Odesílání datových zpráv

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Odesílání datových zpráv

Od 1.10.2014 si uživatelé odesílají datové zprávy orgánům veřejné moci sami, před odesláním datové zprávy si musí zajistit elektronický podpis oprávněné osoby na dokumentu(pokud je na odesílaném dokumentu vyžadován). Pokud se jedná o podpis rektora, předají dokument elektronicky ve spisové službě k podepsání panu rektorovi, pan rektor provede elektronické podepsání dokumentu a předá dokument zpět zpracovateli. Zpracovatel pak provede předání datové zprávy výpravně datových zpráv dle návodu viz výše. Upozorňuji, pokud máte v Prostředí - Uživatelská nastavení - Výchozí výpravnu, musite zrušit Výpravnu-Bory a nechat to prázdné a pak uvidíte i Výpravnu datových zpráv(viz obrázek [1])

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje