E-mail

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Přeposílání zpráv)
Řádka 1: Řádka 1:
Každý uživatel výpočetního prostředí Orion (tedy všichni studenti i zaměstnanci) automaticky získává e-mailovou adresu a schránku se svým [[Postup zřízení konta v systému Orion|uživatelským účtem]] v prostředí Orion.
+
V rámci svého uživatelského konta získává každý zaměstnanec a student svojí poštovní schránku na univerzitním poštovním serveru.
  
Centrální systém elektronické pošty Západočeské univerzity přináší řadu [[Proč používat elektronickou poštu ZČU|výhod]]. Mezi ty nejdůležitější výhody jistě patří usnadnění komunikace mezi uživateli a snadné dohledávání kontaktů.
+
Přístup k ní je umožněn standardními protokoly, proto si můžete zvolit libovolného poštovního klienta, jaký vám vyhovuje. Nejčastěji používanými klienty jsou Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook a aplikace poštovních klientů v prostředí Android a Apple. Se svojí poštou můžete pracovat také z webového prohlížeče na adrese https://webmail.zcu.cz/
<!-- Pro elektronickou poštu byl zaveden subdoménový systém adresování. Tento systém umožňuje garantovat neměnnost e-mailové adresy uživatelů na dlouhou dobu dopředu, protože se v e-mailových adresách neobjevuje jméno serveru. Navíc lze kdykoli vyjít vstříc případnému požadavku katedry převést doručování pošty z centrálně spravovaných serverů na její vlastní katedrální server. I v tomto případě by z pohledu adresování proběhla celá změna transparentně.
+
-->
+
  
=Základní informace=
+
Práce s univerzitní poštou je součástí pracovního vztahu. Uživatelé mají povinnost univerzitní poštu sledovat, protože jejím prostřednictvím je univerzita informuje o důležitých věcech. Doručením zprávy do uživatelovy univerzitní schránky je uživatel považován za informovaného.
  
===Vyhledání kontaktu===
+
===Adresy===
E-mailovou adresu každého zaregistrovaného uživatele lze zjistit pomocí služby PhoneBook na adrese http://phone.zcu.cz/
+
E-mailové adresy zaměstnanců jsou tvořeny jejich ''uživatelským jménem'' a doménou, která má tvar ''fakulta.zcu.cz'' nebo ''katedra.zcu.cz'' (např. zajicek@fel.zcu.cz nebo krecek@kma.zcu.cz). Zaměstnancům rektorátu je přidělena doména ''rek.zcu.cz''. Adresy studentů jsou tvořeny jejich uživatelským jménem a doménou v podobě ''students.zcu.cz'' (např. sova@students.zcu.cz).
 +
E-mailové adresy uživatelů lze najít na stránkách http://phone.zcu.cz/
  
Je třeba zdůraznit, že data poskytovaná touto službou jsou generována automaticky každou půlnoc. V případě zaměstnanců jsou data přebírána z databáze Oracle a za jejich správnost a úplnost odpovídají sekretářky kateder, kterým byl předán klient na jejich aktualizaci. V případě studentů jsou data přebírána z registru uživatelů počítačové sítě ZČU.  
+
===Velikost přiděleného prostoru===
 +
Diskový prostor je uživatelům navyšován automaticky každý den podle zaplnění tak, aby zaměstnanec měl k dispozici nejméně 1 GB volného místa a student nejméně 500 MB volného místa. Přidělená disková kvóta se vztahuje na všechny zprávy a složky dohromady - tedy na nově doručené zprávy uložené ve složce "Doručená pošta" i na zprávy uložené v ostatních osobních složkách.
 +
Velikost přidělené kvóty a její aktuální zaplnění vidíte v prostředí webmail.zcu.cz, může ji zobrazovat i váš poštovní klient (např. Thunderbird).
  
===Přeposílání zpráv===
+
===Velikost přenášené zprávy===
<!-- Pro školní záležitosti (studium nebo práci) používejte svoji školní adresu. Nepřijímejte žádné pracovní nebo studijní pokyny od odesílatelů mimo doménu zcu.cz. Nemáte žádnou záruku, že jsou těmi, za které se vydávají. Snadno se stanete obětí podvodu a potom máte víceméně nulovou šanci domoci se satisfakce právní cestou.
+
Maximální velikost zprávy doručované univerzitním systémem je 25 MB.
Pokud opravdu nechcete používat školní poštu (a vědomě tak odmítáte dostávat informace od vedení školy), pak si alespoň [https://webmail.zcu.cz/ nastavete přesměrování] vaší univerzitní poštovní schránky na vámi preferovanou adresu. V takovém případě však univerzita nenese odpovědnost za doručení zprávy do Vašeho vnějšího účtu. -->
+
  
Jako zaměstnanci a studenti ZČU máte povinnost číst zprávy elektronické pošty doručované do své školní schránky.
+
===Automatické mazání starých zpráv ve složkách Koš a Spam===
Můžete si nastavit [https://webmail.zcu.cz/help/#preposilani přeposílání zpráv] nebo jejich kopií na externí adresy, v takovém případě však na sebe '''přebíráte veškerou odpovědnost''' za případné potíže s nedoručením zpráv na externí adresu.
+
Zprávy uložené ve složkách "Koš" (Trash) a "Nevyžádaná pošta" (Spam, Junk) jsou automaticky mazány po 90-ti dnech.
  
Pro přeposílání zpráv nemáte žádný důvod - pro komfortní práci s poštou můžete používat poštovní klienty a aplikace, které jsou k dispozici pro desktopové počítače, tablety i telefony. Ty umí pracovat s několika různými poštovními účty najednou.
+
===Přeposílání zpráv===
Svojí univerzitní i soukromou poštovní schránku tak máte k dipospozici v prostředí jedné aplikace.
+
Na univerzitním serveru si můžete nastavit i přeposílání kopií zpráv na jiné externí adresy, ale nedoporučujeme to. Používání univerzitního serveru vám přináší řadu [[Proč používat elektronickou poštu ZČU|výhod]].
  
===Velikost přenášené zprávy===
+
Přeposíláním na sebe přebíráte odpovědnost za všechny komplikace, které tím mohou vzniknout a navíc se připravujete o technickou podporu ze strany univerzity. Na freemailech se pomoci nedočkáte.
Maximální velikost zprávy přenášené systémem elektronické pošty na ZČU je 25 MB.  
+
Pro přeposílání zpráv nemáte žádný významný důvod - poštovní klienti a aplikace umí pracovat s několika různými poštovními účty najednou, takže se svojí univerzitní i soukromou poštovní schránkou můžete pracovat ve stejné aplikaci.
  
===Velikost přidělené kvóty===
+
===Kontrola proti spamu a virům===
<!-- Zaměstnancům je na centrálním poštovním serveru přidělen pro poštu diskový prostor o velikosti 4 GB. Studenti mají přidělenu kvótu 200 MB. -->
+
Zprávy doručované univerzitním poštovním serverem prochází kontrolou proti spamu a virům. Podle zvyklostí jsou z preventivních důvodů odmítány zprávy obsahující spustitelné soubory.
  
Kvóta je uživatelům navyšována automaticky každý den podle zaplnění tak, aby zaměstnanec měl k dispozici nejméně 1 GB volného místa a student nejméně 500 MB volného místa.
+
Zprávy rozpoznané jako spam jsou automaticky ukládány do příjemcovy složky "Nevyžádaná pošta" (Spam, Junk), odkud jsou po 90-ti dnech mazány.
<!-- Zaměstnancům je na centrálním poštovním serveru přidělen pro poštu diskový prostor o velikosti 4 GB. Studenti mají přidělenu kvótu 20 MB, kterou si mohou sami zvýšit na 1,5 GB. -->
+
<!-- Zaměstnancům je na centrálním poštovním serveru přidělen pro poštu diskový prostor o velikosti 50 MB, který si mohou sami zvýšit na extra limit 3 GB. Studenti mají přidělenu kvótu 20 MB, kterou si mohou sami zvýšit na 1,5 GB. -->
+
Přidělená disková kvóta se vztahuje na všechny zprávy a složky dohromady - tedy na nově doručené zprávy uložené ve složce "Doručená pošta - Inbox" i na zprávy uložené v osobních složkách.  
+
  
O velikosti přidělené kvóty a aktuálním zaplnění svého diskového prostoru se může každý uživatel přesvědčit sám v prostředí [https://webmail.zcu.cz/ webmailu] anebo v prostředí svého poštovního klienta (např. Thunderbird).
+
===Přeposílání zpráv, automatická odpověď v nepřítomnosti, automatické třídění zpráv===
<!-- V případě potřeby je možné si jednorázově navýšit přidělenou kvótu tlačítkem  "Navýšení kvóty" na osobní stránce "Moje složky" každého uživatele. -->
+
Nastavení se provádí v prostředí https://webmail.zcu.cz. Postupy najdete v jeho Nápovědě.
  
===Automatické mazání starých zpráv ve složkách Koš a Spam===
+
===Webmail===
zprávy uložené ve složkách "Koš" (Trash) a "Nevyžádaná pošta" (Spam, Junk) jsou po 90-ti dnech automaticky mazány.
+
Je dostupný na adrese https://webmail.zcu.cz/
 +
Nápovědu v něm najdete pod ikonou "'''?'''"
  
 
===Pošta Microsoft Office 365===
 
===Pošta Microsoft Office 365===
Poštovní systém office365.zcu.cz je provozován mimo kontrolu ZČU, je to externí služba bez správce, bez zálohování a bez podpory.
+
Na ZČU je provozován i systém office365.zcu.cz. Je to externí služba, nad kterou nemáme kontrolu. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv.
Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv. V žádném případě. Ani omylem.
+
  
 
===Pošta Google Apps===
 
===Pošta Google Apps===
Poštovní systém gapps.zcu.cz je provozován mimo kontrolu ZČU, je to externí služba bez správce, bez zálohování a bez podpory.
+
Na ZČU je provozován i systém gapps.zcu.cz. Je to externí služba, nad kterou nemáme kontrolu. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv.
Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv. V žádném případě. Ani omylem.
+
 
 +
 
 +
===Nastavení poštovních klientů===
 +
V nastavení klienta zadejte tyto parametry:
 +
 
 +
Server příchozí pošty: '''imap.zcu.cz'''
 +
 
 +
* protokol: IMAP
 +
* port: 993
 +
* zabezpečené spojení: SSL/TLS
 +
* způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
 +
 
 +
 
 +
Server odchozí pošty: '''smtp.zcu.cz'''
 +
 
 +
* protokol: SMTP
 +
* port: 465
 +
* zabezpečené spojení: SSL/TLS
 +
* způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
 +
 
 +
Přihlašovací jméno a heslo odpovídá vašim univerzitním ověřovacím údajům.
 +
 
 +
 
 +
*[[Mozilla Thunderbird|Konfigurace poštovního klienta Mozilla Thunderbird]]
 +
 
 +
*[[Outlook Express|Konfigurace poštovního klienta MS Outlook]]
 +
 
  
=Návody a nastavení=
 
*[[Přístup k elektronické poště|Přístup k elektronické poště, nastavení klientů]]
 
*[[Nastavení elektronické pošty]]
 
<!-- *[[Certifikáty poštovního serveru|Certifikáty poštovního serveru]] -->
 
*[[Systém antivirové/antispamové kontroly|Systém antivirové/antispamové kontroly]]
 
*[[E-mailové konference|E-mailové konference]]
 
  
 
[[Kategorie:Pro studenty]]
 
[[Kategorie:Pro studenty]]
 
[[Kategorie:Pro zaměstnance]]
 
[[Kategorie:Pro zaměstnance]]

Verze z 22:30, 23 září 2021

V rámci svého uživatelského konta získává každý zaměstnanec a student svojí poštovní schránku na univerzitním poštovním serveru.

Přístup k ní je umožněn standardními protokoly, proto si můžete zvolit libovolného poštovního klienta, jaký vám vyhovuje. Nejčastěji používanými klienty jsou Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook a aplikace poštovních klientů v prostředí Android a Apple. Se svojí poštou můžete pracovat také z webového prohlížeče na adrese https://webmail.zcu.cz/

Práce s univerzitní poštou je součástí pracovního vztahu. Uživatelé mají povinnost univerzitní poštu sledovat, protože jejím prostřednictvím je univerzita informuje o důležitých věcech. Doručením zprávy do uživatelovy univerzitní schránky je uživatel považován za informovaného.

Obsah

Adresy

E-mailové adresy zaměstnanců jsou tvořeny jejich uživatelským jménem a doménou, která má tvar fakulta.zcu.cz nebo katedra.zcu.cz (např. zajicek@fel.zcu.cz nebo krecek@kma.zcu.cz). Zaměstnancům rektorátu je přidělena doména rek.zcu.cz. Adresy studentů jsou tvořeny jejich uživatelským jménem a doménou v podobě students.zcu.cz (např. sova@students.zcu.cz). E-mailové adresy uživatelů lze najít na stránkách http://phone.zcu.cz/

Velikost přiděleného prostoru

Diskový prostor je uživatelům navyšován automaticky každý den podle zaplnění tak, aby zaměstnanec měl k dispozici nejméně 1 GB volného místa a student nejméně 500 MB volného místa. Přidělená disková kvóta se vztahuje na všechny zprávy a složky dohromady - tedy na nově doručené zprávy uložené ve složce "Doručená pošta" i na zprávy uložené v ostatních osobních složkách. Velikost přidělené kvóty a její aktuální zaplnění vidíte v prostředí webmail.zcu.cz, může ji zobrazovat i váš poštovní klient (např. Thunderbird).

Velikost přenášené zprávy

Maximální velikost zprávy doručované univerzitním systémem je 25 MB.

Automatické mazání starých zpráv ve složkách Koš a Spam

Zprávy uložené ve složkách "Koš" (Trash) a "Nevyžádaná pošta" (Spam, Junk) jsou automaticky mazány po 90-ti dnech.

Přeposílání zpráv

Na univerzitním serveru si můžete nastavit i přeposílání kopií zpráv na jiné externí adresy, ale nedoporučujeme to. Používání univerzitního serveru vám přináší řadu výhod.

Přeposíláním na sebe přebíráte odpovědnost za všechny komplikace, které tím mohou vzniknout a navíc se připravujete o technickou podporu ze strany univerzity. Na freemailech se pomoci nedočkáte. Pro přeposílání zpráv nemáte žádný významný důvod - poštovní klienti a aplikace umí pracovat s několika různými poštovními účty najednou, takže se svojí univerzitní i soukromou poštovní schránkou můžete pracovat ve stejné aplikaci.

Kontrola proti spamu a virům

Zprávy doručované univerzitním poštovním serverem prochází kontrolou proti spamu a virům. Podle zvyklostí jsou z preventivních důvodů odmítány zprávy obsahující spustitelné soubory.

Zprávy rozpoznané jako spam jsou automaticky ukládány do příjemcovy složky "Nevyžádaná pošta" (Spam, Junk), odkud jsou po 90-ti dnech mazány.

Přeposílání zpráv, automatická odpověď v nepřítomnosti, automatické třídění zpráv

Nastavení se provádí v prostředí https://webmail.zcu.cz. Postupy najdete v jeho Nápovědě.

Webmail

Je dostupný na adrese https://webmail.zcu.cz/ Nápovědu v něm najdete pod ikonou "?"

Pošta Microsoft Office 365

Na ZČU je provozován i systém office365.zcu.cz. Je to externí služba, nad kterou nemáme kontrolu. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv.

Pošta Google Apps

Na ZČU je provozován i systém gapps.zcu.cz. Je to externí služba, nad kterou nemáme kontrolu. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv.


Nastavení poštovních klientů

V nastavení klienta zadejte tyto parametry:

Server příchozí pošty: imap.zcu.cz

  • protokol: IMAP
  • port: 993
  • zabezpečené spojení: SSL/TLS
  • způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos


Server odchozí pošty: smtp.zcu.cz

  • protokol: SMTP
  • port: 465
  • zabezpečené spojení: SSL/TLS
  • způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Přihlašovací jméno a heslo odpovídá vašim univerzitním ověřovacím údajům.


Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje