E-spis

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(ŠKOLENÍ E-SPIS NA ZČU)
(NÁVODY)
Řádka 11: Řádka 11:
  
 
*[[Uživatelské nastavení]]
 
*[[Uživatelské nastavení]]
*[[Úpravy dokumentu]]
+
*[[Úpravy dokumentů]]
 
*[[Oběh dokumentů]]
 
*[[Oběh dokumentů]]
 
*[[Archivace dokumentů]]
 
*[[Archivace dokumentů]]

Verze z 09:00, 9 srpen 2022

Spisová služba slouží k evidenci, archivaci a skartaci doručených, i vlastních dokumentů.

Ověření se provádí přes Orion konto.

Obsah

AKTUALITY

NÁVODY

Návody jsou pro větší přehlednost rozděleny na:

PŘÍRUČKY

ŠKOLENÍ E-SPIS NA ZČU

Termíny vyhlášených školení, včetně registrace jsou v rámci Moodle [1]

LEGISLATIVA

  • zákonné požadavky jsou dané zákonem č. 499/2004 Sb. [2] Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • procesní požadavky řeší vyhláška č. 259/2012 Sb. [3] Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
  • technické požadavky jsou stanoveny v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby [4]

Zároveň je nutné dodržovat vnitřní předpisy dané Spisovým a skartačním řádem.

Od 1. července 2010 musí školy podle zákona č. 190/2009 Sb. ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vykonávat spisovou službu v elektronické podobě.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje