Úložiště dokumentů/Nastavení přístupu k dokumentům dalším lidem

Z Support
< Úložiště dokumentů(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Vytváření a rušení skupin uživatelů)
(Vytváření a rušení skupin uživatelů)
Řádka 39: Řádka 39:
  
 
[[Soubor:DMS-Popis_prostredi_administrace_skupin-seznam_skupin.png]]
 
[[Soubor:DMS-Popis_prostredi_administrace_skupin-seznam_skupin.png]]
 +
----
 +
 +
'''Přidávání/odebírání členů (uživatelů) do/ze skupin (krok 2)'''<br />
 +
 +
[[Soubor:DMS-Popis_prostredi_administrace_skupin-pridani_uzivatele.png]]
 
----
 
----

Verze z 21:49, 9 květen 2012

Na této stránce budeme uvažovat nastavení přístupu jiným uživatelům do adresáře v DMS z pohledu správce tohoto adresáře.

Jak se stanu správcem daného adresáře? Správcem jste v adresáři, který jste si nechal vytvořit na základě žádosti, případně vám byla do daného adresáře přidělena správcovská oprávnění jiným správcem.

Jste-li správcem, můžete povolovat přístup do svého adresáře (včetně vnořených podadresářů) ostatním uživatelům. Pro porozumění procesu přidělování oprávnění je potřeba mít na paměti následující pravidlo:

Práva nelze v rámci DMS přiřazovat uživatelům. Lze je přiřazovat pouze skupině uživatelů vytvořené v rámci DMS. Manipulace s oprávněními v rámci DMS je vždy manipulace se skupinami uživatelů.


Proces přidělování přístupových práv nejlépe porozumíme na smyšleném příkladu:

Uživatelka Jana zažádá CIV o vytvoření adresáře v DMS ZČU_na_měsíci. CIV jí adresář založí a s ním vytvoří v rámci DMS také skupinu uživatelů ZČU_na_měsíci-admins, do které zařadí uživatelku Janu a současně této skupině nastaví administrátorská práva v rámci adresáře ZČU_na_měsíci. Jana od této chvíle může v daném adresáři vytvářet a mazat podadresáře, ukládat a mazat soubory a přidávat přístup dalším uživatelům.

Jak může Jana přidávat přístupy dalším uživatelům?

  • Přidání dalšího správce provede prostým přidáním jiného uživatele do skupiny ZČU_na_měsíci-admins.
  • Pro umožnění uživatelům přístupu pouze pro čtení, vytvoří Jana skupinu ŽČU_na_měsíci-readers (název může být libovolný, ovšem konvence s označením účelu skupiny za pomlčkou pomáhá udržovat přehlednost) a do této skupiny přidá zamýšlené uživatele. Pak nastaví skupině v rámci konkrétního adresáře přístup pouze pro čtení.
  • Obdobně uživatelům s přístupem pro zápis může Jana vytvořit skupinu ZČU_na_měsíci-editors, přiřadit do ní uživatele a nastavit skupině příslušná práva.

Jak na to?

Vytváření a rušení skupin uživatelů

Jak jsme již řekli výše, přístupy nastavujeme vždy skupinám, nikoli jednotlivým uživatelům. Proto první krok vždy souvisí se skupinami.

Vstup do správy skupin
DMS-Vstup do administrace skupin.png


Nevidíte-li odkaz Správa skupin, zkuste provést stejný postup zapnutí Správcovského módu, jako je popsán v kapitole Ověření přístupu k dokumentům.Správa skupin
DMS-Popis prostredi administrace skupin.pngPřidávání/odebírání členů (uživatelů) do/ze skupin (krok 1)

DMS-Popis prostredi administrace skupin-seznam skupin.png


Přidávání/odebírání členů (uživatelů) do/ze skupin (krok 2)

DMS-Popis prostredi administrace skupin-pridani uzivatele.png


Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje