E-mail

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
Řádka 50: Řádka 50:
 
Značky, jimiž jsou opatřeny zprávy obsahující virus nebo spam, lze následně využít při finálním doručení zpráv na centrálním poštovním serveru. V závisloti na nastavení každého uživatele lze s nimi provádět automatické operace, např. přesun do určené složky nebo smazání.  
 
Značky, jimiž jsou opatřeny zprávy obsahující virus nebo spam, lze následně využít při finálním doručení zpráv na centrálním poštovním serveru. V závisloti na nastavení každého uživatele lze s nimi provádět automatické operace, např. přesun do určené složky nebo smazání.  
  
 +
===Network News===
 +
Na podobném principu jako elektronické konference, tedy diskusi skupin lidí o předem stanoveném okruhu témat, je založena i služba [[Network News|Network News]].
 +
Na rozdíl od konferencí však příspěvky nejsou rozesílány všem členům diskusních klubů jednotlivě, ale jsou distribuovány protokolem NNTP (Network News Tranfer Protocol) logicky vzájemně provázanou soustavou tzv. News serverů v rámci jednotlivých tématických skupin nazývaných newsgroups.
 +
Příspěvky jsou na každém News serveru ukládány vždy po jednom exempláři a členové klubu k nim přistupují prostřednictvím klientů (např. Outlook Express nebo Netscape). Příspěvky zůstávají na serverech několik dnů až měsíc a po vypršení jejich expirační doby jsou automaticky odstraňovány.
  
 
[[Kategorie:Pro studenty]]
 
[[Kategorie:Pro studenty]]
 
[[Kategorie:Pro zaměstnance]]
 
[[Kategorie:Pro zaměstnance]]

Verze z 14:00, 14 duben 2010

Každý uživatel výpočetního prostředí Orion (tedy všichni studenti i zaměstnanci) automaticky získává e-mailovou adresu a schránku se svým uživatelským účtem v prostředí Orion.

Jednotný systém elektronické pošty v síti Západočeské univerzity přináší řadu výhod. Mezi ty nejdůležitější výhody jistě patří usnadnění komunikace mezi uživateli a snadné dohledávání kontaktů. Pro elektronickou poštu byl zaveden subdoménový systém adresování. Tento systém umožňuje garantovat neměnnost e-mailové adresy uživatelů na dlouhou dobu dopředu, protože se v e-mailových adresách neobjevuje jméno serveru. Navíc lze kdykoli vyjít vstříc případnému požadavku katedry převést doručování pošty z centrálně spravovaných serverů na její vlastní katedrální server. I v tomto případě by z pohledu adresování proběhla celá změna transparentně.

Obsah

E-mailová adresa

Adresy jsou ve tvaru:

  • login@students.zcu.cz (studenti)
  • login@útvar.zcu.cz (zaměstnanci)
  • login@service.zcu.cz (služební adresy)

Zaregistrované subdomény

Na centrálním poštovním serveru je finálně doručována pošta adresovaná na tyto subdomény

Vyhledání emailu

E-mailovou adresu každého zaregistrovaného uživatele lze zjistit pomocí služby PhoneBook na adrese http://phone.zcu.cz/

Je třeba zdůraznit, že data poskytovaná touto službou jsou generována automaticky každou půlnoc. V případě zaměstnanců jsou data přebírána z databáze Oracle a za jejich správnost a úplnost odpovídají sekretářky kateder, kterým byl předán klient na jejich aktualizaci. V případě studentů jsou data přebírána z registru uživatelů počítačové sítě ZČU.

Přesměrování

Pro školní záležitosti (studium nebo práci) používejte svoji školní adresu. Nepřijímejte žádné pracovní nebo studijní pokyny od odesílatelů mimo doménu zcu.cz. Nemáte žádnou záruku, že jsou těmi, za které se vydávají. Snadno se stanete obětí podvodu a potom máte víceméně nulovou šanci domoci se satisfakce právní cestou. Pokud opravdu nechcete používat školní poštu (a vědomě tak odmítáte dostávat informace od vedení školy), pak si alespoň nastavete přesměrování vaší univerzitní poštovní schránky na vámi preferovanou adresu.

Velikost přenášené zprávy

Maximální velikost zprávy přenášené systémem elektronické pošty na ZČU je 25 MB.

Velikost přidělené kvóty

Zaměstnancům je na centrálním poštovním serveru přidělen pro poštu diskový prostor o velikosti 50 MB, který si mohou sami zvýšit na extra limit 3 GB. Studenti mají přidělenu kvótu 20 MB, kterou si mohou sami zvýšit na 1,5 GB.

Přidělená disková kvóta se vztahuje na všechny zprávy a složky dohromady - tedy na nově doručené zprávy uložené ve složce "Doručená pošta - Inbox" i na zprávy uložené v osobních složkách.

O velikosti přidělené kvóty a aktuálním zaplnění svého diskového prostoru se může každý uživatel přesvědčit sám na WWW stránce "Moje složky" na adrese http://mail.zcu.cz/. V případě potřeby je možné si jednorázově navýšit přidělenou kvótu tlačítkem "Navýšení kvóty" na osobní stránce "Moje složky" každého uživatele.

Přístup k elektronické poště

Uživatelé přistupují k elektronické poště běžným klientem WWW (Netscape, Mozilla, Internet Explorer) přes aplikaci WebMail na adrese http://webmail.zcu.cz. Dalším způsobem je přístup pomocí klientů - speciálních programů, které jsou závislé na prostředí konkrétního operačního systému. V prostředí Orion i OrionXP jsou základními prostředky programy alpine a Mozilla Thunderbird.

Certifikáty poštovního serveru

Pro zajištění bezpečného přístupu k elektronické poště podporuje poštovní server technologii SSL, která automaticky vytváří kanál pro šifrovanou komunikaci mezi klientem a serverem. Služby, které na centrálním poštovním serveru běží (IMAP, POP a WWW), mají vygenerovány své certifikáty podepsané certifikační autoritou ZČU. Tyto certifikáty si klienti elektronické pošty a WWW stahují automaticky sami a ověřují je proti certifikátu certifikační autority (dále jen CA), kterou byly podepsány. Pokud klienti nemají certifikát příslušné certifikační autority k dispozici, informují při každém svém startu uživatele o tom, že použitý zabezpečovací certifikát nelze ověřit. Pro možnost ověření certifikátu je proto nutné importovat do prostředí klienta (pracovní stanice) platný certifikát certifikační autority ZČU.

Procedura importu certifikátu certifikační autority je jednoduchá a její podrobný popis naleznete na stránkách dokumentace PKI.

Systém antivirové/antispamové kontroly

Veškeré zprávy doručované na centrální poštovní server prochází předřazeným serverem antivirové/antispamové kontroly, který ze zpráv odstraňuje rozpoznané viry, deaktivuje nebezpečné značky v HTML přílohách a značkuje zprávy obsahující virus nebo spam. Tento systém antivirové/antispamové kontroly je založený na produktech MailScanner, ClamAV, Spamassassin a řadě dalších, které jsou vyvíjeny jako svobodný software, takže nejsou zatíženy žádnými licencemi a lze je volně používat.

Značky, jimiž jsou opatřeny zprávy obsahující virus nebo spam, lze následně využít při finálním doručení zpráv na centrálním poštovním serveru. V závisloti na nastavení každého uživatele lze s nimi provádět automatické operace, např. přesun do určené složky nebo smazání.

Network News

Na podobném principu jako elektronické konference, tedy diskusi skupin lidí o předem stanoveném okruhu témat, je založena i služba Network News. Na rozdíl od konferencí však příspěvky nejsou rozesílány všem členům diskusních klubů jednotlivě, ale jsou distribuovány protokolem NNTP (Network News Tranfer Protocol) logicky vzájemně provázanou soustavou tzv. News serverů v rámci jednotlivých tématických skupin nazývaných newsgroups. Příspěvky jsou na každém News serveru ukládány vždy po jednom exempláři a členové klubu k nim přistupují prostřednictvím klientů (např. Outlook Express nebo Netscape). Příspěvky zůstávají na serverech několik dnů až měsíc a po vypršení jejich expirační doby jsou automaticky odstraňovány.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje