JIS a Plzeňská karta

Z Support
Přejít na: navigace, hledání
Civenka JIS+PMDP.png

Obsah

Druhy JIS+PK karet

Student JIS+PK karta - manipulační poplatek 270 Kč
Zaměstnanec JIS+PK karta* - manipulační poplatek 170 Kč
Zaměstnanec PKI JIS+PK karta* - manipulační poplatek 170 Kč

(*) v případě, že se jedná o vynucenou výměnu ze strany zaměstnance je k manipulačnímu poplatku připočtena i cena samotné JIS karty (Zaměstnanec karta +100 Kč, Zaměstnanec PKI karta +500 Kč)

Získání sdružené JIS+PK karty

Platba za PK kartu.PNG

Pro získání JIS karty je nutno:

  1. Podat "Žádost o JIS kartu" přes web na adrese jis.zcu.cz (zde naleznete návod na vyplnění této žádosti).
  2. Zaplatit manipulační poplatek 270 Kč na účet ZČU 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Tento poplatek nelze zaplatit v pokladně ZČU. Informace k zahraniční platbě naleznete na tomto odkazu.
  3. Mít po zápise a být řádně evidován(a) ve studijním informačním systému (to je zcela v kompetenci studijního oddělení fakulty).
  4. Před vyzvednutím si průběžně kontrolovat, že na jis.zcu.cz je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji".
  5. Kartu si vyzvednout na HelpDesku CIV

Používání sdružené JIS+PK karty

Používání sdružené JIS+PK karty se řídí stejnými předpisy jako používání jednotlivých karet (JIS karty a PK karty).


Při poškození, ztrátě nebo pro vrácení sdružené JIS+PK karty postupujte dle pokynů pro JIS kartu.

Kontrolní údaje pro PMDP

S využitím kontrolních údajů může držitel sdružené JIS+PK karty telefonicky blokovat svou kartu na zákaznické informační lince Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (předběžné telefonické zablokování karty při ztrátě). V takovém případě bude obsluha informační linky vyžadovat identifikaci držitele karty, aby byla vyloučena možnost zneužití – bude tedy vyžadovat správnou odpověď na zadanou otázku. Pokud nebude odpověď tazatele správná, nebude moci obsluha informační linky vyhovět a blokaci bude možno provést až při osobní návštěvě Klientského centra PMDP, a. s. S převzetím JIS-PK má držitel karty automaticky přidělenou kontrolní otázku a odpověď na ni (dočasné heslo pro registraci v Orionu).

  • Kontrolní otázka: Vaše dočasné heslo pro registraci v Orionu
  • Odpověď: uvedena na smlouvě, kterou držitel obdrží při převzetí karty

Toto heslo lze kdykoli změnit. Pro změnu hesla je nutné navštívit Klientské centrum PMDP, a. s. Znění otázky je libovolné. Doporučujeme zvolit takovou odpověď, kterou je možno si bez problémů pamatovat a v případě potřeby není nutno ji nikde vyhledávat. Je samozřejmě možné jako otázku použít i slovo „heslo“ a za odpověď dosadit jakýkoliv řetězec alfanumerických znaků bez mezer.

Vrácení sdružené JIS+PK karty

V případě ukončení studia je student povinen si do 1 měsíce od ukončení studia vypořádat závazky vůči ZČU a PMDP. V případě, že student bude chtít i nadále používat Plzeňskou kartu je nutno zažádat o Plzeňskou kartu na PMDP - sdruženou kartu již nadále nelze používat. Jestliže student nechce již nadále používat Plzeňskou kartu je potřeba navštívit PMDP a zažádat o vypořádání zůstatku v peněžence a o zrušení časového kupónu.

Časté dotazy (FAQ)

Již PK vlastním, co se s ní stane?

Obě dvě karty fungují nezávisle na sobě, tzn. nabitý kupón a obsah peněženky je vztažen ke kartě jako takové (POZOR nikoli k uživateli). Pokud tedy na své staré PK máte nabitý časový kupón je potřeba jej "dojezdit" s touto kartou a na další období si koupit kupón na JIS+PK sdruženou kartu. To samé platí také pro zůstatek v elektronické peněžence. Pro používání nové karty je potřeba na JIS+PK sdruženou kartu nahrát finanční obnos.


Ks success.png
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje