JUK

Z Support
Přejít na: navigace, hledání
Dobijeni JUK.PNG

Obsah

Jednotné univerzitní konto (JUK)

JUK je konto, které umožňuje použít JIS kartu na úhradu služeb poskytovaných Západočeskou univerzitou v Plzni. Pravidla JUK jsou určena přílohou číslo 9 vyhlášky č. 24R/2010 "Identifikační karty".

Kde lze JUK použít

JUK lze použít k platbám za služby provozované v rámci ZČU, tzn. k úhradě za tisk, kopírování, obědy v menzách a bufetech SKM a platby na kolejích.

Jak nabíjet JUK

Peníze lze na JUK vložit:

  • platbou v hotovosti na nabíjecím místě,
  • platbou bankovní kartou na nabíjecím místě, pokud je k tomu technicky vybaveno
  • převodem z bankovního účtu na účet č. 78887000/2700 ; uživatel JUK je povinen uvést jako variabilní symbol celé rodné číslo bez lomítka a specifický symbol 7777.

Nabíjecími místy jsou:

  • pokladny Správy kolejí a menz v Plzni -  Máchova 14, Máchova 16, Máchova 20, Baarova 36, Bolevecká 30 – 32, Klatovská 200, Borská 53, Borská 54, Borská 55, Kolárova 19, Univerzitní 12, Univerzitní 22, Klatovská 51,
  • pokladna Správy kolejí a menz v Chebu – Dyleňská 24,
  • pracoviště HelpDesk CIV v areálu Bory, místnost UI 205 a v Husově ulici, místnost HJ 306,
  • pokladny Univerzitní knihovny – Klatovská 51, Sady Pětatřicátníků 16, Univerzitní 18, Husova 11.

Zůstatek JUK a výpis transakcí

Přehled všech uskutečněných operací a informace o aktuálním zůstatku peněžních prostředků na JUK jsou uživateli JUK kdykoli přístupné na iskam-web.zcu.cz.

Reklamace transakcí JUK

Veškeré reklamace týkající se služby JUK (chybně provedené operace apod.) je uživatel JUK oprávněn řešit přímo na místě nebo je lze nahlásit neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od poskytnutí služby, osobně nebo písemně na pracovišti HelpDesk CIV v areálu Bory, místnost UI 205 tel. č. 377 63 8888, e-mail operator@service.zcu.cz. Po uplynutí této lhůty nelze reklamaci uplatnit.

Ukončení používání JUK

Blokace JUK.PNG

Chcete-li ukončit platnost svého JUK konta a vyplatit zůstatek na kontě, přihlašte se do portálu ZČU a použijte záložku JUK v sekci . Pokud ukončíte platnost svého JUK (t.j. odvoláte souhlas s použitím JUK), nemůžete čerpat služby s JUK spojené. Znovu udělit souhlas s použitím JUK lze až v dalším akademickém roce.

Znovuobnovení JUK

Chcete-li znovuobnovit své konto přihlašte se do portálu ZČU a vyplňte formulář "Žádost o opětovné zpřístupnění JUK" v záložce JUK v sekci . Vaše konto JUK bude obnoveno následující akademický rok.

Časté dotazy (FAQ)

Chci používat JUK a nemám JIS kartu nebo Orion konto.

Bohužel to není možné, podmínkou funkce JUK je vlastnictví JIS karty a Orion konta.

Chci si vybrat nějaké peníze z JUK.

JUK není určen k výběru hotovosti, zůstatek je vrácen pouze při zrušení JUK účtu - zrušení JUK účtu vede k zablokování všech služeb s ním spojených.

V tiskárně (kopírce) došel toner, stránka se řádně nevytiskla, ale odečetla se z mého JUK. Co mám dělat?

Reklamujte vadný tisk ihned u obsluhy tiskárny nebo kopírky. Částka vám pak bude na účet vrácena.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje