Práce s OpenCms

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka obsahuje návody pro základní editaci obsahu stránek běžících na systému OpenCms.

Obsah

Přidání nové komponenty na stránku

Komponentou je myšlena ucelená obsahová část stránky (článek s textem, fotogalerie, kalendář akcí atd.).

 1. Nejprve je třeba si v inline editoru otevřít stránku, na které bychom chtěli změnit obsah.
  • Toho lze docílit buď nalezením stránky ve Workplace a jejím zobrazením (klepnutím na její název levým tlačítkem myši), nebo se do inline editoru přepnout rouvnou (například tím, že si necháme zobrazit index) a na požadovanou stránku se proklikáme přes odkazy.
 2. Klikneme na symbol hůlky v levé horní části menu (Add content).
 3. Po otevření nabídky s různými komponentami najdeme tu, kterou bychom chtěli umístit na stránku.
 4. Najedeme na ikonku mřížky (Create new content) v pravé části této komponenty, stiskneme a podržíme levé tlačítko myši, tahem přesuneme komponentu na požadované místo na stránce a pustíme tlačítko myši.
  • Lze si všimnout červeně orámovaných ploch na stránce - ty signalizují, kam je možné přetahovanou komponentu umístit.
  • Jejím obsahem je předdefinovaný text, který můžeme upravit podle návodu níže.

Ukázku tohoto postupu můžete vidět v galerii:

Úprava existujícího textu

 1. Nejprve je třeba si v inline editoru otevřít stránku, na které bychom chtěli změnit obsah.
  • Toho lze docílit buď nalezením stránky ve Workplace a jejím zobrazením (klepnutím na její název levým tlačítkem myši), nebo se do inline editoru přepnout rouvnou (například tím, že si necháme zobrazit index) a na požadovanou stránku se proklikáme přes odkazy.
 2. U komponenty, která lze upravit, by se měla zobrazovat ikonka editace ve formě malého terčíku. Po najetí na něj se zvýrazní obrysy dané komponenty a místo terčíku se zobrazí možnosti editace.
 3. Pro editaci obsahu zvolíme iknoku tužky (Edit).
 4. Po otevření editoru dané komponenty stránky nalezneme část s obsahem textu (zde závisí na dané komponentě, například komponenta Článek má obsah v části nazývané Odstavec) a klikneme do ní. V tu chvíli se nám zobrazí editor textu se všemi možnými úpravami textu (kurzíva, tučné, zarovnání, vkládání odkazu atd.).
 5. Upravíme text dle našeho uvážení a když jsme s výsledkem spokojeni, klikneme vlevo nahoře na ikonku diskety s křížkem (Save & exit). Tím se naše změny uloží a editor komponenty se zavře.
 6. Po návratu do inline editoru je třeba ještě udělat jednu věc - změny, které jsme vykonali, nejsou zatím viditelné pro návštěvníka webu. Pro zpřístupnění této změny musíme ještě text tzv. publikovat. To provedeme kliknutím na ikonku v levé horní části menu (Publish). V zobrazeném dialogu s nastavením publikace není většinou třeba nic nastavovat, stačí kliknout na tlačítko Publish.

Ukázku tohoto postupu můžete vidět v galerii:

Přidání nové galerie obrázků

 1. Ve Workplace otevřeme adresář, ve kterém chceme vytvořit novou galerii.
 2. Klikneme na tlačítko New v levé horní části menu.
 3. Z nabízených kategorií vybereme položku Extended folder a klikneme na tlačítko Continue.
 4. U výběru typu adresáře zvolíme obrázkovou galerii, tedy Image gallery.
 5. Pojmenujeme adresář - je třeba použít název bez háčků, čárek a mezer - a opět se přesuneme dál tlačítkem Continue.
 6. Nakonec vyplníme název galerie (Title) - zde již bez limitů - a potvrdíme vytvoření tlačítkem Finish.

Ukázku tohoto postupu můžete vidět v galerii:

Přidání obrázků do existující galerie

 1. Ve Workplace otevřeme adresář galerie, do které chceme přidat nové obrázky.
 2. Klikneme na tlačítko Upload.
 3. V dialogovém okně pro nahrávání souborů můžeme obrázky buď úřetáhnout z našeho adresáře přímo do šedé zóny, označené You can drag and drop files to upload here, nebo klikneme na tlačítko Add more files a v klasickém dialogovém okně vybereme soubory, které chceme nahrát.
  • Výběr potvrdíme kliknutím na tlačítko OK.
 4. Zobrazí se okno s možností editace parametrů námi nahrávaného obrázku. Je vhodné vyplnit alespoň popisek obrázku (Description). Pokud jsme nahrávali více obrázků, je možné se mezi jejich nastaveními přepínat tlačítky Next (další) a Back (předchozí). Nastavení parametrů potvrdíme kliknutím na tlačítko Finish.
  • OpenCms poté umožní s danou galerií obrázků dále pracovat.

Ukázku tohoto postupu můžete vidět v galerii:

Vytvoření nové aktuality

 1. Ve Workplace otevřeme adresář, ze kterého načítá daná komponenta seznam aktualit a v horním panelu klikneme na tlačítko New.
 2. V seznamu vybereme položku Aktualita a výběr potvrdíme tlačítkem Continue.
 3. Ve formuláři zadáme název souboru s aktualitou. Je velmi vhodné, aby byl název psán malými písmeny a slova odděloval podtržítkem či pomlčkou. Vytvoření opět potvrdíme tlačítkem Continue.
 4. V dalším bodě vyplníme dodatečné informace o souboru a vytvoříme soubor tlačítkem Finish.
  • Je vhodné vyplnit alespoň název souboru. Zde už ohledně názvu nejsou žádná dříve zmíněná omezení.
 5. Po vytvoření klikneme na naší novou aktualitu pravým tlačítkem a zvolíme Edit.
 6. Zde vyplníme informace, které na stránce s aktualitami chceme zobrazit. Po vyplnění klikneme na tlačítko Publish, kterým se obsah uloží a rovnou publikuje.
  • Standartně se vyplňuje Titulek (titulek aktuality), InterniAdresa (adresa důležitá pokud aktualita směřuje na soubor), Perex (zkrácený obsah) a Obsah (samotný obsah aktuality).
 7. Aktualita se poté zobrazí v komponentě seznamu aktualit, která aktuality načítá z daného adresáře.

Ukázku tohoto postupu můžete vidět v galerii:

Vytvoření nové upoutávky

 1. Ve Workplace otevřeme adresář, ze kterého jsou načítány upoutávky (zpravidla ve složce /odkazy/upoutavky) a v horním panelu klikneme na tlačítko New.
  1. Ještě před vytvářením upoutávky je vhodné připravit obrázek, který bude daná upoutávka zobrazovat. Aby v adresářích nevnikl nepořádek, je vhodné obrázky třídit do samostatné složky, například /odkazy/upoutavky/images a do ní potřebný obrázek nahrát. Pro tento krok lze využít návodu pro přidání nové galerie obrázků a přidání obrázků do existující galerie.
 2. Z nabídky vybereme Upoutavka a klikneme na tlačítko Continue.
 3. V novém okně zvolíme jméno upoutávky. Poté stačí kliknout na tlačítko Continue.
  1. Doporučení: nazvat soubor tak, aby neobsahoval mezery a diakritiku
  2. K názvu nepřipojujeme koncovku .html, editor to udělá za nás.
 4. V posledním oknu vyplníme název upoutávku (zde již bez limitů), můžeme ještě připsat popis či keywords. Poté klikneme na tlačítko Finish.
 5. Náš soubor je nyní vytvořen. Klikneme na něj pravým tlačítkem a zvolíme možnost Edit.
 6. V editoru nalezneme soubor s obrázkem upoutávky (pole Obrazek), vyplníme text (pole Text, není povinné), nadpis (pole Nadpis) a odkaz (pole Odkaz), na který nás upoutávka po kliknutí navede. Upoutávku můžeme v tomto stavu uložit a rovnou publikovat (ikona šipky s hodinami) nebo jenom uložit a zavřít editor (ikona diskety s křížkem). Pokud upoutávku pouze uložíme, budeme jí později muset ještě ručně publikovat.

Ukázku tohoto postupu můžete vidět v galerii:

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje