Elektronické vypořádání závazků studenta a účastníka CŽV vůči ZČU

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Uživatelský manuál a popis

Aplikace je umístěna v portálu ZČU v sekci Já / Další aplikace / Vypořádání studentů.

Přímá adresa URL je: https://portal.zcu.cz/portal/ja/aplikace/vyporadani.html


Uživatelské role, kterým je aplikace dostupná:

 • Role z IS/STAG:
  • Student - vidí pouze vlastní vypořádání
  • Studijní referentka, tajemník fakulty - vidí studenty, kteří měli alespoň jedno studium na jejich fakultě
  • Administrátor, prorektor - vidí všechny studenty
 • Role z LDAP ZČU:
  • operators - Operátoři helpdesku CIV - mají přístup ke všem studentům


Aplikace zobrazuje stav vypořádání studenta vůči následujícím informačním systémům:

 • Závazky studenta (IS/STAG): Pro úspěšné vypořádání nesmí mít student vůči škole v IS/STAG evidován žádný neuhrazený závazek.
 • Knihovna (Aleph): Pro úspěšné vypořádání nesmí student mít žádnou nevrácenou výpůjčku a nesmí mít žádné peníze na kontě v knihovně.
 • Menza, koleje (ISKAM): Pro úspěšné vypořádání nesmí mít student na kontě v ISKAMu žádné peníze - musí být nulový zůstatek na kontě, nulovou zálohu a nulové pohledávky.
 • Studentská karta (JIS): Pro úspěšné vypořádání nesmí mít student záporný zůstatek na kontě.
 • Celkově: Aplikace zobrazuje souhrnnou informaci o celkovém vypořádání - pokud je alespoň jeden ze systémů nevypořádán, zobrazí se červeně.


Ukázka podoby aplikace z pohledu studenta:

Ukazka vyporadani.PNG
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje