JIS a Plzeňská karta

Z Support
Přejít na: navigace, hledání
Civenka JIS+PMDP.png

V roce 2012 připravuje CIV testovací provoz integrované karty JIS a Plzeňské karty.

Obsah

Cíl testu v roce 2012

Cílem testovacího provozu je vyzkoušet technickou kompatibilitu JIS karty a služeb poskytovaných Plzeňskou kartou. Pravidla používání JIS se v tomto testu nemění. Uživatel je povinen dodržovat vyhlášku rektora č. 24R/2010 24/2010 "Identifikační karty".

  • více informací o JIS kartě naleznete ZDE
  • více informací o Plzeňské kartě naleznete na ZDE
Ks success.png

Účastnící testu

Testu se mohou zúčastnit studenti nastupující do prvního ročníku ZČU, kteří splňují následující podmínky:

  • nejsou držiteli JIS karty
  • nejsou držiteli Plzeňské karty

Jak se přihlásit do testu

Nábor testerů budeme provádět na zápisech FEL a FAV. Pokud mají o účast v testu studenti jiných fakult, je to možné přihlášením na emailové adrese operator@service.zcu.cz. Informaci o zájem v účasti v testu musíme obdržet nejpozději před faktickým zápisem studenta do IS/STAG, abychom mohli zařadit testera do skupiny pro výrobu testovacích karet.

Cena sdružené JIS karty

Testovací sdružená karta je z pohledu pravidel normální JIS karta, tedy s běžným manipulačním poplatkem 100 Kč. Aplikace Plzeňské karty je testerovi poskytnuta zdarma, na financování této části se podílí ZČU a PMDP. Časové kupóny a jízdné si tester zaplatí a na kartu nahraje sám.

Co se od testera očekává

Pro účast v testu musí tester vyplnit kromě žádosti JIS i formulář Žádost o Plzeňskou kartu a tuto odevzdat pracovníkům CIV (ne na PMDP) (na místo fotografie bude dáno razítko CIVu). Tester pak dostane v rámci výdeje JIS karty i nahranou aplikaci Plzeňské karty. Ta umožní normální zakoupení přepravniho kuponu a/nebo nabíjení elektronické peněženky. Funkčnost sdružené JIS v rámci systémů ZČU je zaručena. Funkčnost JIS jako Plzeňské karty zaručena není, to je předmětem testu. V extrémním případě nefunkčnosti PK si bude muse tester požádat o normální novou Plzeňskou kartu.

Tester se zavazuje poskytnout CIV a PMDP všechny důležité informace z průběhu používání sdružené karty, především případy chybného nebo nesrozumitelného chování systémů. Na výzvu CIVu se tester zavazuje vyplnit jednoduchý dostazník hodnotící testovanou službu.

Reálný provoz JIS, Plzeňské (regionální) karty a ISIC v roce 2013

Pokud testování technické kompatibility dopadne pozitivně, čeká nás příprava rutinního provozu sdružené karty. Zde půjde o sladění mnoha protichůdných požadavků hlavně na legislativní úrovni. Práce na variantách pravidel už byly zahájeny, pracovní dokumenty budou předloženy vedení ZČU k rozhodnutí klíčových parametrů do konce roku 2012.

Chybí: odkaz na pravidla Plzeňské karty, obrázek Plzeňské karty, obrázek JIS, 
obrázek JIS s logem PK, odkaz na JIS pravidla, odkaz na jis.zcu.cz (dán odkaz na kategorii JIS)
 domyslet a sjednotit termín pro společnou kartu sdružená JIS? JIS/PK?, ať se nám to ani jim neplete
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje