INIS

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
'''Co je to INIS ?'''<br />
+
'''Co je to INIS ? - Integrovaný Informační Systém'''<br />
Do INISu se přihlašuje přes webové rozhranní na adrese : http://www.inis.zcu.cz<br />
+
Před vstupem je nutno se přihlásit přes svůj Orion login a své heslo
+
  
 +
Integrovaný informační systém ZČU umožňuje zaměstnancům ZČU získávat informace ze všech oblastí podle přidělených přístupových práv, doplňovat a aktualizovat své aktivity zejména v oblasti pedagogického a vědeckovýzkumného působení. Samosprávným orgánům poskytuje v Manažérském informačním systému v přehledné tabulkové podobě sumární údaje a pomocí poměrových ukazatelů nabízí analytické podklady k závěrům pro svá rozhodnutí.<br /><br />
  
 +
Přístup k informacím je omezen pouze na uživatele WEBNETu a vyžaduje speciálních přístupových práv. Pokud nejste v systému přihlášen(a), vlastníte automaticky práva uživatele guest.<br /><br />
  
 +
Co v INISu najdete : <br /><br />
 +
 +
Mapa serveru INIS
 +
    Hlavní činnost
 +
        Projekty
 +
    Manažerský IS
 +
        Studium
 +
            Uchazeči
 +
                Počty
 +
                    Podle formy a typu studia
 +
                    Podle oborů
 +
                    Podle skupin oborů
 +
                    Podle součástí univerzity
 +
                    Podle studijních programů
 +
                Rozbor
 +
                    Podle formy a typu studia
 +
                    Podle oborů
 +
                    Podle skupin oborů
 +
                    Podle součástí univerzity
 +
                    Podle studijních programů
 +
                Uchazeči v letech
 +
                    Podle formy a typu studia
 +
                    Podle oborů
 +
                    Podle skupin oborů
 +
                    Podle součástí univerzity
 +
                    Podle studijních programů
 +
                Zahraniční studenti
 +
            Absolventi
 +
                Podle oborů
 +
                Podle skupiny oborů
 +
                Podle součástí univerzity
 +
                Podle studijních programů
 +
            Studia
 +
                Počty studií
 +
                    Podle oborů
 +
                    Podle součástí univerzity
 +
                    Podle skupin oborů
 +
                    Podle studijních programů
 +
                Počty studií u zahraničních studentů
 +
                    Podle oborů
 +
                    Podle skupin oborů
 +
                    Podle součástí univerzity
 +
                    Podle studijních programů
 +
                Počty studií u neúspěšných studentů
 +
                    Podle oborů
 +
                    Podle skupin oborů
 +
                    Podle součástí univerzity
 +
                    Podle studijních programů
 +
                Statistika
 +
                    Podle formy a typu studia
 +
                    Podle oborů
 +
                    Podle skupiny oborů
 +
                    Podle součástí univerzity
 +
                    Podle studijních programů
 +
            Matrika
 +
            Jazyky-V11
 +
        Výzkum a vývoj
 +
            Publikační činnost
 +
                Publikace vydané v ČR
 +
                Publikace vydané v zahraničí
 +
                Přehled publikací
 +
            Projekty a záměry
 +
                dle programů (podíl pracoviště)
 +
                dle vyhlašovatelů
 +
                účelová podpora ze SR - Další programy
 +
                účelová podpora ze SR - Mezinárodní programy
 +
                účelová podpora ze SR - Národní programy
 +
                Prostředky souhrnně
 +
                Výzkumné záměry
 +
                Podpora z jiných zdrojů v ČR a ze zahraničí
 +
                Podpora z účelových prostředků
 +
                FRVŠ
 +
                FRVŠ dle okruhů
 +
                Rozpočty zakázek
 +
                dle programů
 +
        Strategie a rozvoj
 +
            Rozvojové projekty
 +
            Projekt Partner
 +
    Výpisy
 +
        Číselníky
 +
        Nabídka majetku
 +
        Zaměstnanci - výběr
 +
        Výpis přijíždějících studentů
 +
    Objednávky
 +
        Pořízení / editace objednávek
 
[[Kategorie:Výkladový slovník|INIS]]
 
[[Kategorie:Výkladový slovník|INIS]]

Verze z 10:27, 6 březen 2008

Co je to INIS ? - Integrovaný Informační Systém

Integrovaný informační systém ZČU umožňuje zaměstnancům ZČU získávat informace ze všech oblastí podle přidělených přístupových práv, doplňovat a aktualizovat své aktivity zejména v oblasti pedagogického a vědeckovýzkumného působení. Samosprávným orgánům poskytuje v Manažérském informačním systému v přehledné tabulkové podobě sumární údaje a pomocí poměrových ukazatelů nabízí analytické podklady k závěrům pro svá rozhodnutí.

Přístup k informacím je omezen pouze na uživatele WEBNETu a vyžaduje speciálních přístupových práv. Pokud nejste v systému přihlášen(a), vlastníte automaticky práva uživatele guest.

Co v INISu najdete :

Mapa serveru INIS

  Hlavní činnost
    Projekty
  Manažerský IS
    Studium
      Uchazeči
        Počty
          Podle formy a typu studia
          Podle oborů
          Podle skupin oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
        Rozbor
          Podle formy a typu studia
          Podle oborů
          Podle skupin oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
        Uchazeči v letech
          Podle formy a typu studia
          Podle oborů
          Podle skupin oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
        Zahraniční studenti
      Absolventi
        Podle oborů
        Podle skupiny oborů
        Podle součástí univerzity
        Podle studijních programů
      Studia
        Počty studií
          Podle oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle skupin oborů
          Podle studijních programů
        Počty studií u zahraničních studentů
          Podle oborů
          Podle skupin oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
        Počty studií u neúspěšných studentů
          Podle oborů
          Podle skupin oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
        Statistika
          Podle formy a typu studia
          Podle oborů
          Podle skupiny oborů
          Podle součástí univerzity
          Podle studijních programů
      Matrika
      Jazyky-V11
    Výzkum a vývoj
      Publikační činnost
        Publikace vydané v ČR
        Publikace vydané v zahraničí
        Přehled publikací
      Projekty a záměry
        dle programů (podíl pracoviště)
        dle vyhlašovatelů
        účelová podpora ze SR - Další programy
        účelová podpora ze SR - Mezinárodní programy
        účelová podpora ze SR - Národní programy
        Prostředky souhrnně
        Výzkumné záměry
        Podpora z jiných zdrojů v ČR a ze zahraničí
        Podpora z účelových prostředků
        FRVŠ
        FRVŠ dle okruhů
        Rozpočty zakázek
        dle programů
    Strategie a rozvoj
      Rozvojové projekty
      Projekt Partner
  Výpisy
    Číselníky
    Nabídka majetku
    Zaměstnanci - výběr
    Výpis přijíždějících studentů
  Objednávky
    Pořízení / editace objednávek
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje