Úložiště dokumentů/Nastavení přístupu k dokumentům dalším lidem

Z Support
< Úložiště dokumentů(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Nastavování přístupových práv skupinám)
(Nastavování přístupových práv skupinám)
 
Řádka 69: Řádka 69:
 
[[Soubor: DMS-nastaveni-prav-krok2.png]]
 
[[Soubor: DMS-nastaveni-prav-krok2.png]]
  
[[Soubor: DMS-nastaveni-prav-krok2.png]]
+
[[Soubor: DMS-nastaveni-prav-krok3.png]]

Aktuální verze z 23:13, 9 květen 2012

Na této stránce budeme uvažovat nastavení přístupu jiným uživatelům do adresáře v DMS z pohledu správce tohoto adresáře.

Jak se stanu správcem daného adresáře? Správcem jste v adresáři, který jste si nechal vytvořit na základě žádosti, případně vám byla do daného adresáře přidělena správcovská oprávnění jiným správcem.

Jste-li správcem, můžete povolovat přístup do svého adresáře (včetně vnořených podadresářů) ostatním uživatelům. Pro porozumění procesu přidělování oprávnění je potřeba mít na paměti následující pravidlo:

Práva nelze v rámci DMS přiřazovat uživatelům. Lze je přiřazovat pouze skupině uživatelů vytvořené v rámci DMS. Manipulace s oprávněními v rámci DMS je vždy manipulace se skupinami uživatelů.


Obsah

[editovat] Proces přidělování přístupových práv nejlépe porozumíme na smyšleném příkladu:

Uživatelka Jana zažádá CIV o vytvoření adresáře v DMS ZČU_na_měsíci. CIV jí adresář založí a s ním vytvoří v rámci DMS také skupinu uživatelů ZČU_na_měsíci-admins, do které zařadí uživatelku Janu a současně této skupině nastaví administrátorská práva v rámci adresáře ZČU_na_měsíci. Jana od této chvíle může v daném adresáři vytvářet a mazat podadresáře, ukládat a mazat soubory a přidávat přístup dalším uživatelům.

Jak může Jana přidávat přístupy dalším uživatelům?

  • Přidání dalšího správce provede prostým přidáním jiného uživatele do skupiny ZČU_na_měsíci-admins.
  • Pro umožnění uživatelům přístupu pouze pro čtení, vytvoří Jana skupinu ŽČU_na_měsíci-readers (název může být libovolný, ovšem konvence s označením účelu skupiny za pomlčkou pomáhá udržovat přehlednost) a do této skupiny přidá zamýšlené uživatele. Pak nastaví skupině v rámci konkrétního adresáře přístup pouze pro čtení.
  • Obdobně uživatelům s přístupem pro zápis může Jana vytvořit skupinu ZČU_na_měsíci-editors, přiřadit do ní uživatele a nastavit skupině příslušná práva.

[editovat] Jak na to?

V první části ukážeme jak spravovat skupiny a v druhé, jak jednotlivým skupinám nastavovat přístupová práva.

[editovat] Manipulace se skupinami

Jak jsme již řekli výše, přístupy nastavujeme vždy skupinám, nikoli jednotlivým uživatelům. Proto první krok vždy souvisí se skupinami.

[editovat] Vstup do správy skupin

DMS-Vstup do administrace skupin.png


Nevidíte-li odkaz Správa skupin, zkuste provést stejný postup zapnutí Správcovského módu, jako je popsán v kapitole Ověření přístupu k dokumentům.


Popis prostředí správy skupin:

DMS-Popis prostredi administrace skupin.png


[editovat] Vytvoření nové skupiny

DMS-Administrace skupin-pridani skupiny.png


[editovat] Přidávání/odebírání členů do/ze skupiny

Krok 1:

DMS-Popis prostredi administrace skupin-seznam skupin.png


Krok 2:

DMS-Popis prostredi administrace skupin-pridani uzivatele.png[editovat] Nastavování přístupových práv skupinám

Nastavování práv se provádí vždy pro aktuální adresář a jeho podadresáře odkazem Oprávnění:
DMS-nastaveni-prav.png


Krok 1:
DMS-nastaveni-prav-krok1.png


Krok 2:
DMS-nastaveni-prav-krok2.png

DMS-nastaveni-prav-krok3.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje