Úložiště dokumentů/Nastavení přístupu k dokumentům dalším lidem

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Na této stránce budeme uvažovat nastavení přístupu jiným uživatelům do adresáře v DMS z pohledu správce tohoto adresáře. Správcem jste v adresáři, který jste si nechal vytvořit na základě žádosti, případně vám byla do daného adresáře přidělena správcovská oprávnění. Jste-li správcem, můžete povolovat přístup do svého adresáře (včetně vnořených podadresářů) ostatním uživatelům. Pro porozumění procesu přidělování oprávnění je potřeba mít na paměti následující pravidlo:

Práva nelze přiřazovat jednotlivým uživatelům. Lze je přiřazovat pouze skupině uživatelů vytvořené v rámci DMS..

Proces přidělování přístupových práv nejlépe porozumíme na smyšleném příkladu:

Uživatelka Jana zažádá CIV o vytvoření projektového adresáře ZČU-na-měsíci. CIV mu adresář založí a s ním vytvoří v rámci DMS také skupinu uživatelů "ZČU-na-měsíci-admins". Skupině CIV přiřadí v rámci zmíněného adresáře administrátorská práva a přiřadí do ní uživatele Toma. Tom tedy může v daném adresáři vytvářet a mazat podadresáře, ukládat a mazat soubory a přidávat přístup dalším uživatelům. Nyní chce Tom přidělit právat uživatelům

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje