FAQ - RT/Pro uživatele služeb CIV

Z Support
< FAQ - RT(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
 
==Jak přijde běžný uživatel do styku s RT systémem?==
 
==Jak přijde běžný uživatel do styku s RT systémem?==
  

Verze z 15:31, 6 listopad 2006

Obsah

Jak přijde běžný uživatel do styku s RT systémem?

Veškeré vaše požadavky zasílané na operátorskou službu CIV jsou automaticky evidovány RT systémem. Vašemu požadavku je přiděleno unikátní identifikační číslo (obdoba kontrolního ústřižku vstupenky), které vám RT systém obratem zašle po příjmu vašeho požadavku.

Jak sledovat vývoj řešení vašeho požadavku.

Se znalostí unikátního čísla, které bylo vašemu požadavku přiděleno, můžete průběžně sledovat vývoj řešení vašeho požadavku:

Jak později upřesnit své požadavky?

Při dotázání na další podrobnosti, týkající se vyřízení vašeho požadavku, můžete využít prosté odpovědi (funkce Reply/Odpovědět autorovi) na e-mail, ve kterém jste obdrželi unikátní identifikační číslo. Důležité je, aby jste při této operaci nijak nezměnili údaje uvedené v poli Subject/Věc. Podle této položky RT systém sám doručí vaši zprávu do příslušné 'přihrádky' lidem, kteří se vaším požadavkem zabývají.

Jaké výhody plynou z RT systému pro uživatele?

  • Máte jistotu, že váš požadavek korektně došel k operátorské službě.
  • Váš požadavek se neztratí v kole dějin - je automaticky uložen.
  • Dokud nebude požadavek vyřízen, bude stále na očích odpovědných osob.
  • Máte neustálou možnost sledovat vývoj jeho řešení.
  • Zpřehledněním komunikace při řešení požadavků se zrychluje řešení.
  • Lze vyhledávat již předchozí řešení v archivu požadavků - není vždy nutná přímá interakce s operátorskou službou.

Jaké nevýhody plynou z RT systému pro uživatele?

  • Komunikace s operátorskou službou se může zdát anonymnější (nekomunikuje přímo člověk s člověkem). To je ale skrytou výhodou, neboť se nestane, že v nepřítomnosti či přeřazení daného člověka ze strany CIV, nebude požadavek moci býti doručen.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje