Kalendář

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Úvod)
m (FAQ - časté dotazy)
(Není zobrazeno 48 mezilehlých verzí od 10 uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
=Úvod=
+
CIV uvedl do provozu kalendářovou službu dostupnou všem zaměstnancům i studentům univerzity. Tato služba je integrována s prostředím nového webmailu, který nahrazuje původní aplikaci.
V loňském roce začal CIV pracovat na zavedení kalendářové služby
+
dostupné všem zaměstnancům a studentům univerzity. Tato služba je
+
integrována s prostředím nového webmailu a po úspěšném pilotním ověření
+
přechází nyní do testovacího provozu pro všechny uživatele.
+
  
 
Kalendář splňuje následující požadavky:
 
Kalendář splňuje následující požadavky:
* poskytuje standardní kalendářové služby a podporuje jejich standardní protokoly (CalDAV, SyncML),
+
* poskytuje standardní kalendářové služby a podporuje jejich standardní protokoly (CalDAV, ActiveSync),
 
* je přístupný z komfortního prostředí webového klienta i z prostředí nativních (desktop) klientů,
 
* je přístupný z komfortního prostředí webového klienta i z prostředí nativních (desktop) klientů,
 
* je plně integrovaný do prostředí Orion; to znamená, že uživatelé používají jednotné přihlašování, využívá se stávající systém elektronické pošty i adresářová služba LDAP,
 
* je plně integrovaný do prostředí Orion; to znamená, že uživatelé používají jednotné přihlašování, využívá se stávající systém elektronické pošty i adresářová služba LDAP,
Řádka 12: Řádka 8:
 
* využívá svobodný software, který nemá žádné nároky na nákup licencí.
 
* využívá svobodný software, který nemá žádné nároky na nákup licencí.
  
Nyní je webový klient služby uveden do testovacího provozu pro celou
+
Kontakty dostupné v prostředí webmailu jsou synchronizovány s kontakty poštovního klienta Mozilla Thunderbird v prostředí OrionIS.
univerzitu. Po vyhodnocení výsledků plánujeme přechod aplikace do
+
Návody k [[Kalendář#Návody pro webové rozhraní | používání]] a odpovědi na [[Kalendář#FAQ - časté dotazy|často kladené
rutinního provozu a to včetně přístupů z dalších typů kalendářových
+
otázky]] najdete níže na stránce.
klientů. Uvedením do rutinního provozu nahradí nové řešení stávající
+
webmail.
+
 
+
Máte-li zájem si nový webmail s kalendářem vyzkoušet, je pro vás
+
připraven na adrese http://webmail2.zcu.cz. Ovládání webmailu i
+
kalendáře je jednoduché a intuitivní, je podobné Google nebo dalším
+
aplikacím této kategorie. Návody k používání a odpovědi na často kladené
+
otázky najdete na stránkách http://support.zcu.cz/kalendar.
+
  
 
=Návody na připojení=
 
=Návody na připojení=
 +
Hlavními podporovanými přístupy ke kalendářové službě jsou:
 +
* webové prostředí http://webmail.zcu.cz
 +
* poštovní [[/Nastavení_Thunderbird|klient Thunderbird]] rozšířený o kalendářový doplňek SOGo-Connector.
 +
 +
Kalendářová služba je obecně dostupná jakémukoliv kalendářovému klientovi, který podporuje standardní protokoly CalDAV a CardDAV (např. Mac OS X iCal) anebo podporuje synchronizační protokol ActiveSync (např. kalendářové aplikace v PDA).
 +
 
* [[/Přístup_z_webu|Přístup z webu]]
 
* [[/Přístup_z_webu|Přístup z webu]]
 +
* [[/Nastavení_Thunderbird|Nastavení desktopového klienta Thunderbird]]
 +
* [[Import Google kalendáře do Mozilla Thunderbird]]
 +
* [[/Nastavení_klientů|Obecná doporučení pro nastavení CalDAV a ActiveSync kalendářových klientů]]
 +
* [[/Nastavení_Android|Nastavení kalendáře protokolem CalDAV v prostředí Android]]
 +
* [[/Nastavení_Apple|Nastavení kalendáře protokolem CalDAV v prostředí iPhone, iPad a Mac OS X]]
 +
* [[/Nastavení_ActiveSync|Nastavení kalendáře protokolem ActiveSync v prostředí Android, iPhone, WindowsMobile a Outlook2013]]
 +
* [[/Windows_10_Mobile_ActiveSync|Nastavení kalendáře protokolem ActiveSync v prostředí Windows 10 Mobile]]
 +
<!--
 
* [[/Nastavení_windows_mobile|Nastavení Windows mobile]]
 
* [[/Nastavení_windows_mobile|Nastavení Windows mobile]]
 
* [[/Nastavení_Symbian_S60|Nastavení Symbianu S60]]
 
* [[/Nastavení_Symbian_S60|Nastavení Symbianu S60]]
* [[/Nastavení_Thunderbird|Nastavení Thunderbirdu]]
+
-->
  
 
=Návody pro webové rozhraní=
 
=Návody pro webové rozhraní=
Řádka 36: Řádka 38:
 
* [[/Nastaven%C3%AD_slo%C5%BEky_odeslan%C3%BDch_zpr%C3%A1v|Nastavení složky odeslaných zpráv]]
 
* [[/Nastaven%C3%AD_slo%C5%BEky_odeslan%C3%BDch_zpr%C3%A1v|Nastavení složky odeslaných zpráv]]
 
* [[/Nastavení_prohlížecích_práv|Nastavení prohlížecích práv]]
 
* [[/Nastavení_prohlížecích_práv|Nastavení prohlížecích práv]]
* [[/Import_kontakt%C5%AF|Import kontaktů do webmail2.zcu.cz]]
+
* [[/Import_kontakt%C5%AF|Import kontaktů do webmail.zcu.cz]]
 
* [[/Import_kalend%C3%A1%C5%99e_z_jin%C3%A9ho_prost%C5%99ed%C3%AD|Import kalendář z jiného prostředí]]
 
* [[/Import_kalend%C3%A1%C5%99e_z_jin%C3%A9ho_prost%C5%99ed%C3%AD|Import kalendář z jiného prostředí]]
 
* [[/P%C5%99ipojen%C3%AD_Google_calendar|Připojení Google calendar]]
 
* [[/P%C5%99ipojen%C3%AD_Google_calendar|Připojení Google calendar]]
* [[/P%C5%99ipojen%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99e_st%C3%A1tn%C3%ADch_sv%C3%A1tk%C5%AF|Připojení kalendáře státních svátků]]
+
* [[/P%C5%99ipojen%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99e_st%C3%A1tn%C3%ADch_sv%C3%A1tk%C5%AF|Připojení kalendáře svátků]]
  
 
=Služby=
 
=Služby=
Řádka 48: Řádka 50:
 
* seznam kontaktů
 
* seznam kontaktů
 
* seznam úkolů
 
* seznam úkolů
* přístup k těmto zdrojům lokálně přes www rozhraní i vzdáleně přes standardní přístupové protokoly (https/CalDAV, https/SyncML)
+
* přístup k těmto zdrojům lokálně přes www rozhraní i vzdáleně přes standardní přístupové protokoly (https/CalDAV, https/ActiveSync)
 
* funkci free/busy dostupnou ověřenému uživateli kalendářového serveru
 
* funkci free/busy dostupnou ověřenému uživateli kalendářového serveru
 
* zasílání a zpracování pozvánek na schůzky
 
* zasílání a zpracování pozvánek na schůzky
* přidělování přístupových práv k osobním kalendářům pro jiné uživatele serveru  
+
* přidělování přístupových práv k osobním kalendářům pro jiné uživatele serveru
  
 
=Vlastnosti kalendářového serveru=
 
=Vlastnosti kalendářového serveru=
 
* server je součástí Orionu - stejná uživatelská jména/hesla
 
* server je součástí Orionu - stejná uživatelská jména/hesla
* přístup pro všechny zaměstnance i studenty
+
* poskytuje služby pro všechny zaměstnance i studenty
 
* účet uživatele na kalendářovém serveru je přímo integrován s jeho účtem na poštovním serveru
 
* účet uživatele na kalendářovém serveru je přímo integrován s jeho účtem na poštovním serveru
* účet uživatele se nevytváří předem, vytvoří se automaticky při prvním přihlášení
+
* účet uživatele se nevytváří předem, vytvoří se automaticky při jeho prvním přihlášení
* kalendářový server je založen na projektu SOGo a lze ho provozovat pod bezplatnou GNU licencí, nejsou tedy zapotřebí ani žádné licence pro jednotlivé uživatele
+
* kalendářový server je založen na projektu SOGo a provozujeme ho pod bezplatnou GNU licencí, nejsou tedy zapotřebí ani žádné licence pro jednotlivé uživatele
  
=Topologie sítě=
+
=Topologie služeb svázaných s kalendářovým serverem=
 
* [[/Topologie|Topologie]]
 
* [[/Topologie|Topologie]]
  
 
=FAQ - časté dotazy=
 
=FAQ - časté dotazy=
* Je možné používat [http://webmail.zcu.cz webmail.zcu.cz] a [http://webmail2.zcu.cz webmail2.zcu.cz] současně?
+
* Jak si přidám kalendář se svým rozvrhem do prostředí webmailu?
** Ano, je to možné.
+
** pomocí horního menu přepnu pohled na "Kalendář"
 +
** v seznamu "Kalendáře" kliknu na ikonu kalendáře se zeměkoulí - "Odebírat vzdálený kalendář na webu"
 +
** a do políčka "Adresa vzdáleného kalendáře na webu" zapíšu adresu svého rozvrhu ve tvaru "http://stag-ws.zcu.cz/Rozvrh-login.ics" ,
 +
** kde login nahradím svým uživatelským jménem v Orionu.
 +
** Aktualizace vzdálených kalenářů se provádí ikonou Aktualizovat
  
 
* Jak si přidám kalendář se svým rozvrhem do prostředí Thunderbird/Lightning?
 
* Jak si přidám kalendář se svým rozvrhem do prostředí Thunderbird/Lightning?
** "Vytvořit nový kalendář" -> "V síti" -> "iCalendar a Adresa: http://stag-ws.zcu.cz/Rozvrh-login.ics"
+
** "Vytvořit nový kalendář" -> "V síti" -> "iCalendar a Adresa: http://stag-ws.zcu.cz/Rozvrh-login.ics" ,
** přitom login nahradím svým uživatelským jménem v Orionu.
+
** kde login nahradím svým uživatelským jménem v Orionu.
 +
 
 +
* Jak si přidám kalendář se svým rozvrhem do Google calendar (Google kalendáře)?
 +
** "Jiné kalendáře" -> Přidat -> Přidat pomocí adresy URL, Adresa: http://stag-ws.zcu.cz/Rozvrh-login.ics"
 +
 
 +
* K webovému prostředí webmailu a kalendáře nemohu přistoupit prohlížečem Opera
 +
** V prostředí Opery si nastavte, aby se při přístupu k webmailu maskovala jako Firefox a přístup bude fungovat.
  
* Jak si přidám kalendář se svým rozvrhem do Google calendar(google kalendáře)?
+
* Mohu si v prostředí webmailu nastavit svojí jinou e-mailovou adresu, mohu si nastavit jinou identitu?
** "Jiná kalendáře" -> Přidat -> Přidat pomocí adresy URL a Adresa: http://stag-ws.zcu.cz/Rozvrh-login.ics"
+
** Nikoli, současná verze webmailu identity nepodporuje.
  
<!--[[Kategorie:Návody]]-->
+
[[Kategorie:Návody]]
 
[[Kategorie:Služby]]
 
[[Kategorie:Služby]]
 +
[[Kategorie:FAQ]]
 +
[[Kategorie:Pro správce IT]]

Verze z 21:26, 25 březen 2020

CIV uvedl do provozu kalendářovou službu dostupnou všem zaměstnancům i studentům univerzity. Tato služba je integrována s prostředím nového webmailu, který nahrazuje původní aplikaci.

Kalendář splňuje následující požadavky:

 • poskytuje standardní kalendářové služby a podporuje jejich standardní protokoly (CalDAV, ActiveSync),
 • je přístupný z komfortního prostředí webového klienta i z prostředí nativních (desktop) klientů,
 • je plně integrovaný do prostředí Orion; to znamená, že uživatelé používají jednotné přihlašování, využívá se stávající systém elektronické pošty i adresářová služba LDAP,
 • automaticky zpřístupňuje rozvrh vyučujících i studentů přebíraný z IS/STAG,
 • využívá svobodný software, který nemá žádné nároky na nákup licencí.

Kontakty dostupné v prostředí webmailu jsou synchronizovány s kontakty poštovního klienta Mozilla Thunderbird v prostředí OrionIS. Návody k používání a odpovědi na často kladené otázky najdete níže na stránce.

Obsah

Návody na připojení

Hlavními podporovanými přístupy ke kalendářové službě jsou:

Kalendářová služba je obecně dostupná jakémukoliv kalendářovému klientovi, který podporuje standardní protokoly CalDAV a CardDAV (např. Mac OS X iCal) anebo podporuje synchronizační protokol ActiveSync (např. kalendářové aplikace v PDA).

Návody pro webové rozhraní

Služby

 • hlavní osobní kalendář
 • libovolné množství dalších osobních kalendářů
 • kalendáře jiných uživatelů, kteří mně k nim nastavili přístup
 • přístup k jiným vzdáleným kalendářům (rozvrh, státní svátky, ...)
 • seznam kontaktů
 • seznam úkolů
 • přístup k těmto zdrojům lokálně přes www rozhraní i vzdáleně přes standardní přístupové protokoly (https/CalDAV, https/ActiveSync)
 • funkci free/busy dostupnou ověřenému uživateli kalendářového serveru
 • zasílání a zpracování pozvánek na schůzky
 • přidělování přístupových práv k osobním kalendářům pro jiné uživatele serveru

Vlastnosti kalendářového serveru

 • server je součástí Orionu - stejná uživatelská jména/hesla
 • poskytuje služby pro všechny zaměstnance i studenty
 • účet uživatele na kalendářovém serveru je přímo integrován s jeho účtem na poštovním serveru
 • účet uživatele se nevytváří předem, vytvoří se automaticky při jeho prvním přihlášení
 • kalendářový server je založen na projektu SOGo a provozujeme ho pod bezplatnou GNU licencí, nejsou tedy zapotřebí ani žádné licence pro jednotlivé uživatele

Topologie služeb svázaných s kalendářovým serverem

FAQ - časté dotazy

 • Jak si přidám kalendář se svým rozvrhem do prostředí webmailu?
  • pomocí horního menu přepnu pohled na "Kalendář"
  • v seznamu "Kalendáře" kliknu na ikonu kalendáře se zeměkoulí - "Odebírat vzdálený kalendář na webu"
  • a do políčka "Adresa vzdáleného kalendáře na webu" zapíšu adresu svého rozvrhu ve tvaru "http://stag-ws.zcu.cz/Rozvrh-login.ics" ,
  • kde login nahradím svým uživatelským jménem v Orionu.
  • Aktualizace vzdálených kalenářů se provádí ikonou Aktualizovat
 • Jak si přidám kalendář se svým rozvrhem do prostředí Thunderbird/Lightning?
 • Jak si přidám kalendář se svým rozvrhem do Google calendar (Google kalendáře)?
 • K webovému prostředí webmailu a kalendáře nemohu přistoupit prohlížečem Opera
  • V prostředí Opery si nastavte, aby se při přístupu k webmailu maskovala jako Firefox a přístup bude fungovat.
 • Mohu si v prostředí webmailu nastavit svojí jinou e-mailovou adresu, mohu si nastavit jinou identitu?
  • Nikoli, současná verze webmailu identity nepodporuje.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje