Disclaimer ke cloudovým službám

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 2 uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
Cloudové služby jsou takové IT služby, které jsou poskytovány třetí stranou, provozovány na prostředcích (serverech, datových úložištích...) vlastněných touto třetí stranou a tedy umístěných mimo ZČU a jejichž správa a podpora ze strany CIVu je omezená. Při jejich používání je tedy nutné mít na paměti některé vlastnosti a omezení, které z tohoto vyplývají:
+
[[Image:cloud_disclaimer.png|right|400px|Cloud má svá pozitiva i stinné stránky.]]
* Veškerá práva a povinnosti provozovatele i uživatele jsou definována licenčními podmínkami dané služby. Před používáním cloudové služby je nezbytně nutné si tyto podmínky nastudovat a uvědomit si možné důsledky.
+
Používání tzv. cloudových služeb s sebou nese určitá rizika. Na této stránce se dozvíte, na co si dát pozor, s čím počítat a jak se chovat, pokud takovéto služby používáte či o jejich používání uvažujete.
* CIV nenese zodpovědnost za dostupnost těchto služeb a bezpečnost dat v nich uložených. Tyto závisí čistě na poskytovateli dané služby a jsou zcela mimo vliv CIVu. Ačkoli jsou cloudové služby v těchto ohledech obecně velice spolehlivé, je nutno si uvědomit, že v případě problému (nedostupnost, ztráta dat...) může být náprava poměrně složitá a zdlouhavá, někdy i nemožná a CIV zpravidla nedisponuje žádnými prostředky k řešení takovéto situace.
+
 
* Před použitím tohoto typu služeb, ať pro soukromé či pracovní účely, je nutné zvážit přínosy a rizika a učinit kvalifikované rozhodnutí, případně zvážit dodatečná bezpečnostní opatření, jako je zálohování či šifrování dat uložených v cloudu.
+
= Co je to cloudová služba =
 +
 
 +
Cloudové služby jsou takové IT služby, které jsou '''poskytovány třetí stranou a provozovány na jejích prostředcích''' (serverech, datových úložištích, apod.), tedy většina příslušné infrastruktury je umístěna mimo ZČU. Správa a podpora ohledně takovýchto služeb ze strany CIVu je tedy pochopitelně omezená. Při jejich používání je tedy nutné mít na paměti některé vlastnosti a omezení, které z tohoto vyplývají.
 +
 
 +
= S jakými cloudovými službami se můžete setkat na ZČU =
 +
* [[Google Apps]] - balík různých služeb (úložiště dokumentů, online spolupráce, kalendář, mailing listy...), částečně podporovaný CIVem
 +
* [[Datová_úložiště#OwnCloud_CESNET|CESNET ownCloud]] - datové úložiště, bez podpory CIV
 +
 
 +
= Na co si dát pozor =
 +
 
 +
* Veškerá '''práva a povinnosti''' provozovatele i uživatele jsou '''definována licenčními podmínkami''' dané služby. Před používáním (nejen) cloudové služby je nezbytně nutné si tyto podmínky nastudovat a uvědomit si možné důsledky. Zejména se zaměřte na fyzické umístění uložených dat (ČR, EU, mimo EU...), jaká práva si provozovatel služby nárokuje k vámi poskytnutým datům (možnost číst, využívat, autorská práva...), zda garantuje bezpečné smazání dat při jejich odstranění, zda existuje nějaká garance dostupnosti služby a dat (záruka vyřešení případného problému v konečném čase - např. NBD, náhrada případné škody...) či jaká podpora ze strany provozovatele je dostupná (forma, jazyk, provozní doba...).
 +
 
 +
* CIV nenese zodpovědnost za dostupnost těchto služeb a bezpečnost dat v nich uložených. Tyto závisí čistě na poskytovateli dané služby a jsou zcela mimo vliv ZČU a CIV. Ačkoli jsou cloudové služby v těchto ohledech obecně velice spolehlivé, je nutno si uvědomit, že '''v případě problému''' (nedostupnost, ztráta dat, ale i nekompatibilita s operačním systémem nebo aplikacemi, apod.) může být náprava poměrně složitá a jste zcela '''odkázáni na externího poskytovatele služby'''.
 +
 
 +
* Počítejte s tím, že '''prioritu''' řešení uživatelských '''požadavků vyhodnocuje poskytovatel služby'''. Například požadavek univerzitního VIP může být v rámci ZČU řešen prioritně, ale u třetí strany má prioritu jako od běžného uživatele. CIV zpravidla nedisponuje žádnými prostředky k řešení takovéto situace.
 +
 
 +
* Před použitím tohoto typu služeb, ať pro soukromé či pracovní účely, je '''nutné zvážit přínosy a rizika''' a učinit kvalifikované rozhodnutí, zda je jejich použití pro daný případ vhodné, případně zvážit dodatečná bezpečnostní opatření, jako je zálohování či šifrování dat uložených v cloudu. Toto platí především v případě dat citlivých, tajných či kriticky důležitých pro provoz ZČU.
 +
 
 +
* Některé konkrétní cloudové služby (například [[Google Apps]]) jsou ze strany CIVu částečně podporovány. Tato podpora má podobu použití jednotného přihlašování ([[WebAuth]]), návodů a další dokumentace na těchto stránkách, omezené správy či poskytování technické podpory. I v případě takovýchto služeb však platí veškeré výše uvedené body a případně je nutno '''se předem informovat, jakou formu podpory k dané službě CIV nabízí'''.
 +
 
 +
= Co dělat v případě problému =
 +
Pokud Vám cloudová služba nefunguje, došlo ke ztrátě dat či nastal jiný problém, postupujte následovně:
 +
* Pokud víte, že daná služba je CIVem alespoň částečně podporována, nebo se na toto chcete informovat, kontaktujte [[HelpDesk]] CIV s žádostí o pomoc či radu.
 +
* Pokud víte, či jste se dozvěděli, že v dané záležitosti Vám CIV nemůže pomoci, kontaktujte podporu dané cloudové služby.
 +
* Pokud se Vám nepodaří problém v rozumném čase vyřešit, jedná se o často se opakující chybu nebo podobně, zvažte znovu, zda je v daném případě vhodné používat cloudovou službu.
 +
 
 +
= Často kladené otázky =
 +
# '''Doporučujete tedy používání cloudových služeb, nebo ne?'''
 +
#*  Opravdu záleží na konkrétní situaci. Pro některé případy jsou cloudové služby ideální, pro jiné nevhodné až nepoužitelné. Obecně lze říci, že jsou vhodné především pro běžnou práci s daty, která nejsou důvěrná či zásadně důležitá. V případě důležitých a důvěrných dat je potřeba opravdu dobře zvážit možná rizika.
 +
 
 +
[[Kategorie:Služby]]
 +
[[Kategorie:Politika]]
 +
[[Kategorie:Pro zaměstnance]]
 +
[[Kategorie: Pro správce IT]]

Aktuální verze z 16:07, 12 duben 2016

Cloud má svá pozitiva i stinné stránky.

Používání tzv. cloudových služeb s sebou nese určitá rizika. Na této stránce se dozvíte, na co si dát pozor, s čím počítat a jak se chovat, pokud takovéto služby používáte či o jejich používání uvažujete.

Obsah

[editovat] Co je to cloudová služba

Cloudové služby jsou takové IT služby, které jsou poskytovány třetí stranou a provozovány na jejích prostředcích (serverech, datových úložištích, apod.), tedy většina příslušné infrastruktury je umístěna mimo ZČU. Správa a podpora ohledně takovýchto služeb ze strany CIVu je tedy pochopitelně omezená. Při jejich používání je tedy nutné mít na paměti některé vlastnosti a omezení, které z tohoto vyplývají.

[editovat] S jakými cloudovými službami se můžete setkat na ZČU

  • Google Apps - balík různých služeb (úložiště dokumentů, online spolupráce, kalendář, mailing listy...), částečně podporovaný CIVem
  • CESNET ownCloud - datové úložiště, bez podpory CIV

[editovat] Na co si dát pozor

  • Veškerá práva a povinnosti provozovatele i uživatele jsou definována licenčními podmínkami dané služby. Před používáním (nejen) cloudové služby je nezbytně nutné si tyto podmínky nastudovat a uvědomit si možné důsledky. Zejména se zaměřte na fyzické umístění uložených dat (ČR, EU, mimo EU...), jaká práva si provozovatel služby nárokuje k vámi poskytnutým datům (možnost číst, využívat, autorská práva...), zda garantuje bezpečné smazání dat při jejich odstranění, zda existuje nějaká garance dostupnosti služby a dat (záruka vyřešení případného problému v konečném čase - např. NBD, náhrada případné škody...) či jaká podpora ze strany provozovatele je dostupná (forma, jazyk, provozní doba...).
  • CIV nenese zodpovědnost za dostupnost těchto služeb a bezpečnost dat v nich uložených. Tyto závisí čistě na poskytovateli dané služby a jsou zcela mimo vliv ZČU a CIV. Ačkoli jsou cloudové služby v těchto ohledech obecně velice spolehlivé, je nutno si uvědomit, že v případě problému (nedostupnost, ztráta dat, ale i nekompatibilita s operačním systémem nebo aplikacemi, apod.) může být náprava poměrně složitá a jste zcela odkázáni na externího poskytovatele služby.
  • Počítejte s tím, že prioritu řešení uživatelských požadavků vyhodnocuje poskytovatel služby. Například požadavek univerzitního VIP může být v rámci ZČU řešen prioritně, ale u třetí strany má prioritu jako od běžného uživatele. CIV zpravidla nedisponuje žádnými prostředky k řešení takovéto situace.
  • Před použitím tohoto typu služeb, ať pro soukromé či pracovní účely, je nutné zvážit přínosy a rizika a učinit kvalifikované rozhodnutí, zda je jejich použití pro daný případ vhodné, případně zvážit dodatečná bezpečnostní opatření, jako je zálohování či šifrování dat uložených v cloudu. Toto platí především v případě dat citlivých, tajných či kriticky důležitých pro provoz ZČU.
  • Některé konkrétní cloudové služby (například Google Apps) jsou ze strany CIVu částečně podporovány. Tato podpora má podobu použití jednotného přihlašování (WebAuth), návodů a další dokumentace na těchto stránkách, omezené správy či poskytování technické podpory. I v případě takovýchto služeb však platí veškeré výše uvedené body a případně je nutno se předem informovat, jakou formu podpory k dané službě CIV nabízí.

[editovat] Co dělat v případě problému

Pokud Vám cloudová služba nefunguje, došlo ke ztrátě dat či nastal jiný problém, postupujte následovně:

  • Pokud víte, že daná služba je CIVem alespoň částečně podporována, nebo se na toto chcete informovat, kontaktujte HelpDesk CIV s žádostí o pomoc či radu.
  • Pokud víte, či jste se dozvěděli, že v dané záležitosti Vám CIV nemůže pomoci, kontaktujte podporu dané cloudové služby.
  • Pokud se Vám nepodaří problém v rozumném čase vyřešit, jedná se o často se opakující chybu nebo podobně, zvažte znovu, zda je v daném případě vhodné používat cloudovou službu.

[editovat] Často kladené otázky

  1. Doporučujete tedy používání cloudových služeb, nebo ne?
    • Opravdu záleží na konkrétní situaci. Pro některé případy jsou cloudové služby ideální, pro jiné nevhodné až nepoužitelné. Obecně lze říci, že jsou vhodné především pro běžnou práci s daty, která nejsou důvěrná či zásadně důležitá. V případě důležitých a důvěrných dat je potřeba opravdu dobře zvážit možná rizika.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje