E-spis

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(NÁVODY)
(AKTUALITY)
Řádka 6: Řádka 6:
  
 
=AKTUALITY=
 
=AKTUALITY=
 +
{{barva|#DCDCDC|Evidence vlastních dokumentů pouze elektronicky}}
 +
Podle Vyhlášky č. 259/2012 Sb. § 16 odst. 3.
 +
V praxi to znamená, že ve spisové službě bude evidován vlastní dokument v elektronické podobě ve formě PDF/A-3, ledaže povaha dokumentu takové vyhotovení vylučuje.
 +
{{barva|red|Ahoj světe}}
 +
{{barva|red|Evidence}}
  
 
=NÁVODY=
 
=NÁVODY=

Verze z 09:54, 11 srpen 2022

Spisová služba slouží k evidenci, archivaci a skartaci doručených, i vlastních dokumentů.

Ověření se provádí přes Orion konto.

Obsah

AKTUALITY

Šablona:Barva Podle Vyhlášky č. 259/2012 Sb. § 16 odst. 3. V praxi to znamená, že ve spisové službě bude evidován vlastní dokument v elektronické podobě ve formě PDF/A-3, ledaže povaha dokumentu takové vyhotovení vylučuje. Šablona:Barva Šablona:Barva

NÁVODY

Návody jsou pro větší přehlednost rozděleny na:

PŘÍRUČKY

ŠKOLENÍ E-SPIS NA ZČU

Termíny vyhlášených školení, včetně registrace jsou v rámci Moodle [1]

LEGISLATIVA

  • zákonné požadavky jsou dané zákonem č. 499/2004 Sb. [2] Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • procesní požadavky řeší vyhláška č. 259/2012 Sb. [3] Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
  • technické požadavky jsou stanoveny v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby [4]

Zároveň je nutné dodržovat vnitřní předpisy dané Spisovým a skartačním řádem.

Od 1. července 2010 musí školy podle zákona č. 190/2009 Sb. ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vykonávat spisovou službu v elektronické podobě.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje