticky polovinu práce udělá za Vás. Stačí pouze vyplnit několik základních údajů, tj. jméno, e-mail a orion heslo.

Při prvním spuštění vás poštovní klient provede procesem vytvoření nového poštovního účtu a svým základním nastavením.

Jednotlivá nastavení můžete měnit i kdykoliv později v menu Nástroje => Nastavení účtu a Nástroje => Možnosti.

Odchozí server
Adresa serveru: smtp.zcu.cz
Port: 465
Zabezpečení spojení: SSL/TLS
Způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Tb navod0.png

Zde vyberte možnost Přeskočit průvodce a použít existující e-mail. Pokud na Vás při prvním spuštění Thunderbirdu nevyskočí úvodní okno, vyberte možnost "Vytvořit nový účet".

Tb navod1.png

Zadejte své jméno (UPOZORNĚNÍ: zvolené jméno se bude zobrazovat příjemci), svoji elektronickou adresu v síti Západočeské univerzity a své orion heslo. Po stisknutí tlačítka "Pokračovat" bude v případě správně zadaných údajů automaticky nastavena konfigurace serverů.

Tb navod2.png

Přistupujete-li ke své poště z kolejí, segmentů eduroam a zcu-mobile anebo z jiné sítě než ZČU, vyberte Ruční nastavení a ujistěte se, že je zvolený zabezpečený přístup
ke školnímu serveru odchozí pošty (SSL, port 465). Server smtp.zcu.cz bude jinak vaše odesílané zprávy z důvodu anti-spamové ochrany odmítat.
Jednou z variant konfigurace serveru odchozí pošty je nastavení na poštovní server poskytovatele připojení, jehož službu používáte. Ale doporučujeme vám zvolit předchozí variantu.
Pak už jen stisknout tlačítko Hotovo.

Tb navod3.png

A poštovní účet je nastaven.


Konfigurace adresářového serveru LDAP

Konfigurací Adresářového serveru LDAP získáte možnost využívat adresář uživatelů majících zřízené konto v počítačové síti ZČU.
Tento návod je určen pouze pro konfiguraci LDAP serveru.
Pokud si potřebujete nakonfigurovat kalendář, kde už je konfigurace LDAP serveru zahrnuta, použijte následující návod.


Tb navod4.png

V menu Nástroje a vyberte Možnosti.

Tb navod5.png

Přepněte se na Vytváření, karta Adresování.

Tb navod6.png

Zvolte Přidat.

Tb navod7.png

Vyplňte dle přiloženého obrázku.
Název server: LDAP ZCU, adresa serveru: ldap.zcu.cz, port: 636, vyberte Použít zabezpečené spojení (SSL).

Tb navod8.png

Potvrďte tlačítkem OK.

Tb navod9.png

Ve výběru zvolte LDAP ZČU a potvrďte.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje