E-spis

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(NÁVODY)
Řádka 6: Řádka 6:
  
 
=AKTUALITY=
 
=AKTUALITY=
=LEGISLATIVA=
 
* '''zákonné''' požadavky jsou dané zákonem č. 499/2004 Sb. [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499] Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 
* '''procesní''' požadavky řeší vyhláška č. 259/2012 Sb. [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-259] Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
 
* '''technické''' požadavky jsou stanoveny v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby [https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx]
 
 
Zároveň je nutné dodržovat vnitřní předpisy dané Spisovým a skartačním řádem.
 
 
Od 1. července 2010 musí školy podle zákona č. 190/2009 Sb. ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vykonávat spisovou službu v elektronické podobě.
 
  
 
=NÁVODY=
 
=NÁVODY=
Řádka 25: Řádka 17:
  
 
=PŘÍRUČKY=
 
=PŘÍRUČKY=
 +
 
=ŠKOLENÍ E-SPIS NA ZČU=
 
=ŠKOLENÍ E-SPIS NA ZČU=
 +
 +
=LEGISLATIVA=
 +
* '''zákonné''' požadavky jsou dané zákonem č. 499/2004 Sb. [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499] Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 +
* '''procesní''' požadavky řeší vyhláška č. 259/2012 Sb. [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-259] Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
 +
* '''technické''' požadavky jsou stanoveny v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby [https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx]
 +
 +
Zároveň je nutné dodržovat vnitřní předpisy dané Spisovým a skartačním řádem.
 +
 +
Od 1. července 2010 musí školy podle zákona č. 190/2009 Sb. ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vykonávat spisovou službu v elektronické podobě.

Verze z 08:57, 9 srpen 2022

Spisová služba slouží k evidenci, archivaci a skartaci doručených, i vlastních dokumentů.

Ověření se provádí přes Orion konto.

Obsah

AKTUALITY

NÁVODY

Návody jsou pro větší přehlednost rozděleny na:

PŘÍRUČKY

ŠKOLENÍ E-SPIS NA ZČU

LEGISLATIVA

  • zákonné požadavky jsou dané zákonem č. 499/2004 Sb. [1] Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • procesní požadavky řeší vyhláška č. 259/2012 Sb. [2] Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
  • technické požadavky jsou stanoveny v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby [3]

Zároveň je nutné dodržovat vnitřní předpisy dané Spisovým a skartačním řádem.

Od 1. července 2010 musí školy podle zákona č. 190/2009 Sb. ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vykonávat spisovou službu v elektronické podobě.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje