JUK

Z Support
Přejít na: navigace, hledání
Dobijeni JUK.PNG

Obsah

Jednotné univerzitní konto (JUK)

JUK je konto, které umožňuje použít JIS kartu na úhradu služeb poskytovaných Západočeskou univerzitou v Plzni. Pravidla JUK jsou určena přílohou číslo 8 vyhlášky č. 16R/2014 "Identifikační karty".

Kde lze JUK použít

JUK lze použít k platbám za služby provozované v rámci ZČU, tzn. k úhradě za tisk, kopírování, obědy v menzách a bufetech SKM a platby na kolejích.

Jak nabíjet JUK

Peníze lze na JUK vložit:

 • platbou v hotovosti na nabíjecím místě,
 • platbou bankovní kartou na nabíjecím místě, pokud je k tomu technicky vybaveno
 • převodem z bankovního účtu na účet č. 78887000/2700 ; uživatel JUK je povinen uvést jako variabilní symbol celé rodné číslo bez lomítka nebo vygenerované číslo z programu Stravování a ubytování Správy kolejí a menz a specifický symbol 7777.

Nabíjecími místy jsou:

 • pokladny Správy kolejí a menz v Plzni -  

VŠ koleje: Máchova 14, Máchova 20, Baarova 36, Bolevecká 30 – 32, Klatovská 200, Borská 53;

Menzy: Kolárova 19, Univerzitní 12;

Bufety: Univerzitní 22, Klatovská 51;

Kavárny: Technická 8, Univerzitní 18

 • platební terminály - Na těchto terminálech si můžete nabíjet JIS kartu i zaplatit kolejné - platba je možná pouze platební kartou!

v hale Menzy 4, Univerzitní 12

v hale FEL, Univerzitní (naproti soukromému bufetu)

v hale NTIS, Technická 8, u hlavního vchodu

v hale Menzy 1, Kollárova 19

 • pracoviště HelpDesk CIV v areálu Bory, místnost UI 205 a v Jungmannově ulici, místnost JJ 108,
 • pokladny Univerzitní knihovny – Klatovská 51, Sady Pětatřicátníků 16, Univerzitní 18, Husova 11.
Zustatekiskam-web.zcu.cz

Zůstatek JUK a výpis transakcí

Přehled všech uskutečněných operací a informace o aktuálním zůstatku peněžních prostředků na JUK jsou uživateli JUK kdykoli přístupné na iskam-web.zcu.cz.

Reklamace transakcí JUK

Veškeré reklamace týkající se služby JUK (chybně provedené operace apod.) je uživatel JUK oprávněn řešit přímo na místě nebo je lze nahlásit neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od poskytnutí služby, osobně nebo písemně na pracovišti HelpDesk CIV v areálu Bory, místnost UI 205 tel. č. 377 63 8888, e-mail operator@service.zcu.cz. Po uplynutí této lhůty nelze reklamaci uplatnit.

Ukončení používání JUK

Blokace JUK.PNG

Chcete-li ukončit platnost svého JUK konta a vyplatit zůstatek na kontě, přihlaste se do portálu ZČU a použijte odkaz JUK na záložce Já -> Ekonomika.

 • Nechci používat JUK – Dobrovolně ukončujete používání Jednotného Univerzitního Konta.
 • Převodem na účet - Zůstatek na kontě bude převeden na účet.
 • Zadejte číslo Vašeho účtu ve formě číslo účtu/kód banky
 • Klikněte na Odeslat

JUK vyporadani.png

Pokud ukončíte platnost svého JUK (t.j. odvoláte souhlas s použitím JUK), nemůžete čerpat služby s JUK spojené.


Znovuobnovení JUK

Chcete-li znovuobnovit své konto přihlašte se do portálu ZČU a vyplňte formulář "Žádost o opětovné zpřístupnění JUK" v záložce JUK v sekci .

Časté dotazy (FAQ)

Chci používat JUK a nemám JIS kartu nebo Orion konto.

Bohužel to není možné, podmínkou funkce JUK je vlastnictví JIS karty a Orion konta.

Chci si vybrat nějaké peníze z JUK.

JUK není určen k výběru hotovosti, zůstatek je vrácen pouze při zrušení JUK účtu - zrušení JUK účtu vede k zablokování všech služeb s ním spojených.

V tiskárně (kopírce) došel toner, stránka se řádně nevytiskla, ale odečetla se z mého JUK. Co mám dělat?

Reklamujte vadný tisk ihned u obsluhy tiskárny nebo kopírky. Částka vám pak bude na účet vrácena.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje