E-mail

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Pošta Office365)
(Není zobrazeno 48 mezilehlých verzí od 3 uživatelů.)
Řádka 3: Řádka 3:
 
Jednotný systém elektronické pošty v síti Západočeské univerzity přináší řadu [[Proč používat elektronickou poštu ZČU|výhod]]. Mezi ty nejdůležitější výhody jistě patří usnadnění komunikace mezi uživateli a snadné dohledávání kontaktů. Pro elektronickou poštu byl zaveden subdoménový systém adresování. Tento systém umožňuje garantovat neměnnost e-mailové adresy uživatelů na dlouhou dobu dopředu, protože se v e-mailových adresách neobjevuje jméno serveru. Navíc lze kdykoli vyjít vstříc případnému požadavku katedry převést doručování pošty z centrálně spravovaných serverů na její vlastní katedrální server. I v tomto případě by z pohledu adresování proběhla celá změna transparentně.  
 
Jednotný systém elektronické pošty v síti Západočeské univerzity přináší řadu [[Proč používat elektronickou poštu ZČU|výhod]]. Mezi ty nejdůležitější výhody jistě patří usnadnění komunikace mezi uživateli a snadné dohledávání kontaktů. Pro elektronickou poštu byl zaveden subdoménový systém adresování. Tento systém umožňuje garantovat neměnnost e-mailové adresy uživatelů na dlouhou dobu dopředu, protože se v e-mailových adresách neobjevuje jméno serveru. Navíc lze kdykoli vyjít vstříc případnému požadavku katedry převést doručování pošty z centrálně spravovaných serverů na její vlastní katedrální server. I v tomto případě by z pohledu adresování proběhla celá změna transparentně.  
  
===E-mailová adresa===
+
=Základní informace=
Adresy jsou ve tvaru:
+
* login@students.zcu.cz (studenti)
+
* login@útvar.zcu.cz (zaměstnanci)
+
* login@service.zcu.cz (služební adresy)
+
  
===Zaregistrované subdomény===
+
===Vyhledání kontaktu===
Na centrálním poštovním serveru je finálně doručována pošta adresovaná na tyto [http://mail.zcu.cz/dokumentace/local-host-names#1 subdomény]
+
 
+
===Vyhledání emailu===
+
 
E-mailovou adresu každého zaregistrovaného uživatele lze zjistit pomocí služby PhoneBook na adrese http://phone.zcu.cz/
 
E-mailovou adresu každého zaregistrovaného uživatele lze zjistit pomocí služby PhoneBook na adrese http://phone.zcu.cz/
  
 
Je třeba zdůraznit, že data poskytovaná touto službou jsou generována automaticky každou půlnoc. V případě zaměstnanců jsou data přebírána z databáze Oracle a za jejich správnost a úplnost odpovídají sekretářky kateder, kterým byl předán klient na jejich aktualizaci. V případě studentů jsou data přebírána z registru uživatelů počítačové sítě ZČU.  
 
Je třeba zdůraznit, že data poskytovaná touto službou jsou generována automaticky každou půlnoc. V případě zaměstnanců jsou data přebírána z databáze Oracle a za jejich správnost a úplnost odpovídají sekretářky kateder, kterým byl předán klient na jejich aktualizaci. V případě studentů jsou data přebírána z registru uživatelů počítačové sítě ZČU.  
  
===Přesměrování===
+
===Přeposílání zpráv===
Pro školní záležitosti (studium nebo práci) používejte svoji školní adresu. Nepřijímejte žádné pracovní nebo studijní pokyny od odesílatelů mimo doménu zcu.cz. Nemáte žádnou záruku, že jsou těmi, za které se vydávají. Snadno se stanete obětí podvodu a potom máte víceméně nulovou šanci domoci se satisfakce právní cestou.
+
<!-- Pro školní záležitosti (studium nebo práci) používejte svoji školní adresu. Nepřijímejte žádné pracovní nebo studijní pokyny od odesílatelů mimo doménu zcu.cz. Nemáte žádnou záruku, že jsou těmi, za které se vydávají. Snadno se stanete obětí podvodu a potom máte víceméně nulovou šanci domoci se satisfakce právní cestou.
Pokud opravdu nechcete používat školní poštu (a vědomě tak odmítáte dostávat informace od vedení školy), pak si alespoň [https://mail.zcu.cz/moje-nastaveni/ nastavete přesměrování] vaší univerzitní poštovní schránky na vámi preferovanou adresu.
+
Pokud opravdu nechcete používat školní poštu (a vědomě tak odmítáte dostávat informace od vedení školy), pak si alespoň [https://webmail.zcu.cz/ nastavete přesměrování] vaší univerzitní poštovní schránky na vámi preferovanou adresu. V takovém případě však univerzita nenese odpovědnost za doručení zprávy do Vašeho vnějšího účtu. -->
 +
 
 +
Zaměstnanci i studenti ZČU mají povinnost číst zprávy elektronické pošty doručované do jejich školní schránky. Mohou si nastavit [https://webmail.zcu.cz/ přeposílání zpráv] nebo jejich kopií na externí adresy, v takovém případě však na sebe přebírají odpovědnost za případné potíže s nedoručením zpráv na externí adresu.
  
 
===Velikost přenášené zprávy===
 
===Velikost přenášené zprávy===
Řádka 25: Řádka 20:
  
 
===Velikost přidělené kvóty===
 
===Velikost přidělené kvóty===
Zaměstnancům je na centrálním poštovním serveru přidělen pro poštu diskový prostor o velikosti 50 MB, který si mohou sami zvýšit na extra limit 3 GB. Studenti mají přidělenu kvótu 20 MB, kterou si mohou sami zvýšit na 1,5 GB.
+
<!-- Zaměstnancům je na centrálním poštovním serveru přidělen pro poštu diskový prostor o velikosti 4 GB. Studenti mají přidělenu kvótu 200 MB. -->
  
 +
Kvóta je uživatelům navyšována automaticky každý den podle zaplnění tak, aby zaměstnanec měl k dispozici nejméně 1 GB volného místa a student nejméně 500 MB volného místa.
 +
<!-- Zaměstnancům je na centrálním poštovním serveru přidělen pro poštu diskový prostor o velikosti 4 GB. Studenti mají přidělenu kvótu 20 MB, kterou si mohou sami zvýšit na 1,5 GB. -->
 +
<!-- Zaměstnancům je na centrálním poštovním serveru přidělen pro poštu diskový prostor o velikosti 50 MB, který si mohou sami zvýšit na extra limit 3 GB. Studenti mají přidělenu kvótu 20 MB, kterou si mohou sami zvýšit na 1,5 GB. -->
 
Přidělená disková kvóta se vztahuje na všechny zprávy a složky dohromady - tedy na nově doručené zprávy uložené ve složce "Doručená pošta - Inbox" i na zprávy uložené v osobních složkách.  
 
Přidělená disková kvóta se vztahuje na všechny zprávy a složky dohromady - tedy na nově doručené zprávy uložené ve složce "Doručená pošta - Inbox" i na zprávy uložené v osobních složkách.  
  
O velikosti přidělené kvóty a aktuálním zaplnění svého diskového prostoru se může každý uživatel přesvědčit sám na WWW stránce "Moje složky" na adrese http://mail.zcu.cz/.
+
O velikosti přidělené kvóty a aktuálním zaplnění svého diskového prostoru se může každý uživatel přesvědčit sám v prostředí [https://webmail.zcu.cz/ webmailu] anebo v prostředí svého poštovního klienta (např. Thunderbird).
V případě potřeby je možné si jednorázově navýšit přidělenou kvótu tlačítkem  "Navýšení kvóty" na osobní stránce "Moje složky" každého uživatele.
+
<!-- V případě potřeby je možné si jednorázově navýšit přidělenou kvótu tlačítkem  "Navýšení kvóty" na osobní stránce "Moje složky" každého uživatele. -->
 
+
===Přístup k elektronické poště===
+
Uživatelé přistupují k elektronické poště běžným klientem WWW (Netscape, Mozilla, Internet Explorer) přes aplikaci [[Elektronická pošta v prostředí OrionXP#WebMail|WebMail]] na adrese http://webmail.zcu.cz. Dalším způsobem je přístup pomocí klientů - speciálních programů, které jsou závislé na prostředí konkrétního operačního systému. V prostředí Orion i OrionXP jsou základními prostředky programy [[Elektronická pošta v prostředí OrionXP#pine|alpine]] a [[Elektronická pošta v prostředí OrionXP#Mozilla Thunderbird|Mozilla Thunderbird]].
+
 
+
*[[Alpine (pine)|Návod na konfiguraci Alpine (Pine)]]
+
*[[Mozilla Thunderbird|Návod na konfiguraci Mozilly Thunderbird]]
+
*[[Outlook Express|Návod na konfiguraci Outlooku Express]]
+
 
+
===Certifikáty poštovního serveru===
+
Pro zajištění bezpečného přístupu k elektronické poště podporuje poštovní server technologii SSL, která automaticky vytváří kanál pro šifrovanou komunikaci mezi klientem a serverem. Služby, které na centrálním poštovním serveru běží (IMAP, POP a WWW), mají vygenerovány své certifikáty podepsané certifikační autoritou ZČU. Tyto certifikáty si klienti elektronické pošty a WWW stahují automaticky sami a ověřují je proti certifikátu certifikační autority (dále jen CA), kterou byly podepsány. Pokud klienti nemají certifikát příslušné certifikační autority k dispozici, informují při každém svém startu uživatele o tom, že použitý zabezpečovací certifikát nelze ověřit.
+
Pro možnost ověření certifikátu je proto nutné importovat do prostředí klienta (pracovní stanice) platný certifikát certifikační autority ZČU.
+
 
+
Procedura importu certifikátu certifikační autority je jednoduchá a její podrobný popis naleznete na stránkách dokumentace [[Ověření komunikujícího protějšku certifikáty|PKI]].
+
 
+
===Systém antivirové/antispamové kontroly===
+
Veškeré zprávy doručované na centrální poštovní server prochází předřazeným serverem [[Systém antivirové/antispamové kontroly|antivirové/antispamové kontroly]], který ze zpráv odstraňuje rozpoznané viry, deaktivuje nebezpečné značky v HTML přílohách a značkuje zprávy obsahující virus nebo spam. Tento systém antivirové/antispamové kontroly je založený na produktech [http://www.mailscanner.info MailScanner], [http://www.clamav.net/lang/en ClamAV], [http://spamassassin.apache.org Spamassassin] a řadě dalších, které jsou vyvíjeny jako svobodný software, takže nejsou zatíženy žádnými licencemi a lze je volně používat.
+
 
+
Značky, jimiž jsou opatřeny zprávy obsahující virus nebo spam, lze následně využít při finálním doručení zpráv na centrálním poštovním serveru. V závisloti na nastavení každého uživatele lze s nimi provádět automatické operace, např. přesun do určené složky nebo smazání.
+
 
+
===Elektronické konference===
+
  
 +
===Pošta Office365===
 +
Poštovní systém office365.zcu.cz je provozován bez podpory ZČU, je to externí služba bez správce.
 +
Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv. V žádném případě. Tedy vůbec v žádném případě. Ani omylem.
  
 +
===Pošta Gapps===
 +
Poštovní systém Google Apps gapps.zcu.cz je provozován bez podpory ZČU, je to externí služba bez správce. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv. V žádném případě. Tedy vůbec v žádném případě. Ani omylem.
  
 +
=Návody a nastavení=
 +
*[[Přístup k elektronické poště|Přístup k elektronické poště, nastavení klientů]]
 +
*[[Nastavení elektronické pošty]]
 +
<!-- *[[Certifikáty poštovního serveru|Certifikáty poštovního serveru]] -->
 +
*[[Systém antivirové/antispamové kontroly|Systém antivirové/antispamové kontroly]]
 +
*[[E-mailové konference|E-mailové konference]]
  
 
[[Kategorie:Pro studenty]]
 
[[Kategorie:Pro studenty]]
 
[[Kategorie:Pro zaměstnance]]
 
[[Kategorie:Pro zaměstnance]]

Verze z 18:19, 6 leden 2021

Každý uživatel výpočetního prostředí Orion (tedy všichni studenti i zaměstnanci) automaticky získává e-mailovou adresu a schránku se svým uživatelským účtem v prostředí Orion.

Jednotný systém elektronické pošty v síti Západočeské univerzity přináší řadu výhod. Mezi ty nejdůležitější výhody jistě patří usnadnění komunikace mezi uživateli a snadné dohledávání kontaktů. Pro elektronickou poštu byl zaveden subdoménový systém adresování. Tento systém umožňuje garantovat neměnnost e-mailové adresy uživatelů na dlouhou dobu dopředu, protože se v e-mailových adresách neobjevuje jméno serveru. Navíc lze kdykoli vyjít vstříc případnému požadavku katedry převést doručování pošty z centrálně spravovaných serverů na její vlastní katedrální server. I v tomto případě by z pohledu adresování proběhla celá změna transparentně.

Obsah

Základní informace

Vyhledání kontaktu

E-mailovou adresu každého zaregistrovaného uživatele lze zjistit pomocí služby PhoneBook na adrese http://phone.zcu.cz/

Je třeba zdůraznit, že data poskytovaná touto službou jsou generována automaticky každou půlnoc. V případě zaměstnanců jsou data přebírána z databáze Oracle a za jejich správnost a úplnost odpovídají sekretářky kateder, kterým byl předán klient na jejich aktualizaci. V případě studentů jsou data přebírána z registru uživatelů počítačové sítě ZČU.

Přeposílání zpráv

Zaměstnanci i studenti ZČU mají povinnost číst zprávy elektronické pošty doručované do jejich školní schránky. Mohou si nastavit přeposílání zpráv nebo jejich kopií na externí adresy, v takovém případě však na sebe přebírají odpovědnost za případné potíže s nedoručením zpráv na externí adresu.

Velikost přenášené zprávy

Maximální velikost zprávy přenášené systémem elektronické pošty na ZČU je 25 MB.

Velikost přidělené kvóty

Kvóta je uživatelům navyšována automaticky každý den podle zaplnění tak, aby zaměstnanec měl k dispozici nejméně 1 GB volného místa a student nejméně 500 MB volného místa. Přidělená disková kvóta se vztahuje na všechny zprávy a složky dohromady - tedy na nově doručené zprávy uložené ve složce "Doručená pošta - Inbox" i na zprávy uložené v osobních složkách.

O velikosti přidělené kvóty a aktuálním zaplnění svého diskového prostoru se může každý uživatel přesvědčit sám v prostředí webmailu anebo v prostředí svého poštovního klienta (např. Thunderbird).

Pošta Office365

Poštovní systém office365.zcu.cz je provozován bez podpory ZČU, je to externí služba bez správce. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv. V žádném případě. Tedy vůbec v žádném případě. Ani omylem.

Pošta Gapps

Poštovní systém Google Apps gapps.zcu.cz je provozován bez podpory ZČU, je to externí služba bez správce. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv. V žádném případě. Tedy vůbec v žádném případě. Ani omylem.

Návody a nastavení

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje