E-spis

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(AKTUALITY)
Řádka 3: Řádka 3:
 
* Přihlášení do testovací verze: http://espis-test.zcu.cz
 
* Přihlášení do testovací verze: http://espis-test.zcu.cz
  
Ověření se provádí přes Orion konto.
+
Ověření se provádí přes '''[[Konto Orion]]'''.
  
 
=AKTUALITY=
 
=AKTUALITY=

Verze z 09:59, 11 srpen 2022

Spisová služba slouží k evidenci, archivaci a skartaci doručených, i vlastních dokumentů.

Ověření se provádí přes Konto Orion.

Obsah

AKTUALITY

Evidence vlastních dokumentů pouze elektronicky: Podle Vyhlášky č. 259/2012 Sb. § 16 odst. 3. lze vytvářet vlastní dokumenty pouze v elektronické podobě ve formě PDF/A-3, ledaže povaha dokumentu takové vyhotovení vylučuje.

NÁVODY

Návody jsou pro větší přehlednost rozděleny na:

PŘÍRUČKY

ŠKOLENÍ E-SPIS NA ZČU

Termíny vyhlášených školení, včetně registrace jsou v rámci Moodle [1]

LEGISLATIVA

  • zákonné požadavky jsou dané zákonem č. 499/2004 Sb. [2] Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • procesní požadavky řeší vyhláška č. 259/2012 Sb. [3] Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
  • technické požadavky jsou stanoveny v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby [4]

Zároveň je nutné dodržovat vnitřní předpisy dané Spisovým a skartačním řádem.

Od 1. července 2010 musí školy podle zákona č. 190/2009 Sb. ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vykonávat spisovou službu v elektronické podobě.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje