Doporučené technologie pro vzdálenou práci

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

V případě potřeby práce z domova či omezení osobních kontaktů mají všichni zaměstnanci a studenti ZČU k dispozici služby určené pro vzdálenou práci, spolupráci týmů a předávání dat. Následuje konkrétní popis doporučených technologií.

Obsah

Telefony

 • Přesměrování telefonní linky na mobilní telefon
  • Zajistí dostupnost na pracovním čísle
  • Postup: https://portal.zcu.cz Já - další aplikace - nastavení linek - přesměrovat
  • Poznámky: Na mobilním telefonu je vidět identifikace původního volajícího. Při přesměrování na služební mobilní telefon je služba zcela zdarma, jinak se platí hovor ze ZČU na mobil.
 • Přenesení telefonního přístroje domů
  • Řešení pro případy, kdy je nezbytné, aby hovory byly vedeny z určité pevné linky ZČU - volaný vidí číslo přenesené linky.
  • Postup: Pro fungování na běžné síti je třeba upravit konfiguraci telefonu následujícím postupem: stiskněte tlačítko menu -> volba 9 (síťová nastavení) -> volba 16 (Povolit VLAN) -> Ne
  • Poznámky: Pravděpodobně budete potřebovat zdroj, napájené síťové porty (PoE) nejsou v domácnosti běžné.

Videokonference

V technologiích pro spolupráci týmů je obecně široká nabídka (WhatsApp, Skype, Slack), nebojte se použít to, s čím má váš tým předchozí zkušenosti. Je běžné, že každý tým používá jinou technologii. Doporučení ze strany CIV:

 • Operativní videoschůzky
  • Použijte https://meet.google.com/ - přihlašte se přes Google Apps (login@gapps.zcu.cz, standardní Orion heslo)
   • Aktivovali jsme pokročilé funkce vhodné pro schůzky i webináře (schůzky až do 250 lidí, streaming, možnost pořízení záznamu), viz oznámení Google
  • Druhým řešením k dispozici je MS Teams, na stránce office365.zcu.cz se přihlašte svým Orion jménem a heslem, vyberte MS Teams, více viz návod UCV.
 • Videokonference ve vyšší kvalitě
  • Nabídka viz https://vidcon.cesnet.cz/
  • Pro videokonference přes webový prohlížeč je vhodná technologie Pexip. Rezervace místnosti na https://meetings.cesnet.cz/ - přihlašte se přes federaci (vyberte ZČU a přihlašte se svým Orion jménem a heslem)

Předávání dat (například místo předávání flash disků)

Pro rychlé předávání dat doporučujeme službu filesender

Vzdálený přístup ke službám dostupným jen ve vnitřní síti ZČU

Vaše domácí PC, NTB, apod. lze přes službu VPN připojit síťovým tunelem do sítě ZČU. Z hlediska sítě jste pak ve vnitřní síti ZČU (omezení na firewallu, licence, knihovní databáze, atd.).

 • Služba VPN https://vpn.zcu.cz/
 • Poznámky: Připojení přes VPN doporučujeme z důvodu bezpečnosti obecně při vzdálené práci. Pokud potřebujete byť dočasně přistupovat vzdáleně na nějaké služby, které si sami konfigurujete (terminálový přístup přes SSH, vzdálená plocha RDP, apod.), nastavte u nich přístup ze sítě ZČU (147.228.0.0/16) a použijte VPN.

Elektronizace výuky


Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje