CIV:Vstup na FPE

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Převzetí podpory na FPE

Situace

Politická jednání určila, že CIV začne poskytovat služby pedagogické fakultě setjně, jako ostatním fakultám. Konkrétně to znamená -- dle dohod na nejvyšší úrovni -- následující služby:

 • Přímá podpora veřejných učeben FPE
 • Přímá podpora stanic IS -- tj. stanic děkanátu a jedné stanice na každé katedře
 • Metodická podpora a poskytování síťových služeb ostatním stanicím, které podléhají fakultě a jejímu fakultnímu správci.

Způsoby podpory

Způsob podpory veřejných učeben a stanic IS je zřejmý z provozních dokumentů CIVu. Způsob podpory dalších fakultních a katedrálních stanic je v jednání. Navrhujeme dva možné scénáře:

 1. Podpora pouze metodou poskytování centrálních služeb (Active Directory, centrální diskový prostor, apod.) V tomto scénáři fakultní správce vyvíjí svá vlastní řešení pro softwarovou a systémovou podporu stanic. Příkladem takových pracovišť jsou např. FF, KTS/FST, KPV/FST apod.
 2. Podpora prostřednictvím instalací OrionXP. V tomto případě může fakultní správce využít existující řešení, která již CIV vyvinul pro přímo podporovaná pracoviště (mechanizmy OrionXP). Nadále však odpovídá za vše, co není tímto řešením pokryto (zejména SW a HW, který nemá podporu v řešení OrionXP) a sám také odpovídá za technickou podporu takových stanic. CIV k tomu poskytuje lokální administrátorské účty na dotčených stanicích a řeší pouze ty problémy, které se týkají OrionXP jako celku. Příkladem takto podporovaného pracoviště je Univerzitní knihovna.

Hardwarovou podporu řeší ve všech případech fakultní správce - výjimkou jsou jen stanice, které nejsou v majetku FPE.

Aktuální úkoly

Poslední aktualizace 17. 10. 2006

CIV

Fakultní správa FPE

 • Urychlený výběr způsobu podpory (viz výše)
 • Inventarizace stavu
  • Zjeména má-li se použít způsob podpory 2., je třeba připravit podklady pro import do DB strojů!
 • Příprava instalačních obrazů -- je třeba provést bez ohledu na zvolený způsob podpory.
 • Příprava stanic FPE k přechodu na tiskové řešení SafeQ. Aktuálně (24. 10. 2006) je třeba převést veřejné tiskárny u učeben. Nové fronty (platné zřejmě od uvedeného data):
  • HP LaserJet 4100 PCL 6 -- port klatovska-fpe-cb01, server lpd-civ03.zcu.cz, protokol LPR
  • HP Color LaserJet 4700 PCL6 -- port klatovska-fpe-barva01, server lpd-civ03.zcu.cz, protokol LPR
  • Je třeba na tuto změnu připravit všechny ne-OrionXP stanice, které chtějí na tyto tiskárny tisknout!
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje