Remote IPv6/Router/Mikrotik

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Tento návod lze použít pro konfiguraci všech zařízení RouterBoard firmy Mikrotik.

Obsah

Počáteční konfigurace

Ve výchozím nastavení je v operačním systému RouterOS nastaven DHCP server, který automaticky přidělí IP adresu zařízení na prvním rozhraní LAN označeném ether1. Výchozí IP adresa je 192.168.88.1 a přihlašovací jméno je admin s prázdným heslem. K zařízení se dá připojit třemi způsoby:

  1. Pomocí webového rozhraní WebFig.
  2. Pomocí programu WinBox.
  3. Připojením pomocí SSH.

Po připojení k zařízení s výchozí konfigurací je doporučeno celou konfiguraci smazat v nabídce System > Reset Configuration.

Mikrotik-reset.png

Počáteční konfigurace se provádí pomocí konfiguračního průvodce v nabídce Quick Set. Nejdříve zvolte typ konfigurace AP a zadejte vlastnosti bezdrátové části včetně sdíleného klíče. Pokud poskytovatel internetového připojení nabízí získání veřejné adresy přes DHCP, vybereme i tuto volbu, jinak zadejte IP adresu staticky. Dále zadejte IP rozsah přidělené lokální sítě včetně síťové masky za lomítkem.

Mikrotik-setup.png

Poslední krokem počáteční konfigurace bude zadání administrátorského hesla pro přístup k routeru v nabídce System > Users. Vyberte uživatele admin a v další nabídce zadejte nové heslo.

Mikrotik-user.png

Konfigurace IPSec VPN

Konfigurace protokolu IPSec se provádí v nabídce IP > IPSec. Nejdříve vyplňte na záložce Proposal šifrovací a autentizační algoritmus. Z hlediska rychlosti doporučujeme vybrat kombinaci autentizace/šifrování MD5/AES-128. V záložce Policies zadejte identifikaci zdroje (přidělený adresní rozsah) a cíle IPSec tunelu. Na záložce Remote Peers pak zadejte přidělené jméno a heslo IPSec tunelu.

Mikrotik-ipsec.png

Konfigurace protokolu IPv6

Přípojení lokálního směrovače do IPv6 sítě provedete konfigurací dalšího speciálního rozhraní 6to4 Tunnel v nabídce Interfaces. Při konfiguraci tohoto rozhraní zadáte přidělenou lokální IPv4 adresu a přidělenou vzdálenou IPv4 adresu pro tunelové spojení.

Mikrotik-ipv6-int.png

Dále v nabídce IPv6 > Addresses přidáte přidělenou vzdálenou IPv6 adresu pro tunelové spojení a také přidělenou lokální IPv6 adresu. Obě adresy propagujte sousedům zaškrtnutím volby Advertise.

Mikrotik-ipv6-add.png

Aby směrování IPv6 fungovalo musíte v nabídce IPv6 > Routes zadat implicitní cestu přes nové tunelové spojení.

Mikrotik-ipv6-route.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje