Úložiště dokumentů/Nastavení přístupu k dokumentům dalším lidem

Z Support
< Úložiště dokumentů(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
 
Na této stránce budeme uvažovat nastavení přístupu jiným uživatelům do adresáře v DMS z pohledu správce tohoto adresáře.  
 
Na této stránce budeme uvažovat nastavení přístupu jiným uživatelům do adresáře v DMS z pohledu správce tohoto adresáře.  
Správcem jste v adresáři, který jste si nechal vytvořit na základě [[Úložiště dokumentů (DMS) | žádosti]], případně vám byla do daného adresáře přidělena správcovská oprávnění.
+
 
 +
Jak se stanu správcem daného adresáře?
 +
Správcem jste v adresáři, který jste si nechal vytvořit na základě [[Úložiště dokumentů (DMS) | žádosti]], případně vám byla do daného adresáře přidělena správcovská oprávnění jiným správcem.
 +
 
 
Jste-li správcem, můžete povolovat přístup do svého adresáře (včetně vnořených podadresářů) ostatním uživatelům. Pro porozumění procesu přidělování oprávnění je potřeba mít na paměti následující pravidlo:
 
Jste-li správcem, můžete povolovat přístup do svého adresáře (včetně vnořených podadresářů) ostatním uživatelům. Pro porozumění procesu přidělování oprávnění je potřeba mít na paměti následující pravidlo:
  
'''Práva nelze přiřazovat jednotlivým uživatelům. Lze je přiřazovat pouze skupině uživatelů vytvořené v rámci DMS.'''.  
+
'''Práva nelze v rámci DMS přiřazovat uživatelům. Lze je přiřazovat pouze ''skupině'' uživatelů vytvořené v rámci DMS.''' Manipulace s oprávněními v rámci DMS je vždy manipulace se ''skupinami'' uživatelů.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===Proces přidělování přístupových práv nejlépe porozumíme na smyšleném příkladu:===
 +
 
 +
Uživatelka Jana zažádá CIV o vytvoření adresáře v DMS ''ZČU_na_měsíci''. CIV jí adresář založí a s ním vytvoří v rámci DMS také skupinu uživatelů ''ZČU_na_měsíci-admins'', do které zařadí uživatelku Janu a současně této skupině nastaví administrátorská práva v rámci adresáře ''ZČU_na_měsíci''. Jana od této chvíle může v daném adresáři vytvářet a mazat podadresáře, ukládat a mazat soubory a přidávat přístup dalším uživatelům.  
  
Proces přidělování přístupových práv nejlépe porozumíme na smyšleném příkladu:
+
Jak může Jana přidávat přístupy dalším uživatelům?
 +
* Přidání dalšího správce provede prostým přidáním jiného uživatele do skupiny ''ZČU_na_měsíci-admins''.
 +
* Pro umožnění uživatelům přístupu pouze pro čtení, vytvoří Jana skupinu ''ŽČU_na_měsíci-readers'' (název může být libovolný, ovšem konvence s označením účelu skupiny za pomlčkou pomáhá udržovat přehlednost) a do této skupiny přidá zamýšlené uživatele. Pak nastaví skupině v rámci konkrétního adresáře přístup pouze pro čtení.
 +
* Obdobně uživatelům s přístupem pro zápis může Jana vytvořit skupinu ''ZČU_na_měsíci-editors'', přiřadit do ní uživatele a nastavit skupině příslušná práva.
  
Uživatelka Jana zažádá CIV o vytvoření projektového adresáře ZČU-na-měsíci. CIV mu adresář založí a s ním vytvoří v rámci DMS také skupinu uživatelů "ZČU-na-měsíci-admins". Skupině CIV přiřadí v rámci zmíněného adresáře administrátorská práva a přiřadí do ní uživatele Toma. Tom tedy může v daném adresáři vytvářet a mazat podadresáře, ukládat a mazat soubory a přidávat přístup dalším uživatelům. Nyní chce Tom přidělit právat uživatelům
+
==Jak na to?==

Verze z 16:31, 8 květen 2012

Na této stránce budeme uvažovat nastavení přístupu jiným uživatelům do adresáře v DMS z pohledu správce tohoto adresáře.

Jak se stanu správcem daného adresáře? Správcem jste v adresáři, který jste si nechal vytvořit na základě žádosti, případně vám byla do daného adresáře přidělena správcovská oprávnění jiným správcem.

Jste-li správcem, můžete povolovat přístup do svého adresáře (včetně vnořených podadresářů) ostatním uživatelům. Pro porozumění procesu přidělování oprávnění je potřeba mít na paměti následující pravidlo:

Práva nelze v rámci DMS přiřazovat uživatelům. Lze je přiřazovat pouze skupině uživatelů vytvořené v rámci DMS. Manipulace s oprávněními v rámci DMS je vždy manipulace se skupinami uživatelů.


Proces přidělování přístupových práv nejlépe porozumíme na smyšleném příkladu:

Uživatelka Jana zažádá CIV o vytvoření adresáře v DMS ZČU_na_měsíci. CIV jí adresář založí a s ním vytvoří v rámci DMS také skupinu uživatelů ZČU_na_měsíci-admins, do které zařadí uživatelku Janu a současně této skupině nastaví administrátorská práva v rámci adresáře ZČU_na_měsíci. Jana od této chvíle může v daném adresáři vytvářet a mazat podadresáře, ukládat a mazat soubory a přidávat přístup dalším uživatelům.

Jak může Jana přidávat přístupy dalším uživatelům?

  • Přidání dalšího správce provede prostým přidáním jiného uživatele do skupiny ZČU_na_měsíci-admins.
  • Pro umožnění uživatelům přístupu pouze pro čtení, vytvoří Jana skupinu ŽČU_na_měsíci-readers (název může být libovolný, ovšem konvence s označením účelu skupiny za pomlčkou pomáhá udržovat přehlednost) a do této skupiny přidá zamýšlené uživatele. Pak nastaví skupině v rámci konkrétního adresáře přístup pouze pro čtení.
  • Obdobně uživatelům s přístupem pro zápis může Jana vytvořit skupinu ZČU_na_měsíci-editors, přiřadit do ní uživatele a nastavit skupině příslušná práva.

Jak na to?

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje