OrionXP:Dálková asistence/Lokální správci

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Podpora systému OrionXP byla ukončena

Systém Windows XP není a nadále nebude podporován.
Používání Windows XP představuje velké bezpečnostní riziko, 
aktualizace operačního systému je silně doporučena.

Následující obsah již není aktuální, ani udržován.Konfigurace dálkové asistence pro lokální správce

Úvod

 • CIV poskytuje mechanismus služby dálkové asistence bez další podpory.
 1. K dispozici je dáván instalační balíček UltraVNC a CIVnc se základním nastavením.
 2. Balíčky jsou k dispozici bez podpory.
 3. Dále je k dispozici tento návod, jež slouží k popisu nutných nastavení před nasazením služby.
 4. Použití Dálkové Asistence je na neIS strojích bez jakékoli podpory ze strany HelpDesku


Úprava instalačních balíčků

UltraVNC

 1. Po rozbalení archivu je třeba spustit soubor install.cmd
 2. Po skončení instalace spustíme zástupce: Start->Programy->Po Spuštění->vncviewer.lnk
 3. V tray liště se objeví zelená ikona vncvieweru, poklepáním zobrazíme nasledující dialogové okno a vybereme možnost config: Viewer-config.png
 4. V okně které se otevře zvolíme možnosti dle obrázku, a potvrdíme volbu kliknutím na tlačítko gen key
  Gen-key.png
 5. Ve složce C:\Program Files\UltraVNC se bude nacházet soubor new_rc4.key, přejmenujeme jej na rc4.key
  Rc4-key-rename.png
 6. Soubor rc4.key ponecháme v daném adresáři, ale jeho kopii uložíme do adresáře civnc který je součástí instalačního balíčku
 7. Pokud používáte jiný firewall než je defaultní WindowsFW (např. McAfee), je třeba povolit příchozí komunikaci na portu 36363 (případně jiném, který si nastavíte)
 • nastavení portu se provádí v konfiguračním souboru helpdesk.txt z adresáře civnc, a ve vlastnostech zástupce zástupce Start->Programy->Po Spuštění->vncviewer.lnk
 1. Tímto je nastavení správcovo PC jež bude přijímat žádosti o dálkovou asistenci hotovo.

CIVnc

 • Konfigurace
 1. V adresáři civnc se nachází soubory helpdesk.txt a logo.bmp které vyžadují editaci.
 2. logo.bmp Omezení kladou pouze rozměry a meze slušnosti.
 3. helpdesk.txt Obsahuje šablonu konfiguračního souboru, doporučuji celý dobře prostudovat a správně vyeditovat.
 • Otestování
 1. Jako IP adresu zadat 127.0.0.1, pokud je vše dobře nastaveno, po spuštění a poklepání na jméno s přiřazenou adresou 127.0.0.1, dojde k zobrazení dotazu o povolení příchozí komunikace, po potvrzení spojení by se měly zacyklit okna, což značí že spojení funguje a nastavení je správné. K ukončení programu stačí pouhý stisk kombinace CTRL+ALT+DEL, na který program reaguje ukončením.
 • Nasazení
 1. Pokud cílový počítač má nainstalováno McAfee a aktivní modul IPS je před instalací třeba nastavi danému počítači v politikách IPS:Rules politiku civnc, jinak se instalace nezdaří.
 2. Mít povolenou odchozí komunikaci na IP správce a nastavený port(výchozí je 36363)
 3. Na cílový počítač do adresáře C:\Program Files\ nakopírovat adresář CIVNC (po jednoduché editaci je možno využít skript pro vzdálenou instalaci McAfee)
 4. V instalačním balíčku se nachazí soubor Dálková Asistence.lnk, jeho umístění doporučuji do Nabídky Start či na plochu, nechavám na vlastním uvážení.
 5. Zástupce směřuje do adresáře C:\Program Files\CIVNC\vnc-start.cmd doporučuji toto neměnit.
 6. Instruovat uživatele ohledně ovládání Dálkové Asistence.

Instalační balíček ke stažení

Zde!

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje