CIV:Granty/Legislativní aspekty externích úložišť dat

Z Support
< CIV:Granty(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Obsah projektu)
Řádka 16: Řádka 16:
  
 
== Obsah projektu ==
 
== Obsah projektu ==
 +
== Literatura a odkazy ==
 +
*Øivind Høiem: Guidelines for Classification of Information http://services.geant.net/cbp/Knowledge_Base/Security/Documents/gn3-na3-t4-ufs136.pdf
 +
*Federal Information Processing Standards Publication 199: Standards for Security Categorization of Federal Information and Information Systems http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips199/FIPS-PUB-199-final.pdf
 +
*Bitpipe: Data Classification Reports http://www.bitpipe.com/tlist/Data-Classification.html
 +
*Doug Markiewicz: Guidelines for Data Classification http://www.cmu.edu/iso/governance/guidelines/data-classification.html
 +
*Josef Donát: Právní aspekty cloud computingu http://www.systemonline.cz/clanky/pravni-aspekty-cloud-computingu.htm
 +
*Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů: K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=3002
 +
*Cody Ruegger: Legal Issues in Cloud Computing http://stlr.org/2013/11/18/legal-issues-in-cloud-computing/
 +
*Lukáš Jansa: Odpovědnost za škodu v IT http://www.pravoit.cz/article/odpovednost-za-skodu-v-it
 +
*Petr Otevřel: Sjednávání smluv v IT podle nového občanského zákoníku http://www.systemonline.cz/it-pravo/sjednavani-smluv-v-it-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku.htm
 +
*Petr Otevřel: Několik postřehů ze sjednávání smlouvy o IaaS http://www.pravoit.cz/article/nekolik-postrehu-ze-sjednavani-smlouvy-o-iaas
 +
*Lukáš Jansa: Odpovědnost za ztrátu dat poskytovatele hostingu či cloudu http://www.pravoit.cz/article/odpovednost-za-ztratu-dat-poskytovatele-hostingu-ci-cloudu
 +
*NBÚ: Bezpečnostní provozní směrnice informačního systému http://www.nbu.cz/download/nodeid-875/
 +
*NBÚ: Minimální obsah bezpečnostní dokumentace pro malé informační systémy pro zpracování utajovaných informací http://www.nbu.cz/download/nodeid-782/
 +
*Lukáš Jansa: Interní předpisy firmy ve vztahu k užívání IT http://www.pravoit.cz/article/interni-predpisy-firmy-ve-vztahu-k-uzivani-it
 +
*The ISO27k FAQ http://www.iso27001security.com/html/faq.html
 +
*Petr Mališ: Právní aspekty přijetí zákona o kybernetické bezpečnosti http://www.pravoit.cz/article/pravni-aspekty-prijeti-zakona-o-kyberneticke-bezpecnosti
 +
*Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
 +
*Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (ZOOÚ) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101
 +
*Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZK) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
 +
*Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
 +
*Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (ZSIS) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-480
 +
*Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-181
 +
== Upravená dokumentace ==
 +
V rámci prací na projektu byly vytvořeny, upraveny nebo aktualizovány následující stránky, přesměrování a kategorie: [[CESNET]], [[eduID.cz]], [[:Kategorie:CESNET]], [[Fond rozvoje CESNET]], [[Konektivita]].

Verze z 13:54, 11 srpen 2015

Legislativní_aspekty_externích_úložišť_dat
Základní údaje
Agentura Fond Rozvoje CESNET, z.s.p.o
Evidenční číslo 504/2014
Stav závěrečná zpráva odevzdána
Lidé
Řešitel Ing. Jiří Bořík
Spoluřešitel Ing. Luboš Kejzlar, Dr.Ing. Jan Rychlík, JUDr. Jan Kolouch
Termíny
Začátek 26.6.2014
Konec 26.6.2015

Obsah projektu

Literatura a odkazy

Upravená dokumentace

V rámci prací na projektu byly vytvořeny, upraveny nebo aktualizovány následující stránky, přesměrování a kategorie: CESNET, eduID.cz, Kategorie:CESNET, Fond rozvoje CESNET, Konektivita.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje