Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/Pevná síť WinXP

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Tento text popisuje postup a nastavení pro připojení do pevné sítě eduroam v operačním systému Windows XP

Základní nastavení síťového adaptéru

Ověřování nastavíme v nabídce START => Nastavení => Ovládací panely, kde zvolíme ikonu Síťová připojení.
Ip1.jpg

Po kliknutí pravého tlačítka myši na ikoně Síťového připojení vybereme volbu Vlastnosti.
Ip2 pevne.jpg

Výběrem položky Protokol sítě Internet (TCP/IP) a následným kliknutím na tlačítku Vlastnosti zkontrolujeme správné nastavení karty. (Pokud nemáte zobrazenu položku Ověřování, musíte zapnout službu Automatická konfigurace pevné sítě, viz. poslední část tohoto návodu)
Ip4 pevne.jpg

Zde nastavte položky Získávat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získávat adresu serveru DNS automaticky.
Ip5.jpg

Dále pokračujeme stiknutím tlačítka OK a přepnutím do záložky Ověřování, zde zvolíme parametr Povolit v této síti ověření IEEE 802.1x a položku Typ protokolu EAP nastavíme na hodnotu Protokol PEAP (Protected EAP).
Peap3 pevne.jpg

Kliknutím na tlačítku Vlastnosti se nám zobrazí okno, kde zvolíme nastavení Ověřit certifikát serveru, v seznamu Důvěryhodných kořenových certifikačních úřadů zvolíme náš certifikační úřad Root ZCU-CIV Certification authority - Test Class CA a způsob ověřování nastavíme na Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2).
Peap4.jpg

Po stisku tlačítka Konfigurovat... odstraníme volbu Automaticky použít přihlašovací jméno, heslo a připadně doménu systému Windows.
Peap5.jpg

Všechna okna zavřeme tlačítkem OK. Operační systém se během chvilky začne přihlašovat do pevné sítě eduroam a následujícím hlášením požádá o zadání přihlašovacích údajů.
Winxp-lan.JPG

Kliknutím na vypsaném hlášením se otevře okno, kde vyplníme uživatelské jméno a heslo určené pro přístup do sítě eduroam (Je to stejné heslo, které používáte pro přístup do eduroam Wi-Fi sítě). Přihlašovací doménu nevyplňujeme.
Peap login.jpg

Systém začne ověřovat přihlašovací údaje a vypíše znovu hlášení.
Winxp-lan.JPG

Kliknutím na vypsaném hlášení se nám zobrazí informace o certifikátu.
Z bezpečnostního hlediska je vhodné kliknout na tlačítko Zobrazit certifikát serveru a zkontrolovat, zda se opravdu jedná o certifikát podepsaný náší certifikační autoritou.
Cert1.jpg

Vystavitel musí být ZCU root CA
Cert2.jpg

V záložce podrobnosti je vhodné zkontrolovat tzv. Miniaturu certifikátu, zda je shodná s miniaturou jednoho z našich serverů

gauth.zcu.cz:  f3 7e f0 15 a3 ac 47 6f fb c6 0d b1 3e e6 2c 33 a9 40 ed 49

Cert3.jpg

Cesta k certifikátu musí obsahovat ZCU root CA dále pak jméno serveru gatuh.zcu.cz případně jméno serveru gatuh2.zcu.cz.
Cert4.jpg

Po ověření a přijetí certifikátu vypíše systém hlášení o připojení Vašeho počítače k síti eduroam.

Winxp-lan2.JPG

Zapnutí služby Automatické nastavení pevné sítě

Ověřování nastavíme v nabídce START => Nastavení => Ovládací panely, kde zvolíme ikonu Nástroje pro správu
Winxp-lan-service1.JPG

Zde vybereme ikonu Služby.
Winxp-lan-service2.JPG

Mezi službami najdeme tu, která se jmenuje Automatické nastavení pevné sítě. Pravým tlačítkem myši na službu zobrazíme menu a vybereme volbu Vlastnosti.
Winxp-lan-service3.JPG

V zobrazeném okně službu spustíme kliknutím na tlačítko Spustit.
Winxp-lan-service4.JPG

Nyní zkontrolujte, jestli Typ spouštění je Automaticky, pokud ne, změňte ho. Potom klikněte na tlačítko Použít. Tímto je nastavení dokončeno.(Tento poslední krok je volitelný a pro správné fungování není nutný. Nastavíte-li Typ spouštění na Automaticky, nebude potřeba znovu provádět tyto kroky při příštím spuštění počítače).
Winxp-lan-service5.JPG

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje