IT novinky na ZČU - Pravidelný seminář CIV - 2007

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Poznámky a odpovědi z dotazníků

Obecné

 • chybí zásuvky
  • Tento požadavek nepřísluší k řešení CIV, ale bude předán Správě budov.
 • velmi dobrá přednáška Dr. Rychlíka
 • kladně hodnotím opakování dotazů na přednášce
 • chybí zásuvky
 • e-academy.com
 • jednotné konto CIV-knihovna-menza
 • komunikaci - informování o plánovaných a rušených projektech
 • seminář, zvýšit počet MB
 • koordinaci s KIV
 • vzhled zaměstnanců
  • Děláme co můžeme :-)


Web CIV

 • vizuální vzhled různých stránek sjednocení - modernizace nejen po technické ale i vzhledové stránce. Při pohledu mám pocit designu webu z 90. let. Sladění typu písma, barvy, pozadí atd. Přizvání graf.designéra???
  • text odpovědi
 • rozcestík všech webových projektů na ZČU


 • více aktuálních informací na support.zcu.cz


 • Portfolio informačních služeb pro různě zkušené uživatele.


Síťaři

 • upozornění na vypršení platnosti hesla Eduroam (34x)
  • Na tomto se pracuje.
 • je nutné potvrzovat zneužití hesla v EduRoam? (zpravidla se připojuji vždy, když vyprší heslo - tj. jednou za měsíc)
  • Je to nutné z důvodu kontroly, zda není heslo zneužíváno jinou osobou.
 • separátní heslo (s kontrolou, je-li zadáno bezpečné) pro zabezp. síť, certifikáty, v nejhorším automatické upozorňování
  • Nechápu dotaz, kontrola zda je heslo zadáno bezpečně nejde, zbytek dotazu viz ostatní předešlé dotazy.
 • proč je ZČU-MOBILE, když nefunguje?
  • Tato služba je zatím dostupná v testovacím provozu pouze na Borech. V nejbližší době bude zprovozněna na všech přípojných bodech, na kterých běží služba Eduroam
 • Eduroam proč neustále padá / chce se znovu připojit?
  • Tento stav může nastat v místech, kde je podobně silný signál z více přístupových bodů. Některé bezdrátové síťové karty se pak neustále přepínají mezi dvěma příp. více signály. Koncová stanice se pak znovu snaží získat IP adresu.
 • pro ERASMUS studenty signál WiFi v Ty506 "ERASMUS ROOM"
  • Přístupový bod v místnosti TY506 byl zprovozněn 1.11.
 • nejde mi wifi s Bčkovou wifinou
  • Bohužel není uveden typ bezdrátové karty. Pokud chcete přistupovat do sítě Eduroam musí karta podporovat šifrování WEP a ověřování EAP/PEAP s MSCHAPv2.
 • přístup na disk přes FTP/SFTP.
  • Otázku příliš nechápu, k jakému zdroji a odkud chcete přistupovat? Pokud se jedná o přístup k domovskému adresáři na AFS, pak doporučujeme používat souborový manažer, který podporuje protokol SSH. V operačním systému Windows jde o volně dostupné manažery Total Commander nebo Servant Salamander. Pro operační systém Linux je podpora například v Midnight Commander.
 • momentální kvalitu sítě na koleji Lochotín
  • Je výborná.
 • pokrytí WiFi na KIV
  • Zvýšení pokrytí KIVu je v jednání.
 • heslo Eduroam, umožnit člověku s vypršeným heslem, aby se mu zobrazili stránky, odkud si heslo změní nebo stáhne certifikát
  • Uživatel se musí připojit do sítě zcu-mobile, kde si může heslo prodloužit/změnit.
 • správa switchů na kolejích B1 (Máchova)
  • Je v režii CIVu.
 • detailnější informace o VPN a vzdáleném připojení pro Win i Linux
  • Na stránkách supportu jsou umístěny návody pro připojení pomocí VPN klienta pro OS Windows a Linux.
 • WiFi pokrytí budov ZČU v centru
  • Zvyšování pokrytí budov ZČU v centru se děje na základě konkrétního požadavku. Současné pokrytí je provedeno s ohledem na co možná nejvyšší dostupnost signálu co možná nejvyššímu počtu uživatelů.
 • Kvalitu připojení kolejí a dostupnost serverů ZČU (výpadky a profylaxe)
  • Připojení kolejí ZČU je provedeno optikou rychlostí 1Gb/s. Touto rychlostí byla ještě před rokem připojena celá univerzita do sítě CESNET!
 • Vyšší informovanost o certifikátech.
  • P@jo co ty na to?

HelpDesk

 • povídání o RT pěkné, ale nebylo řečeno, co to vlastně je a k čemu slouží
  • Informace jsou uveřejněny na stránce popisující systém RT.
 • RT - vrátit možnost poslat komentář bez poslání administrátorům
 • rychlost (mimo osobní kontakty)
 • tisk z NB (přestali podporovat), připojení přes kabel v učebnách
  • Návod na instalaci a nastavení tiskáren je na supportu na stránce tiskové služby.
 • nastavení e-mailového klienta v Opeře
 • rychlost reakce
 • vztřícnost při změně login, zejména rychlost rušení starých uživ. účtů, zejména při výslovné žádosti bývalého uživatele
 • kvalifikovanost pracovníků HelpDesku
 • rychlost ve vyřizování žádostí na operator@...

Pis

 • předzápis - ve Win (slovenská verze) je v anglické podobě, nemožnost přepnout do české verze
  • přepínání jazyků je v portále řešeno standardními "vlaječkami" v pravém horním rohu
 • nekompletní návaznost stránek pedagogů na IS STAG
  • je asi třeba vyvinout větší tlak na pedagogy, aby potřebná data do IS/STAG zadávali
 • velmi málo předmětů přeneseno do CourseWare
  • počet předmětů, které musí ZČU do Courseware převést je dán projektovou dokumentací tohoto projektu, samozřejmě je možné vyvinout tlak na pedagogy, aby převedli i další předměty nad rámec tohoto projektu
 • STAG JE značně nepřehledný
  • kde konkrétně?
 • sjednocení hesla stag a orion
  • jedná se o kompromis, dočasně platí ještě původní "stag-hesla", neboť existuje namalá část studentů, kteří orion heslo nemají (a Ti by se na letošní ak. rok např vůbec nepředzapsali) - zrušení "stag-hesel" proběhne během ak. roku 2007/8

Portal

 • portal.zcu.cz - chtělo by to sjednotit vzhled - nejhezčí je v sekci "Předzápis" v současné době portál vypadá nedodělaně a každou chvíli něco nejde
  • předzápis byl pilotní aplikací IS/STAG převedenou do portálu, postupně bude upraven design i funkčnosti ostatních aplikací v portále v tomto duchu
 • aby fungoval portál
  • a on nefunguje? ... asi by tato připomínka chtěla alespoň trochu konkretizovat ...
 • stabilitu a grafickou jednotnost portalu
  • viz výše ...

Mail

 • možnost používat na WebMailu nějaké skiny
  • menu Možnosti -> Prostředí -> Možnosti zobrazení
 • prodloužení doby expirace hesla u WebMail nebo včasné upozornění mailem
  • expirace hesel je jednotná v celém prostředí Orionu. Před expirací je uživatel informován mailem.
 • v prostředí webmailu zjednodušit podmíněné třídění pošty do složek
  • prostředí WebMailu automatické třídění nepodporuje.
 • prostředí WebMailu je zastaralé
  • to považuji za subjektivní pohled
 • prostředí WebMailu je uživatelsky nepřátelské
  • to považuji za subjektivní pohled
 • WebMail - zbytečně složité
  • V minulém roce jsme se v obdobném dotazníku na složitost webmailu ptali. Pro 10% lidí je prostředí příliš složité, pro 10% lidí je příliš jednoduché a 80% dotázaných ho považuje za vyhovující
 • zjednodušit WebMail (viz např. seznam)
  • viz předchozí odpověď
 • mail na GSM bránu
  • zprávy si můžete nechat přeposílat na jakoukoliv adresu, tedy i adresu brány Vašeho operátora
 • grafický vzhled WebMailu
  • menu Možnosti -> Prostředí -> Možnosti zobrazení

SW

 • nová licence antiviru - multilicence, Avast stojí za "prd"
  • Multilicence je již minulostí. Alwil (AVAST) již poskytuje jako ostatní společnosti licence pouze per stroj. O výběru nového antiviru probíhají jednání.
 • Eclipse pod OrionXP (občas aktualizovat, zatím verze z roku 2004)
  • Na upgradu Eclipse se pracuje.
 • anitir AvastPro má trochu problém s Trojskými koni, některé ani nenajde, lepší je Kaspersky Internet Security
  • O výběru nového antiviru probíhají jednání.
 • možnost používat na vlastním PC část SW od MS (vývojové nástroje) + Borland
  • To se odvíjí od licenční politiky jednotlivých prodkuktů, současná licence to neumožnuje. (jestli kecam tak to nekdo pls opravte)
 • možnost pro kampus licence od MS pro studenty

Kiosky

 • kiosky nemají přístup do domény .zcu.cz
 • kiosky by měly být schopny přistupovat na celou doménu zcu.cz
 • Přístup kiosku více po ZCU. např. vyuka.fel.zcu.cz…
  • Pro informační kiosky typu standard (jednoduché s webovým prohlížečem) byla v listopadu upravena jejich konfigurace tak, aby umožňovaly přístup na všechny zdroje v doméně zcu.cz. Rozsah přístupu mimo doménu je stále omezen na užitečné stránky, pokud vám nějaké URL schází, prosím kontaktujte HelpDesk, nejlépe elektronicky na adresu operator@service.zcu.cz.
 • všechny kiosky vybavit přístupem do Internetu a konektorem USB, optická mechanika je zbytečná, stejně ke každému vede síť, tudíž nechápu, proč jsou omezené, myšlenka rychlého střídání se mi nelíbí...
  • Kiosky typu OrionXP tuto možnost již mají. Ostatní kiosky jsou provozovány na starších strojích, některé z nich ani nemají USB rozhraní. V této době nejsou připraveny ani po softwarové stránce. Omezení na rozsah zcu.cz byl zrušen, viz výše. Stále chceme zabránit, aby se z kiosků nestal stroj na brouzdání po internetu, proto na internet jsou aplikována omezení. Pro dlouhodobější práci jsou určeny stroje ve veřejných učebnách.

JIS

 • JIS má být vydávána do 3 dnů, čekal jsem na ní 10 dní
  • V době hromadného výdeje je doba pro vydání karty stanovena na 10 pracovních dní. K tomu, abychom mohli posoudit, zda došlo k pochybení, bychom museli vědět konkrétní data.
 • možnost zapůjčení náhradní karty při ztrátě karty
  • O této možnosti budeme do budoucna uvažovat.
 • Při ztrátě JIS vydávat náhradní kartu, aby student nebyl omezován.
  • O této možnosti budeme do budoucna uvažovat.

Postrádám informace o ...

 • pořádný rozcestník na www.zcu.cz
 • FTP přístup na AFS
 • výpadky, statistiky (STAG a další "důležité" (rozuměj portál) služby) + aktuální stav (OK/KO)
 • Bezpečnost - detailněji
 • připojení o Eduroam funguje stejně? Nefunguje na Karlově univerzitě
 • přístupu k AFS z kolejí
  • Mělo by normálně fungovat, max. zatrhnout nějakou tu volbu o tom že je klient za NATem...přesněji by to věděli windowsáři.
 • certifikovaných programech v rámci ZČU a v předzápisu
 • licencích na koupené programy
 • zakoupeném SW
 • aktuálních problémech sítě - nutno telefonovat (spadlé AFS...)
 • IPv6
  • Pilotní provoz pro vybraná pracoviště...tedy zatím bez dalších informací.
 • IP telefonie
  • Pilotní provoz pro vybraná pracoviště...tedy zatím bez dalších informací.
 • digitální podepisování a šifrování nejen v e-mailuWiFi návod - připomínky

 • zveřejnit seznam podporovaných mobilních zařízení, které byly vyzkoušeny
  • OK, uděláme, ale bude to celekm dlouho trvat.
 • chybí problematika připojení PDA s Windows Mobile 5
  • Postup je obdobný jako pro mobil s WM5.
 • lépe umístěný licenční certifikát
  • Vpravo, vlevo, nahoru nebo dolů?
 • návod pro nastavení Network Manageru, resp. KDE Linux
  • Návod pro OS Linux je psán obecně proto, aby byl použitelný pro všechny distribuce, tedy i ty, které neobsahují prostředí KDE.
 • V návodu jsou hlášky typu: udělejte tohle, ale není vysvětleno jak, naštěstí na Internetu jsou i jiné návody.
  • Stačí umět číst a klikat dle obrázků...případně co přesně se nelíbí?!
 • připojení bez certifikátu pro mobil, zcu mobile nejde
  • Připojení do bezdrátové sítě eduroam/zcu-mobile nemá krom certifikátu certifikační autority s certifikáty pro standardního uživatele nic společného.
 • návod pro GNU/Linux nepoužitelné, nikomu to dle návodu nefunguje - lze polopatickým způsobem se připojit (při troše štěstí)
  • Při používání OS Linux se předpokládá jistá zkušenost uživatele. Nicméně návod byl psán tak, aby se mohl připojit i uživatel, který má minimální znalosti OS Linux.
 • Edurom + Linux = nemožné
  • Viz výše.
 • dle návodu WiFi vůbec nefungovalo, zprovozněno až po velkých experimentech
  • Hmm kdo číst umí tomu to funguje...
 • naštěstí ho nepotřebuju, protože pro Visty je napsán složitě a navíc špatně
  • Kde přesně je špatně?
 • zdůraznit nutnost vytvoření konta Orion
  • Myslím že už těd je to dost výrazné, nehledě na to že každý student ZČU by měl mít konto!
 • chybí výrazná informace, že certifikát je nutný i pro kabelové připojení
  • Vždyť je to hned v prvním odstavci!
 • PDA - chybí detailní nastavení WindowsMobile 5
  • Viz výše.
 • přehlednost
  • Kde?!
 • radši jsem to ani nezkoušel
  • Chválihodné...
 • problémy s certifikatem
  • Připojení do bezdrátové sítě eduroam/zcu-mobile nemá krom certifikátu certifikační autority s certifikáty pro standardního uživatele nic společného.
 • nastavení připojení
  • Hmm kdo číst umí tomu to funguje...
 • chybí postup pro zcu - mobile
  • Na návodech se pracuje.
 • Umístění certifikátu do adresáře bezpečných certifikátů.
  • V návodu pro Windows Vista toto je...jinde to není potřeba.
 • Musela jsem se tím prokousat.
  • Chválihodné...
 • Podpora PALM OS pro plný eduroam (certifikát,…) (zvláště v souvislosti s koncem simple)
 • Není v našich silách udělat návod "na vše", pokud dotyčný návod zpracuje velice rád ho umístím mezi ostatní návody.
 • nastavení pro linux
  • Viz výše.
 • Snad dostupnost intranetu + zcu.cz bez prihlaseni
  • Pouze stavajicí forma zcu-mobile, tedy některé WWW ze zcu.cz
 • Návod pro Ubuntu.
  • V distribuci Ubuntu jakožto klonu distribuce Debian je postup obdobný.

WiFi - chybí pokrytí:

 • Litice
  • Není v zájmu ZČU.
 • lepší signál v EP 130
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • slabé pokrytí EP130 při více jak 30NB
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • UL - sever
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • UL 502 - slabý signál
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • s PDA nechytím signál skoro nikde
  • To máte asi smůlu, moje PDA a PDA mnoha dalších lidí funguje dobře, chybný HW?
 • EL 5xx - problém s WiFi
  • Jaké problémy?! Kde přesně?
 • EP206,208,130
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • menza, koleje
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 1), koleje nikoliv.
 • V Borském parku
  • Není v zájmu ZČU.
 • křesílka KIV
  • Pokrytí již je a dle informací studentů - vynikajicí.
 • UP104
  • Pokrytí by mělo být dostačujicí.
 • UP101
  • Pokrytí by mělo být dostačujicí.
 • EP 206,208
  • Pokrytí by mělo být dostačujicí.
 • Menza, Bory
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 1)
 • UL 502 - slabý signál
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • KIV
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • Veleslavínova (4x)
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • UL3x, UL4x
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • UPxxx
  • Pokrytí by mělo být dostačujicí.
 • KKE (slabý)
  • Chybí přesnější určení místa...UL? UK? UU?
 • Halové laboratoře a KKE
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 3)
 • slabý UL502
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 3)
 • Borské koleje
  • Není v zájmu ZČU.
 • UL409
 • viz KIV
 • Tylova 15
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 3)
 • TY slabé
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 3)
 • EP 208, EP130
 • viz výše
 • RJ
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 1)
 • KMA zadní patro 6.patro
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 3)
 • UU408
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • Veleslavínova 42 - KAT
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 3)
 • nestabilní signál na Klatovské
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 3)
 • UL4xx, UU4xx
  • Zkusíme vyřešit dle finančních možností (priorita 2)
 • Slabý signál v UP posluchárnách.
  • Pokrytí by mělo být dostačujicí.


VPN - připomínky

 • funguje bez závad
  • Děkujeme.
 • odstranění problémů (např. s licenčními servery)
  • Nechápu dotaz. Co má VPN společného s licenčními serery? Nikde není psané, že mají přes VPN fungovat všechny licence ZČU
 • není OpenSource
 • nelze použít lokální síťové prostředky
  • Dostupnost zdrojů na lokální (domácí) síti je zakázána z důvodu bezpečnosti sítě Webnet.
 • po připojení do VPN nefunkční spojení do okolí
  • Viz výše.
 • od určité doby se nemohu přes OpenVPN připojit, službu jsem považoval za zrušenou
  • Služba byla nahrazena podporovanou službou připojení pomocí Cisco VPN klienta.
 • problémy při instalaci - závislé na verzi jádra Linux
  • Jaké konkrétně?
 • vynikající
  • Děkujeme
 • nepřehlednost, nesrozumitelnost
  • Kde?!
 • SW kolize s NB HW Control
  • Tento problém bude prozkoumán.
 • Vzdálená zpráva webových stránkách.
  • Nechápu dotaz.

Chybí mi kiosky v lokalitě

 • Husova
 • koleje
 • 4. patro EK - dlouhodobě mimo provoz
 • koleje
 • vedle bufetu na FAV
 • katedry
 • FEL, všechny vybavit plným připojením do Internetu
 • KIV
 • přístup na PMDP/IDOS!
  • Přístup na PMDP a IDOS je v kioskách povolen. Pokud není funkční odkaz nebo nějaký chybí, prosím kontaktujte HelpDesk, nejlépe elektronicky na adresu operator@service.zcu.cz.
 • jednotlivá patra FAV
 • UL4xx
 • Tylova
 • Tylova 2.,3. patro, Univerzitní 5. patro
 • Borské koleje
 • U UPček
 • Borské koleje
 • FEK, Tylova
 • TY
 • chybí mi možnost připojení v sobotu a v neděli
 • KL, VC, CH, JJ
 • FAV
 • patra UL
 • V Jungmannově ulici není žádný.
 • 4.patro FAV
 • Nikde, avšak bylo by dobré, kdyby nefčnost kiosků netrvala někdy více než týden.

V OrionLinuxu mi chybí aplikace:

Office, Photoshop, Visual Studio, Krusader, funkčnost - viz EU506, IRSSI, TeX, hlavně aby byl SW aktuální, Opera 9.2, prostředí KDE, SIP klient, příp. EKIGA, dvoupanelový správce souborů, alternativy ke Gnome (KDE, …) antualni Eclipse, mplayer, Kommander, Truecript.


V OrionXP mi chybí aplikace:

aktualizace software, NetBEANS, Java Wireless Toolkit, Centrální Clipse + pluginy, NetBeans, Office 2007, ICQ, TotalCommander, Photoshop, MS Office - není všude, všude balík Adobe CS3, Eclipse SDK, MS Visual Studio 2005, Skype, ICQ, Total Commander, aplikace pro RAR archivy, JVM, rozbalovací program, VMP s kodeky, Miranda, Borland Developer Studio 2007, MPLab, OpenOffice, OpenOffice, Jabber client (např. PSI), Opera browser, aktuální Ferefox, Adobe Reader, WinRAR, IrfanView, WinRAR, TC, FF, Aktualizovat SW (OPERA, salamander), Truecript, VMWPM nebo jinou virtualizaci.

 • udržet všechen SW aktuální není snadné, pokud starší verze poskytuje potřebnou funkcionalitu není důvod ji nijak často aktualizovat
 • vývojové nástroje jsou dostupné na specializovaných katedrálních učebnách
 • MS Office, OpenOffice a Adobe Reader jsou dostupné na všech OrionXP, není-li tomu tak prosím kontaktujte HelpDesk, nejlépe elektronicky na adresu operator@service.zcu.cz.
 • ICQ jako takové podporovat nebudeme, klienty tymu QIP, Miranda, PSI může mít každý uživatel na flashi nebo na home (H:\)
 • IrfanView je pouze v některých učebnách, je možné nasadit všude.
 • O Total Commanderu neuvažujeme, Altap Salamander je všude k dispozici v nejnovější verzi 2.5
 • Na aktualizaci Opery se pracuje.
 • Pro běžnou úpravu obrázků/fotek není Photoshop zapotřebí a v pohodě jej nahradí Gimp, který je ve většině učeben instalován.
 • Některé SW máme dostupné v omezeném počtu licencí a nelze je tedy plošně nasadit do všech učeben.

SafeQ bych vylepšil o:

skenování; v Linuxu nepoznám, kam to posílám; výraznější návod na oboustranný tisk; tisk z NB; A3 -> A4

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje