JIS a Plzeňská karta

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Nárok na zlevněné jízdné)
(Nárok na zlevněné předplatné jízdné)
 
Řádka 46: Řádka 46:
  
 
===Nárok na zlevněné předplatné jízdné===
 
===Nárok na zlevněné předplatné jízdné===
Nárok na zlevněné jízdné vzniká v případě, kdy student splní podmínky uvedené ve [https://www.pmdp.cz/informace-o-preprave/prepravni-podminky/ Smluvních  přepravních podmínkách PMDP, A.S.]. Nárok na zlevněné jízdné mají studenti řádného denního studia do dosažení věku 26 let.
+
Nárok na zlevněné jízdné vzniká v případě, kdy student splní podmínky uvedené ve [https://www.pmdp.cz/informace-o-preprave/prepravni-podminky/ Smluvních  přepravních podmínkách PMDP, A.S.]. Nárok na zlevněné předplatné jízdné mají studenti řádného denního studia do dosažení věku 26 let.
  
 
===Nemám možnost koupit si zlevněné jízdné===
 
===Nemám možnost koupit si zlevněné jízdné===

Aktuální verze z 09:01, 27 červenec 2022

Civenka JIS+PMDP.png

Obsah

[editovat] Druhy JIS+PK karet

Student JIS+PK karta - manipulační poplatek 300 Kč
Zaměstnanec JIS+PK karta* - manipulační poplatek 200 Kč

(*) v případě, že se jedná o vynucenou výměnu ze strany zaměstnance je k manipulačnímu poplatku připočtena cena samotné JIS karty (Zaměstnanec karta +100 Kč)

[editovat] Získání sdružené JIS+PK karty

Platba za PK kartu.PNG

Pro získání JIS karty je nutno:

  1. Podat "Žádost o JIS kartu" přes web na adrese jis.zcu.cz (zde naleznete návod na vyplnění této žádosti).
  2. Zaplatit manipulační poplatek na účet ZČU 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Cizinci s přiděleným rodným číslem zaplatí tento poplatek v pokladně ZČU.
  3. Být řádně evidován(a) ve studijním (personálním) informačním systému (to je zcela v kompetenci studijního oddělení fakulty/personálního oddělení ZČU).
  4. Před vyzvednutím si průběžně kontrolovat, že na jis.zcu.cz je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji".
  5. Kartu si vyzvednout na HelpDesku CIV

POZOR: Kartu je nutno si do 90 dnů od data výroby vyzvednout. Po uplynutí této doby bude karta předána PMDP k likvidaci.

[editovat] Používání sdružené JIS+PK karty

Používání sdružené JIS+PK karty se řídí stejnými předpisy jako používání jednotlivých karet (JIS karty a PK karty).

Při poškození, ztrátě nebo pro vrácení sdružené JIS+PK karty postupujte dle pokynů pro JIS kartu.

Pokud si chcete nastavit "Kontrolní otázku" pro telefonický kontakt s PMDP dostavte se na libovolnou pobočku PMDP.

[editovat] Vrácení sdružené JIS+PK karty

V případě ukončení studia je student povinen si do 1 měsíce od ukončení studia vypořádat závazky vůči ZČU a PMDP. V případě, že student bude chtít i nadále používat Plzeňskou kartu je nutno zažádat o Plzeňskou kartu na PMDP - sdruženou kartu již nadále nelze používat. Jestliže student nechce již nadále používat Plzeňskou kartu je potřeba navštívit PMDP a zažádat o vypořádání zůstatku v peněžence a o zrušení časového kupónu. Pokud student přerušuje studium, karta mu po potvrzení vypořádaní závazků studenta bude ponechána. Doporučujeme nastavit si změnu hesla na dálku.

[editovat] Časté dotazy (FAQ)

[editovat] Liší se nějak Plzeňská karta od sdružené JIS+PK karty?

Neliší. Sdružená JIS+PK karta je plnohodnotná karta a lze ji uplatnit u všech partnerů Plzeňských městských dopravních podniků.

[editovat] Ztratil/a jsem sdruženou JIS+PK kartu

V případě ztráty/odcizení sdružené JIS+PK karty nahlašte ztrátu na HelpDesk CIV. Karta Vám bude okamžitě zablokována jak v systémech ZČU, tak v systémech PMDP.

[editovat] Mám duplikát sdružené karty JIS+PK po ztrátě

V případě, že byl vyráběn duplikát karty po její ztrátě/odcizení, obsahuje automaticky tato nová karta časový kupón, který byl nahrán na původní ztracené/odcizené kartě. Elektronická peněženka na nové kartě obsahuje 0 Kč. Lze ji okamžitě nabít na kterémkoliv dobíjecím místě PMDP. Pro získání peněžních prostředků, které byly uloženy na ztracené/odcizené kartě, je potřeba se po uplynutí doby 30ti dnů od nahlášení ztráty dostavit s novou kartou na pobočku PMDP, kde budou peněžní prostředky ze ztracené/odcizené karty nahrány na kartu novou.

[editovat] Již PK vlastním, co se s ní stane?

Obě dvě karty fungují nezávisle na sobě, tzn. nabitý kupón a obsah peněženky je vztažen ke kartě jako takové (POZOR nikoli k uživateli). Pokud tedy na své staré PK máte nabitý časový kupón je potřeba jej "dojezdit" s touto kartou a na další období si koupit kupón na sdruženou JIS+PK kartu. To samé platí také pro zůstatek v elektronické peněžence - je potřeba buď utratit zůstatek na staré kartě a pro používání nové karty je potřeba na sdruženou JIS+PK kartu nahrát finanční obnos nebo je potřeba osobní návštěva na přepážce PMDP, kde vybíjí zůstatek na staré kartě a dobijí jej na kartu novou.

[editovat] Nárok na zlevněné předplatné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné vzniká v případě, kdy student splní podmínky uvedené ve Smluvních přepravních podmínkách PMDP, A.S.. Nárok na zlevněné předplatné jízdné mají studenti řádného denního studia do dosažení věku 26 let.

[editovat] Nemám možnost koupit si zlevněné jízdné

Pokud je Vám méně než 26 let a jste studentem prezenčního studia a ani přes to nemáte možnost koupit si zlevněné jízdné, tak se obraťte na HelpDesk CIV.

[editovat] Jak dlouho mi platí sdružená JIS+PK karta?

Platnost sdružené JIS+PK karty je nastavena na 6 let od vyrobení. Po uplynutí této doby je potřeba zažádat o novou kartu.

Ks success.png
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje