Remote IPv6

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Podpora protokolu IPv6 pro externí pracoviště

V rámci projektu 404R1/2011 Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. se podařilo realizovat praktické nasazení protokolu IPv6 pro externí pracoviště sítě WEBnet Západočeské univerzity v Plzni, která jsou připojena do Internetu běžnými komerčními poskytovateli bez nativní podpory protokolu IPv6.

Připojení externích sítí do adresního rozsahu ZČU

Pro potřeby kateder nabízíme možnost připojení celých sítí zabezpečeným IPSec tunelem do sítě ZČU. Oprávnění pracovníci mohou požádat o tuto službu HelpDesk. Na základě oprávněné žádosti bude přidělen adresní rozsah sítě (IPv4 i IPv6) a jméno a heslo IPSec tunelu.

Tato služba je prozatím ve fázi testování!

Podporovaná zařízení

Na následujících zařízeních byla otestována podpora protokolu IPv6. Pokud je název přeškrtnutý, nepodařilo se podporu protokolu IPv6 zprovoznit.

Směrovače Síťové disky NAS IP kamery Video servery/klienti
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje