JIS a Plzeňská karta

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
Řádka 6: Řádka 6:
 
Zaměstnanec JIS+PK karta (služba bude zavedena v září 2013)<br>
 
Zaměstnanec JIS+PK karta (služba bude zavedena v září 2013)<br>
 
Zaměstnanec PKI JIS+PK karta (služba bude zavedena v září 2013) <br>
 
Zaměstnanec PKI JIS+PK karta (služba bude zavedena v září 2013) <br>
 +
 +
==Získání sdružené JIS+PK karty==
 +
 +
[[Soubor:Platba za PK kartu.PNG|right|400px]]
 +
Pro získání JIS karty je nutno:
 +
# Podat "Žádost o JIS kartu" přes web na adrese [https://jis.zcu.cz/index.php?co=nova&ukol=f1 jis.zcu.cz] ([[elektronická žádost o kartu JIS|zde]] naleznete návod na vyplnění této žádosti).
 +
# Zaplatit manipulační poplatek 270 Kč na účet ZČU '''143 929 001/5500'''. Jako '''variabilní symbol''' platby uveďte své celé '''rodné číslo bez lomítka''' (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Tento poplatek nelze zaplatit v pokladně ZČU. Informace k zahraniční platbě naleznete na [[Zahraniční_platba_manipulačního_poplatku_za_JIS_kartu|tomto odkazu]].
 +
# Mít po zápise a být řádně evidován(a) ve studijním informačním systému (to je zcela v kompetenci studijního oddělení fakulty).
 +
# Před vyzvednutím si průběžně kontrolovat, že na [https://www.jis.zcu.cz/ jis.zcu.cz] je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji".
 +
# Kartu si vyzvednout na [[:Kategorie:HelpDesk|HelpDesku CIV]]
 +
 +
==Používání sdružené JIS+PK karty==
 +
Používání sdružené JIS+PK karty se řídí stejnými předpisy jako používání jednotlivých karet (JIS karty a PK karty). 
 +
 +
 +
'''Při poškození, ztrátě nebo pro vrácení sdružené JIS+PK karty postupujte dle [[:Kategorie:JIS|pokynů pro JIS kartu]].'''
 +
==Kontrolní údaje pro PMDP==
 +
S využitím kontrolních údajů může držitel sdružené JIS+PK karty telefonicky blokovat svou kartu na zákaznické informační lince Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (předběžné telefonické zablokování karty při ztrátě). V takovém případě bude obsluha informační linky vyžadovat identifikaci držitele karty, aby byla vyloučena možnost zneužití – bude tedy vyžadovat správnou odpověď na zadanou otázku. Pokud nebude odpověď tazatele správná, nebude moci obsluha informační linky vyhovět a blokaci bude možno provést až při osobní návštěvě Klientského centra PMDP, a. s.
 +
S převzetím JIS-PK má držitel karty automaticky přidělenou kontrolní otázku a odpověď na ni (dočasné heslo pro registraci v Orionu).
 +
<br><br>
 +
*Kontrolní otázka: Vaše dočasné heslo pro registraci v Orionu <br>
 +
*Odpověď: uvedena na smlouvě, kterou držitel obdrží při převzetí karty <br><br>
 +
 +
Toto heslo lze kdykoli změnit. Pro změnu hesla je nutné navštívit Klientské centrum PMDP, a. s.
 +
Znění otázky je libovolné. Doporučujeme zvolit takovou odpověď, kterou je možno si bez problémů pamatovat a v případě potřeby není nutno ji nikde vyhledávat. Je samozřejmě možné jako otázku použít i slovo „heslo“ a za odpověď dosadit jakýkoliv řetězec alfanumerických znaků bez mezer.
  
  

Verze z 19:24, 9 červenec 2013

Civenka JIS+PMDP.png

Obsah

Druhy JIS+PK karet

Student JIS+PK karta - manipulační poplatek 270 Kč
Zaměstnanec JIS+PK karta (služba bude zavedena v září 2013)
Zaměstnanec PKI JIS+PK karta (služba bude zavedena v září 2013)

Získání sdružené JIS+PK karty

Platba za PK kartu.PNG

Pro získání JIS karty je nutno:

  1. Podat "Žádost o JIS kartu" přes web na adrese jis.zcu.cz (zde naleznete návod na vyplnění této žádosti).
  2. Zaplatit manipulační poplatek 270 Kč na účet ZČU 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Tento poplatek nelze zaplatit v pokladně ZČU. Informace k zahraniční platbě naleznete na tomto odkazu.
  3. Mít po zápise a být řádně evidován(a) ve studijním informačním systému (to je zcela v kompetenci studijního oddělení fakulty).
  4. Před vyzvednutím si průběžně kontrolovat, že na jis.zcu.cz je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji".
  5. Kartu si vyzvednout na HelpDesku CIV

Používání sdružené JIS+PK karty

Používání sdružené JIS+PK karty se řídí stejnými předpisy jako používání jednotlivých karet (JIS karty a PK karty).


Při poškození, ztrátě nebo pro vrácení sdružené JIS+PK karty postupujte dle pokynů pro JIS kartu.

Kontrolní údaje pro PMDP

S využitím kontrolních údajů může držitel sdružené JIS+PK karty telefonicky blokovat svou kartu na zákaznické informační lince Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (předběžné telefonické zablokování karty při ztrátě). V takovém případě bude obsluha informační linky vyžadovat identifikaci držitele karty, aby byla vyloučena možnost zneužití – bude tedy vyžadovat správnou odpověď na zadanou otázku. Pokud nebude odpověď tazatele správná, nebude moci obsluha informační linky vyhovět a blokaci bude možno provést až při osobní návštěvě Klientského centra PMDP, a. s. S převzetím JIS-PK má držitel karty automaticky přidělenou kontrolní otázku a odpověď na ni (dočasné heslo pro registraci v Orionu).

  • Kontrolní otázka: Vaše dočasné heslo pro registraci v Orionu
  • Odpověď: uvedena na smlouvě, kterou držitel obdrží při převzetí karty

Toto heslo lze kdykoli změnit. Pro změnu hesla je nutné navštívit Klientské centrum PMDP, a. s. Znění otázky je libovolné. Doporučujeme zvolit takovou odpověď, kterou je možno si bez problémů pamatovat a v případě potřeby není nutno ji nikde vyhledávat. Je samozřejmě možné jako otázku použít i slovo „heslo“ a za odpověď dosadit jakýkoliv řetězec alfanumerických znaků bez mezer.


Ks success.png
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje