Disclaimer ke cloudovým službám

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(doplneni ilustrace a trocha uprav)
Řádka 1: Řádka 1:
Cloudové služby jsou takové IT služby, které jsou poskytovány třetí stranou, provozovány na prostředcích (serverech, datových úložištích...) vlastněných touto třetí stranou a tedy umístěných mimo ZČU a jejichž správa a podpora ze strany CIVu je omezená až nulová. Při jejich používání je tedy nutné mít na paměti některé vlastnosti a omezení, které z tohoto vyplývají:
+
[[Image:cloud_disclaimer.png|right|400px|Cloud má svá pozitiva i stinné stránky.]]
* Veškerá práva a povinnosti provozovatele i uživatele jsou definována licenčními podmínkami dané služby. Před používáním cloudové služby je nezbytně nutné si tyto podmínky nastudovat a uvědomit si možné důsledky.
+
Používání tzv. cloudových služeb s sebou nese určitá rizika. Na této stránce se dozvíte, na co si dát pozor a s čím počítat.
* CIV nenese zodpovědnost za dostupnost těchto služeb a bezpečnost dat v nich uložených. Tyto závisí čistě na poskytovateli dané služby a jsou zcela mimo vliv CIVu. Ačkoli jsou cloudové služby v těchto ohledech obecně velice spolehlivé, je nutno si uvědomit, že v případě problému (nedostupnost, ztráta dat...) může být náprava poměrně složitá a zdlouhavá, někdy i nemožná a CIV zpravidla nedisponuje žádnými prostředky k řešení takovéto situace.
+
 
* Před použitím tohoto typu služeb, ať pro soukromé či pracovní účely, je nutné zvážit přínosy a rizika a učinit kvalifikované rozhodnutí, zda je jejich použití pro daný případ vhodné, případně zvážit dodatečná bezpečnostní opatření, jako je zálohování či šifrování dat uložených v cloudu. Toto platí především v případě dat citlivých, tajných či kriticky důležitých pro provoz ZČU.
+
 
* Některé konkrétní cloudové služby (například [[Google Apps]]) jsou ze strany CIVu částečně podporovány. Tato podpora má podobu použití jednotného přihlašování ([[WebAuth]]), návodů a další dokumentace na těchto stránkách, omezené správy či poskytování technické podpory. I v případě takovýchto služeb však platí veškeré výše uvedené body a případně je nutno se předem informovat, jakou formu podpory k dané službě CIV nabízí.
+
= Co je to cloudová služba =
 +
 
 +
Cloudové služby jsou takové IT služby, které jsou '''poskytovány třetí stranou a provozovány na jejích prostředcích''' (serverech, datových úložištích, apod.), tedy většina příslušné infrastruktury je umístěna mimo ZČU. Správa a podpora ohledně takovýchto služeb ze strany CIVu je tedy pochopitelně omezená. Při jejich používání je tedy nutné mít na paměti některé vlastnosti a omezení, které z tohoto vyplývají.
 +
 
 +
TODO: doplnit seznam služeb, o kterých víme (gapps, ...?) a uvést, jestli něco umíme nebo ne (bez podpory, částečná podpora)
 +
 
 +
= Na co si dát pozor =
 +
 
 +
* Veškerá '''práva a povinnosti''' provozovatele i uživatele jsou '''definována licenčními podmínkami''' dané služby. Před používáním (nejen) cloudové služby je nezbytně nutné si tyto podmínky nastudovat a uvědomit si možné důsledky. Zejména se zaměřte na
 +
TODO: co by je tam mělo zajímat (kde jsou data uložena, jestli uložená data mohou být použita (google), jak je garantováno mazána, co se bude dít v případě výpadku, zda existuje uživatelská podpora a v jakém jazyce, zda je NBD garance, ...)
 +
 
 +
 
 +
* CIV nenese zodpovědnost za dostupnost těchto služeb a bezpečnost dat v nich uložených. Tyto závisí čistě na poskytovateli dané služby a jsou zcela mimo vliv ZČU a CIV. Ačkoli jsou cloudové služby v těchto ohledech obecně velice spolehlivé, je nutno si uvědomit, že '''v případě problému''' (nedostupnost, ztráta dat, ale i nekompatibilita s operačním systémem nebo aplikacemi, apod.) může být náprava poměrně složitá a jste zcela '''odkázáni na externího poskytovatele služby'''.
 +
 
 +
* Počítejte s tím, že '''prioritu''' řešení uživatelských '''požadavků vyhodnocuje poskytovatel služby'''. Například požadavek univerzitního VIP může být v rámci ZČU řešen prioritně, ale u třetí strany má prioritu jako od běžného uživatele. CIV zpravidla nedisponuje žádnými prostředky k řešení takovéto situace.
 +
 
 +
* Před použitím tohoto typu služeb, ať pro soukromé či pracovní účely, je '''nutné zvážit přínosy a rizika''' a učinit kvalifikované rozhodnutí, zda je jejich použití pro daný případ vhodné, případně zvážit dodatečná bezpečnostní opatření, jako je zálohování či šifrování dat uložených v cloudu. Toto platí především v případě dat citlivých, tajných či kriticky důležitých pro provoz ZČU.
 +
 
 +
* Některé konkrétní cloudové služby (například [[Google Apps]]) jsou ze strany CIVu částečně podporovány. Tato podpora má podobu použití jednotného přihlašování ([[WebAuth]]), návodů a další dokumentace na těchto stránkách, omezené správy či poskytování technické podpory. I v případě takovýchto služeb však platí veškeré výše uvedené body a případně je nutno '''se předem informovat, jakou formu podpory k dané službě CIV nabízí'''.
 +
 
 +
= Co dělat, v případě problému =
 +
 
 +
TODO: co dělat, když mi cloud nejde (zjistit na HD, zda CIV něco zmůže; kontaktovat poskytovatele dle smlouvy/licenčních podmínek, ...)
 +
 
 +
TODO: FAQ/ČKD ? nebo až nějaké budou?
 +
 
 +
TODO: přidat kategorie

Verze z 18:27, 11 duben 2016

Cloud má svá pozitiva i stinné stránky.

Používání tzv. cloudových služeb s sebou nese určitá rizika. Na této stránce se dozvíte, na co si dát pozor a s čím počítat.


Co je to cloudová služba

Cloudové služby jsou takové IT služby, které jsou poskytovány třetí stranou a provozovány na jejích prostředcích (serverech, datových úložištích, apod.), tedy většina příslušné infrastruktury je umístěna mimo ZČU. Správa a podpora ohledně takovýchto služeb ze strany CIVu je tedy pochopitelně omezená. Při jejich používání je tedy nutné mít na paměti některé vlastnosti a omezení, které z tohoto vyplývají.

TODO: doplnit seznam služeb, o kterých víme (gapps, ...?) a uvést, jestli něco umíme nebo ne (bez podpory, částečná podpora)

Na co si dát pozor

  • Veškerá práva a povinnosti provozovatele i uživatele jsou definována licenčními podmínkami dané služby. Před používáním (nejen) cloudové služby je nezbytně nutné si tyto podmínky nastudovat a uvědomit si možné důsledky. Zejména se zaměřte na

TODO: co by je tam mělo zajímat (kde jsou data uložena, jestli uložená data mohou být použita (google), jak je garantováno mazána, co se bude dít v případě výpadku, zda existuje uživatelská podpora a v jakém jazyce, zda je NBD garance, ...)


  • CIV nenese zodpovědnost za dostupnost těchto služeb a bezpečnost dat v nich uložených. Tyto závisí čistě na poskytovateli dané služby a jsou zcela mimo vliv ZČU a CIV. Ačkoli jsou cloudové služby v těchto ohledech obecně velice spolehlivé, je nutno si uvědomit, že v případě problému (nedostupnost, ztráta dat, ale i nekompatibilita s operačním systémem nebo aplikacemi, apod.) může být náprava poměrně složitá a jste zcela odkázáni na externího poskytovatele služby.
  • Počítejte s tím, že prioritu řešení uživatelských požadavků vyhodnocuje poskytovatel služby. Například požadavek univerzitního VIP může být v rámci ZČU řešen prioritně, ale u třetí strany má prioritu jako od běžného uživatele. CIV zpravidla nedisponuje žádnými prostředky k řešení takovéto situace.
  • Před použitím tohoto typu služeb, ať pro soukromé či pracovní účely, je nutné zvážit přínosy a rizika a učinit kvalifikované rozhodnutí, zda je jejich použití pro daný případ vhodné, případně zvážit dodatečná bezpečnostní opatření, jako je zálohování či šifrování dat uložených v cloudu. Toto platí především v případě dat citlivých, tajných či kriticky důležitých pro provoz ZČU.
  • Některé konkrétní cloudové služby (například Google Apps) jsou ze strany CIVu částečně podporovány. Tato podpora má podobu použití jednotného přihlašování (WebAuth), návodů a další dokumentace na těchto stránkách, omezené správy či poskytování technické podpory. I v případě takovýchto služeb však platí veškeré výše uvedené body a případně je nutno se předem informovat, jakou formu podpory k dané službě CIV nabízí.

Co dělat, v případě problému

TODO: co dělat, když mi cloud nejde (zjistit na HD, zda CIV něco zmůže; kontaktovat poskytovatele dle smlouvy/licenčních podmínek, ...)

TODO: FAQ/ČKD ? nebo až nějaké budou?

TODO: přidat kategorie

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje