Elektronický podpis

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Interní elektronický podpis

  • Slouží k jednoduchému a levnému provedení podpisu v elektronickém dokumentu, který je uznáván uvnitř ZČU.
  • Certifikát získá každý uživatel samoobslužně na základě znalosti svého Orion hesla.
  • Certifikát a klíč je uložen na disku počítače. Proti kopírování a zneužití ho musí primárně chránit uživatel svým chováním (bezpečné uložení, ochrana heslem).

Postup získání interního elektronického podpisu.

(kvalifikovaný) elektronický podpis

  • Slouží k podepisování dokumentů v souladu s platnou legislativou ČR a pro komunikaci se státní správou. Používáme komerční produkt (kvalifikovaný certifikát) od společnosti PostSignum.
  • Certifikát získá zaměstnanec ZČU na základě toho, že ho potřebuje pro komunikaci jménem ZČU a to prostřednicvím žádosti podané příslušným vedoucím pracovníkem. První vydání probíhá prostřednictvím České pošty (osobní návštěva).
  • Certifikát a klíč je uložen na USB tokenu, který je chráněn PINem. Nelze ho zkopírovat a ani zneužít bez znalosti PINu.

Pro získání kvalifikovaného certifikátu podejte žádost standardním postupem přes HelpDesk.

FAQ časté otázky a odpovědi

Používají se ještě PKI JIS karty?

Výdej JIS karet s elektronickým certifikátem byl ukončen. Systém finanční kontroly (oběh ojednávek a faktur) již certifikáty nepoužívá v žádné formě.

Jak podepíšu dokument?

Pokud nemáte dokument ve formátu PDF, tak ho do něj převeďte. Pro následný podpis použijte Acrobat reader dle návodu Elektronické podpisy v Acrobat Readeru - TCS-P.

Výsledný podpis není validní (svítí červeně)

Podpis provedený interním elektronickým podpisem není obecně uznávaným podpisem. Proto o něm Adobe PDF reader říká, že není validní. Pro interní účely lze nastavit PDF reader tak, že interní elektronický podpis uznává (viz návod Elektronické podpisy v Acrobat Readeru - TCS-P).

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje