CIV:Granty/Legislativní aspekty externích úložišť dat

Z Support
< CIV:Granty(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Výstupy projektu)
 
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
http://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=504
+
{{Box - začátek|Legislativní_aspekty_externích_úložišť_dat}}
 +
{{Box - začátek členění|Základní údaje}}
 +
{{Box - položka|Agentura|[http://www.cesnet.cz/fond-rozvoje/ Fond Rozvoje CESNET, z.s.p.o]}}
 +
{{Box - položka|Evidenční číslo|[http://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID&#61;504 504/2014]}}
 +
{{Box - položka|Stav|závěrečná zpráva přijata, obhájeno}}
 +
{{Box - konec členění}}
 +
{{Box - začátek členění|Lidé}}
 +
{{Box - položka|Řešitel|Ing. Jiří Bořík}}
 +
{{Box - položka|Spoluřešitel|Ing. Luboš Kejzlar}}
 +
{{Box - položka|Spoluřešitel|Dr.Ing. Jan Rychlík}}
 +
{{Box - položka|Spoluřešitel|JUDr. Jan Kolouch}}
 +
{{Box - konec členění}}
 +
{{Box - začátek členění|Termíny}}
 +
{{Box - položka|Začátek|26.6.2014}}
 +
{{Box - položka|Konec|26.6.2015}}
 +
{{Box - konec členění}}
 +
{{Box - konec}}
 +
 
 +
== Zadání projektu ==
 +
Projekt mapuje organizační a legislativní aspekty využívání externího úložiště dat pro akademickou instituci. Cílem projektu je návrh legislativních opatření a pravidel pro využívání externích úložišť dat, jak koncovými uživateli (popř. správci dat), tak poskytovatelem datového úložiště.
 +
 
 +
== Výstupy projektu ==
 +
*Elektronická publikace [http://download.zcu.cz/public/Prezentace/FR%20CESNET/Externi%20uloziste.pdf Technické a legislativní aspekty zabezpečení služeb externích datových úložišť] obsahující v souhrnné formě zjištěné informace.
 +
*Článek v časopise [http://www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/uvodcz.html Bezpečnostní teorie a praxe].
 +
*Prezentace pro uživatele v ZČU na [http://seminar.civ.zcu.cz semináři CIV].
 +
*Prezentace na klubu ředitelů CESNET.
 +
 
 +
== Literatura a odkazy ==
 +
*Øivind Høiem: Guidelines for Classification of Information http://services.geant.net/cbp/Knowledge_Base/Security/Documents/gn3-na3-t4-ufs136.pdf
 +
*Federal Information Processing Standards Publication 199: Standards for Security Categorization of Federal Information and Information Systems http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips199/FIPS-PUB-199-final.pdf
 +
*Bitpipe: Data Classification Reports http://www.bitpipe.com/tlist/Data-Classification.html
 +
*Doug Markiewicz: Guidelines for Data Classification http://www.cmu.edu/iso/governance/guidelines/data-classification.html
 +
*Josef Donát: Právní aspekty cloud computingu http://www.systemonline.cz/clanky/pravni-aspekty-cloud-computingu.htm
 +
*Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů: K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=3002
 +
*Cody Ruegger: Legal Issues in Cloud Computing http://stlr.org/2013/11/18/legal-issues-in-cloud-computing/
 +
*Lukáš Jansa: Odpovědnost za škodu v IT http://www.pravoit.cz/article/odpovednost-za-skodu-v-it
 +
*Petr Otevřel: Sjednávání smluv v IT podle nového občanského zákoníku http://www.systemonline.cz/it-pravo/sjednavani-smluv-v-it-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku.htm
 +
*Petr Otevřel: Několik postřehů ze sjednávání smlouvy o IaaS http://www.pravoit.cz/article/nekolik-postrehu-ze-sjednavani-smlouvy-o-iaas
 +
*Lukáš Jansa: Odpovědnost za ztrátu dat poskytovatele hostingu či cloudu http://www.pravoit.cz/article/odpovednost-za-ztratu-dat-poskytovatele-hostingu-ci-cloudu
 +
*NBÚ: Bezpečnostní provozní směrnice informačního systému http://www.nbu.cz/download/nodeid-875/
 +
*NBÚ: Minimální obsah bezpečnostní dokumentace pro malé informační systémy pro zpracování utajovaných informací http://www.nbu.cz/download/nodeid-782/
 +
*Lukáš Jansa: Interní předpisy firmy ve vztahu k užívání IT http://www.pravoit.cz/article/interni-predpisy-firmy-ve-vztahu-k-uzivani-it
 +
*The ISO27k FAQ http://www.iso27001security.com/html/faq.html
 +
*Petr Mališ: Právní aspekty přijetí zákona o kybernetické bezpečnosti http://www.pravoit.cz/article/pravni-aspekty-prijeti-zakona-o-kyberneticke-bezpecnosti
 +
*Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
 +
*Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (ZOOÚ) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101
 +
*Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZK) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
 +
*Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
 +
*Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (ZSIS) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-480
 +
*Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-181
 +
== Upravená dokumentace ==
 +
V rámci prací na projektu byly vytvořeny, upraveny nebo aktualizovány následující stránky, přesměrování a kategorie: [[Datová úložiště]], [[CESNET]], [[Fond rozvoje CESNET]], [[Konektivita]], [[eduID.cz]], [[CIV:Granty]], [[:Kategorie:CESNET]], [[:Kategorie:Granty]].
 +
 
 +
[[Kategorie:Granty]]
 +
[[Kategorie:CESNET]]

Aktuální verze z 11:26, 20 leden 2016

Legislativní_aspekty_externích_úložišť_dat
Základní údaje
Agentura Fond Rozvoje CESNET, z.s.p.o
Evidenční číslo 504/2014
Stav závěrečná zpráva přijata, obhájeno
Lidé
Řešitel Ing. Jiří Bořík
Spoluřešitel Ing. Luboš Kejzlar
Spoluřešitel Dr.Ing. Jan Rychlík
Spoluřešitel JUDr. Jan Kolouch
Termíny
Začátek 26.6.2014
Konec 26.6.2015

Obsah

[editovat] Zadání projektu

Projekt mapuje organizační a legislativní aspekty využívání externího úložiště dat pro akademickou instituci. Cílem projektu je návrh legislativních opatření a pravidel pro využívání externích úložišť dat, jak koncovými uživateli (popř. správci dat), tak poskytovatelem datového úložiště.

[editovat] Výstupy projektu

[editovat] Literatura a odkazy

[editovat] Upravená dokumentace

V rámci prací na projektu byly vytvořeny, upraveny nebo aktualizovány následující stránky, přesměrování a kategorie: Datová úložiště, CESNET, Fond rozvoje CESNET, Konektivita, eduID.cz, CIV:Granty, Kategorie:CESNET, Kategorie:Granty.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje