Alfresco

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 277: Řádka 277:
 
====Vypnutí zasílání notifikací====
 
====Vypnutí zasílání notifikací====
  
 +
V alfresco jde vypnout zasílání všech notifikací vztahující se k vašemu uživatelskému účtu. Vybráním položky "Můj profil" po kliknutí na vaše jméno. Dále kliknutím na položku "Upozornění" nacházející se v uživatelském menu. Dále je už jen nutné odškrtnout zatrhávací pole "Kanál oznámení e-mailem" a poté kliknout na uložit.
  
 +
[[Soubor:MyProfile.png]]
  
 
===Zamykání souborů pro editaci===
 
===Zamykání souborů pro editaci===

Verze z 08:59, 27 březen 2017


Obsah

URL aplikací

Nové dokumentové úložiště https://alfresco.zcu.cz
Staré dokumentové úložiště https://doc-old.zcu.cz
V ostrém provozu bude možno přistupovat na nové úložiště pomocí adres https://alfresco.zcu.cz i https://doc.zcu.cz . Staré dokumentové úložiště pak bude přístupné v READ-ONLY režimu na adrese https://doc-old.zcu.cz

Užívání v ZČU

Pokud vám tato dokumentace nebude vyhovovat můžete užít oficiální dokumentaci Alfresco http://docs.alfresco.com/ .


První přihlášení

Přihlášení probíhá pomocí Orion přihlašovacích údajů. Při prvním přihlášení je účet vytvořen bez synchronizovaných skupin z centrálního systému. Pokud je potřeba sdílet dokumenty s danou osobou ihned po prvním přihlášení je nutné aby koordinátor přidal konkrétní osobu do dané oblasti. K plné synchronizaci uživatele i jeho skupin dochází 1x denně v 0:00. Po této plné synchronizaci je již možné používat skupiny, kterými je uživatel členem.

Procházení dokumentů

V alfrescu se vyskytují dva přístupy k souborům. A to přes mé soubory (My files) a sdílené soubory (Shared files). V mých souborech je osobní odkládací prostor pod právě přihlášeným uživatelem. Ve sdílených jsou pak následně vidět i soubory sdílené, ke kterým má uživatel nebo skupina práva.

Mé soubory

Mé soubory slouží, jako vlastní odkládací prostor. Velmi blízké chování má google drive. V alfresco je osobní úložiště každého uživatele limitováno velikostí 1GB obsahu. Využívá se zvláště při vlastní práci uživatele. Pokud je předpokládáno sdílení je možné nastavit práva i na obsahu v záložce "Mé soubory" a odeslat odkaz uživateli, který si může obsah prohlédnout. Využívá se pro krátkodobé sdílení.

Sdílené soubory

Sdílené soubory se využívají jako, úložiště obsahu pro trvalejší sdílení s řízením práv. Pro jednodušší a trvalejší přístup více uživatelů k obsahu je dobré využití sdílené oblasti. Zde je nutné si vyžádat vytvoření odkládacího prostoru s osobou, která bude zodpovídat za řízení přístupů. O prostor lze požádat prostřednictvím HelpDesku mailem na operator@service.zcu.cz . Tyto oblasti vznikají většinou při založení pracoviště, kolegia, pracovní skupiny apod.


Žádost o vytvoření adresáře v Alfresco

Dokumenty (soubory) jsou v Alfresco uloženy v adresářové struktuře. Abyste mohli Alfresco využívat s dalšími uživateli, potřebujete v mít adresář v sekci sdílené soubory, do kterého budete dokumenty ukládat. Adresář vám na požádání vytvoříme. K tomu potřebujeme znát:

  • název adresáře (obvykle název projektu či aktivity se společnou množinou dokumentů),
  • jeden nebo více loginů lidí, kteří budou mít nad danou sloužkou administrátorská práva,

Veškeré požadované informace nám, prosím, pište na adresu operator@service.zcu.cz

Příklad požadavku:

 Prosím o vytvoření adresáře na doc.zcu.cz s názvem "RIPO".
- administrátory budou login1, login2

Sdílené dokumenty ze starého úložiště

Tyto dokumenty byly přeneseny do nového úložiště. V záložce sdílené soubory jsou vidět pro všechny kdo k nim mají přístup dle přidělené role. Pokud hledáte dokumenty ze starého úložiště je to první místo kam se podívat.


Detailní pohled na dokument

Po kliknutí na vybraný soubor se dostanete do následujícího detailního pohledu na dokument.

PohledDok.png


Nahrávání dokumentů

Lze zde využít buď tlačítek v prostředním menu "Vytvořit" (Create) nebo "Nahrát" (Upload) pro vytvoření jednoduchého dokumentu nebo jeho nahrání, nebo lze využít funkci "drag and drop" nebo česky táhni a pusť viz obrázky níže.


Vytvoření jednoduchého souboru/složky pomocí GUI alfresco.

CreatefileALF.png


Nahrání souboru pomocí "drag and drop" táhni a pusť.

Dragdrop.png==> Dragdropupl.png

Nastavení práv dokumentům

Nastavení práv k jednotlivým dokumentům probíhá tak, po kliknutí v pravé části výpisu dokumentu (složky) klikneme na tlačítko více (more) a poté klikneme na spravovat oprávnění (manage permissions). Zobrazí se nám okno s nastavováním práv. Zde lze zakázat či povolit dědění práv a také přidat lokální nastavení práv pro uživatele a nebo skupiny. Je nutné mít na paměti že daná role platí pouze pro danou složku (space store) a na podsložkách pokud je zde aplikovaná funkce dědění oprávnění. Tyto role nelze aplikovat centrálně na celý repozitář. Přístup lze řešit použitím práv na konkrétního uživatele nebo použitím Orion skupin, které jsou centrálně spravované.

Nastav prava.png==> Manageperm.png

Tabulka přístupových práv

Přístup dle rolí
Owner (Vlastník) Coordiantor (Koordinátor) Collaborator (Spolupracovník) Contributor (Přispěvatel) Editor Consumer (Odběratel)
See invited space X X X X X X
View content X X X X X X
Copy content X X X X X X
Preview content in template X X X X X X
View content properties X X X X X X
Check in content to invited space X X X X
Checkout content to different space. X X X X
Update/edit content created by other users X X X
Update properties for content created by other users X X X X
Create/add new content (A creator automatically owns their own created content.) X X X X
Cut/delete content created by other users X X
Create child spaces in the invited space X X X X
View content rules X X X X
Checkout content to same space. X X X (Because an editor cannot create a new file in the invited space.)
Invite others X X
Delete content created by other users X X
Same access rights as content owner X X
Take ownership of content X X
Create space rules X X


Obnovení omylem smazaného dokumentu

Při mazání dokumentu dojde k jeho přesunu do tzv. koše daného uživatele. Pokud tedy uživatel dojde k závěru že daný soubor je třeba obnovit, lze toto provést pomocí GUI a nepotřebuje administrátora oblasti. Jednoduše vyjme daný soubor s koše. Stačí rozkliknout svoje jméno a stisknout "Můj profil" (My Profile). Následně se zobrazí "Stránka uživatelského profilu" (User Profile Page), kde vybereme položku "Koš"(Trashcan). Pak se nám zobrazí náš koš, kde lze vyhledat smazané položky a následně je obnovit pomocí tlačítka "Obnovit" (Recover) nebo smazat pomocí "Smazat" (Delete).


MyProfile.png==> SelectTrash.png


TrashRecover.png


Stažení dokumentu

Stažení dokumentu je možné pokud máte přístup k jeho stažení (viz tabulka práv) tlačítko "Stáhnout" (Download) je pak viditelné u každého dokumentu v jeho pravé polovině. Nebo "Stáhnout jako ZIP" pokud chcete stahovat celý obsah složky.

DownloadALF.png

Nastavení e-mailových notifikací

V systému alfresco je možné nastavit zasílání notifikací při změně či přidání dokumentu do dané složky (spaceStore). Tyto notifikace se vytvářejí pomocí nastavení pravidel v alfresco. Tuto možnost ve "Sdílených souborech" má pouze správce "Koordinátor" složky. U dané složky tlačítko "Více" a následně tlačítko "Správa pravidel" (Manage Rules). Objeví se nám menu pravidel pro danou složku.

ManageRules.png===>AddRule.png

Pokud nejsou definována žádná pravidla klikneme na tlačítko přidat pravidlo a zobrazí se nám formulář vytvoření nového pravidla viz obrázek níže. V něm je nutné nastavit jméno pravidla, za jakých podmínek se pravidlo aplikuje a následně vybrat akci, která se provede.

NewRule.png

Při výběru akce vybereme akci poslat email. Tím se nám vedle akce zobrazí tlačítko "Zpráva". Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí formulář s definicí zprávy. Zde doporučuji použít šablonu "notify_user_email_cs.html.ftl", která lze vybrat pomocí tlačítka "Použít šablonu". Nyní již jen stačí zadat předmět odesílané zprávy a vybrat ty uživatele, kterým notifikace bude odeslána.

RuleAction.png===>MailTemplate.png

Nakonec je nutné zatrhnout ve formuláři nového pravidla aby se dané pravidlo užilo i pro podsložky a také aby se dané pravidlo spouštělo na pozadí. Pak už jen stačí kliknout na tlačítko "Create" a pravidlo je vytvořeno.

Vypnutí zasílání notifikací

V alfresco jde vypnout zasílání všech notifikací vztahující se k vašemu uživatelskému účtu. Vybráním položky "Můj profil" po kliknutí na vaše jméno. Dále kliknutím na položku "Upozornění" nacházející se v uživatelském menu. Dále je už jen nutné odškrtnout zatrhávací pole "Kanál oznámení e-mailem" a poté kliknout na uložit.

MyProfile.png

Zamykání souborů pro editaci

V alfresco je přístupný systém zámků souboru při úpravách. Slouží k zamčení daného dokumentu při offline úpravách dokud uživatel nenahraje novou verzi. Vyvolává se kliknutím na tlačítko "Více"(More) a kliknutím na tlačítko "Upravit offline" (Edit Offline). V tu chvíli je vyvolán zámek a daný soubor vyvolá stažení.

EditOffline ALF.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje