Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/Wireless Nokia E75

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Tento text popisuje postup a nastavení pro připojení do bezdrátové sítě eduroam z Mobilního telefonu E75

Nastavení hesla pro přístup do sítě

Na stránce pro změnu hesla si nastavíme přihlašovací heslo pro přístup do sítě.

Instalce certifikátu certifikační autority ZCU root CA

Stáhněte si prostřednictvím sítě zcu-mobile kořenový certifikát ZČU. Tento certifikát je možné přenést do vašeho telefonu také pomocí paměťové karty. Potom otevřete hlavní menu, ze kterého přejděte do menu Kancelář volbou Otevřít.
E75-cert06.jpg

Zde otevřete Správce souborů volbou Otevřít. Zde najděte uložený certifikát a otevřete ho.
E75-cert07.jpg

Potvrďte uložení ZCU root CA volbou Uložit.
E75-cert08.jpg

Opět potvrďte volbou Uložit uložení certifikátu.
E75-cert09.jpg

Popis certifikátu můžete ponechat stejný, jako je ten přednastavený.
E75-cert10.jpg

Nastavete další okno podle našeho obrázku a potvrďte volbou OK
E75-cert11.jpg

Tím je certifikát uložen.
E75-cert12.jpg

Nastavení připojení do sítě eduroam

Máte-li nainstalovaný certifikát ZČU, můžete se nyní připojit do sítě eduroam. Začněte v základní obrazovce a zapněte hlavní menu volbou Menu.
E75-edu01.jpg

Zde vyberte ikonku Ovládací panely a otevřete je volbou Otevřít.
E75-edu02.jpg

Pokračujte do podmenu Nastavení, které otevřete volbou Otevřít.
E75-edu03.jpg

Zde vyberte řádek Připojení a otevřete jej volbou Otevřít.
E75-edu04.jpg

Nyní zvolte řádek Cíle. Otevřete jej volbou Otevřít.
E75-edu05.jpg

Zde vyberte řádku Přístupový bod pro přidání nového bodu. Pokračujte dále volbou Zvolit.
E75-edu06.jpg

Na volbu, zda zjistit body automaticky, odpovězte Ano.
E75-edu07.jpg

Vyčkejte, až vyhledávaní zkončí.
E75-edu08.jpg

Telefon vám potom zobrazí dostupné přístupové sítě. Vyberte typ Bezdrátová LAN a potvrďte volbou Zvolit.
E75-edu09.jpg

Zobrazí se vám dostupné WLAN síťe. Zvolte síť eduroam a potvrďte tlačítkem Zvolit.
E75-edu10.jpg

Jako cíl zvolte Internet a pokračujte volbou Zvolit.
E75-edu11.jpg

Tím je nový přístupový bod přidán. Budete o tom zařízením informováni.
E75-edu12.jpg

Nyní jste zpět v menu cíle. Zde vyberte řádku Internet a otevřete ji volbou Otevřít.
E75-edu13.jpg

Nyní se vám zobrazí všechny přístupové body, které máte pro přístup k internetu k dispozici. Vyberte eduroam, který jste právě vytvořili a upravte jej volbou Upravit.
E75-edu14.jpg

Zkontrolujte, že ve vašem zařízení máte shodné údaje, jako my na obrázcích.
E75-edu15.jpg E75-edu16.jpg E75-edu17.jpg

Nyní vyberte řádek Nastavení zásuvného modulu EAP volbou Změnit přejděte na jeho nastavení.
E75-edu18.jpg

Nyní zakažte EAP-SIM a EAP-AKA v menu Volby. Tam vyberte Nepovolit a následně zadejte Zvolit.
E75-edu20.jpg E75-edu19.jpg

Nyní povolte EAP-PEAP stejným způsobem. Potom zadejte Upravit pro nastevení tohoto připojení.
E75-edu21.jpg

Nastavte váš telefon podle následujících tří obrázků. Uživatelské jméno zadejte to vaše orionovské. (Za vaše uživatelské jméno musíte přidat @zcu.cz, jinak se nebudete schopni do sítě eduroam připojit)
E75-edu22.jpg E75-edu23.jpg E75-edu24.jpg

Nyní změňte záložku z Nastav. na EAPs (posunem joystickem o jednu pozici doprava). V této obrazovce musí být zvoleno pouze EAP-MSCHAPv2 (volbou Nepovolit zakažte všechny ostatní řádky). Nyní upravte nastavení EAP-MSCHAPv2 volbou Upravit.
E75-edu25.jpg

Uživatelské jméno zadejte to vaše orionovské. (Za vaše uživatelské jméno musíte přidat @zcu.cz, jinak se nebudete schopni do sítě eduroam připojit). Heslo zadejte vaše síťové heslo, které jste nastavili na začátku tohoto návodu.
E75-edu26.jpg

Vratťe se do základní obrazovku a otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu libovolných internetových stránek (např. www.zcu.cz)
E75-edu27.jpg

Objeví se okno o připojování se k síti eduroam. Vyčkejte, než se váš telefon se sítí eduroam spojí. Pokud vidíte stránky Západočeské univerzity, nastavili jste připojení správně.
E75-edu28.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje