OpenOrionLinux/Instalace OpenAFSOrion

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Příprava modulů do jádra

Pro běh OpenAFS klienta je potřeba do jádra dodat moduly. V případě, že používáte své vlastní jádro je potřeba je zkompilovat na míru pro něj níže uvedeným postupem.

Pokud používáte jádro ze standartního debianího balíčku (kernel-image), můžete použít vhodný z dostupných předkompilovaných modulů. Momentálně jsou dostupné moduly pro jádro 2.4.24 (kernel-image-2.4.24-1-ARCH). Správný modul naleznete použitím virtuálního balíčku openafs-modules2. Ten nabídne seznam dostupných, ze kterých si vyberete správný podle verze jádra a architektury počítače. Například:

ui202p04-lps:/var/lib/dpkg# apt-get install openafs-modules2
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Package openafs-modules2 is a virtual package provided by:
  openafs-modules-2.4.24labs+ht 1.2.10-2+10.00.Custom
  openafs-modules-2.4.24-1-k7-smp 1.2.11-1+10.00.Custom
  openafs-modules-2.4.24-1-k7 1.2.11-1+10.00.Custom
  openafs-modules-2.4.24-1-k6 1.2.11-1+10.00.Custom
  openafs-modules-2.4.24-1-686-smp 1.2.11-1+10.00.Custom
  openafs-modules-2.4.24-1-686 1.2.11-1+10.00.Custom
  openafs-modules-2.4.24-1-586tsc 1.2.11-1+10.00.Custom
  openafs-modules-2.4.24-1-386 1.2.11-1+10.00.Custom
You should explicitly select one to install.
E: Package openafs-modules2 has no installation candidate

pak nainstalujete příslušný balík (např pro jádro z balíčku kernel-image-2.4.24-1-k7):

 apt-get install openafs-modules-2.4.24-1-k7

Kompilace OpenAFS modulů

nainstalovat balík kernel-package

 apt-get install kernel-package

nainstalovat balík openafsorion

 apt-get install openafsorion

Pokud se budou instalovat i závislé balíky, které chtějí zadat konfiguraci, stačí tyto dotazy odklepat a více se o ně nestarat. O správnou konfiguraci všech součástí se postará openafsorion.

rozbalit zdrojový kód aktuálně používaného jádra do /usr/src/linux

 cd /usr/src/
 tar xzvf linux-2.4.17.tar.gz

a v klidu vyčkat na dokončení rozbalení.

Jméno aktuálně používaného jádra zjistíte příkazem `uname -a'. Jeho zdrojové kódy pak buď přes ftp na ftp://ftp.zcu.cz/pub/linux/kernel/ nebo z debianovského balíku kernel-source-<číslo jádra> (např. kernel-source-2.4.17)

Pokud se jádro rozbalí do jiného adresáře než /usr/src/linux, je potřeba udělat správný link v /usr/src příkazem

 ln -s /usr/src/<jméno rozbaleného adresáře> /usr/src/linux

rozbalit zdrojový tarball jaderných modulů OpenAFS

 cd /usr/src
 tar xzvf openafs.tar.gz

(opět v klidu vyčkat)

nakonfigurovat jádro

 cd /usr/src/linux
 make menuconfig

Celé jádro většinou konfigurovat nemusíte, jeho aktuální konfiguraci můžete nahrát v konfiguračním skriptu položkou "Load an Alternate Configuration File". Obvykle se konfigurační soubor nachází v /boot/config-<číslo jádra>.

doporučujeme také znovu přeložit jádro

 cd /usr/src/linux
 make-kpkg kernel_image kernel_headers

Ke kompilaci je vhodné použít novější překladač (např. gcc-3.2) a nejnovější verzi balíku linux-kernel-headers.

vytvořit balík modulu pro jádro

 cd /usr/src/linux
 make-kpkg modules_image

nainstalovat vzniklé balíky v /usr/src/

 cd /usr/src
 dpkg -i kernel-image-<číslo jádra>.Custom_i386.deb
 dpkg -i kernel-headers-<číslo jádra>.Custom_i386.deb
 dpkg -i openafs-modules-<číslo jádra>_<verze modulů>.Custon_i386.deb

restartovat openafs klienta

 depmod -a
 /etc/init.d/openafs-client restart

Instalace utilitou module-assistant

Alternativně lze pro instalaci modulů použít i utilitu module-assistant.

Prvním krokem je instalace,

 apt-get install module-assistant

dalším krokem je stáhnutí patřičných openafs modulů a jejich kompilace,

 module-assistant prepare openafs-modules
 module-assistant auto-build openafs-modules

poté moduly nainstalujeme,

 dpkg -i /usr/src/openafs-modules*
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje