Nové datové úložiště a rekonstrukce serverovny

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Na roky 2011 a 2012 se podařilo získat z programu VaVpI (PO4) téměř 50 miliónů Kč na rozvoj ICT na ZČU. Cílem projektu RIPO je vyřešit pomocí mimořádných prostředků dlouhodobé nedostatky naší infrastruktury. Zásadní částí projektu je rekonstrukce serverovny, která bude probíhat celé léto 2012 a přinese lepší zabezpečení provozu (chlazení, napájení, dieselagregát, hašení) a vyřeší kritickou situaci s její kapacitou. Nové datové úložiště je již v provozu a přináší mimo jiné všem uživatelům nekonečný prostor pro elektronickou poštu.

Nekonečná kvóta na poštu

ICT část projektu RIPO je v pokročilé fázi realizace a přináší první ovoce. Tím je uvedení nového datového úložiště do běžného provozu. Kromě změn, které to přinese na pozadí (kritická data jsou automaticky a průběžně ukládána ve dvou kopiích ve dvou různých objektech, zvýšení výkonu pro informační systémy IS/STAG a Magion), můžeme díky němu poskytnout nekonečný prostor pro elektronickou poštu. To v praxi znamená, že uživatelé nemají pro svoji doručenou a uloženou poštu objemový strop jako dosud (4GB), ale tento strop je plovoucí dostatečně vysoko nad aktuálně zabraným objemem.

Rekonstrukce serverovny

Rekonstrukce hlavní serverovny v objektu UI bude probíhat v období od 18.6. do 31.8.2012 a to za plného provozu. Součástí rekonstrukce bude úplně nový systém chlazení i nové energocentrum umístěné ve výměníkové stanici a sloužící serverovnám, telefonní ústředně a dispečinku SRA. Ačkoli se CIV s pomocí SRA pečlivě připravoval a dodavatel je smluvně pod hrozbou sankcí vázán nenarušit provoz, prosíme v tomto období všechny uživatele, aby vzali v úvahu při plánování své práce možnost výpadků. Odměnou nám všem bude lepší bezpečnost dat a dostupnost služeb.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje