Kategorie:JIS

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (ztraty karet jiz vyrizujeme na vsech pracovistich)
(hromadny vydej 2011)
Řádka 4: Řádka 4:
  
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
 +
{| border="1"
 +
!
 +
Ve dnech <font color=red> 12.9.2011 - 30.9.2011 se v době od 9:00 do 16:30 </font> koná v místnosti UI213 hromadný výdej JIS karet pro studenty prvních ročníků. Pro vydání karty je nutno předložit občanský průkaz, pas nebo neověřenou plnou moc s pověřením k vyzvednutí. Stav výroby karty lze sledovat na stránce http://jis.zcu.cz. Kartu je možno vyzvednout pouze v případě, že je u karty poznámka "karta je připravena k vydání, můžete si ji vyzvednout".
 +
|-
 +
|}
 +
 +
 +
[[Soubor:Hromadny_vydej_2011.PNG|center|450px]]
 +
  
 
{| border="1"
 
{| border="1"

Verze z 20:02, 6 červen 2011

JISka.jpg

Na ZČU je průkazem studenta JIS karta (Jednotný Identifikační Systém). Tato karta umožňuje vstup do objektů ZČU (pro studenty jsou zajímavé zejména koleje, vstup do laboratoří a dalších prostor s omezeným přístupem, stravování v menzách ZČU, výpůjčky v univerzitní knihovně ZČU, samoobslužné kopírování, samoobslužný tisk a další. Bližší informace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 24R/2010 "Identifikační karty".


Obsah

Novinky

Ve dnech 12.9.2011 - 30.9.2011 se v době od 9:00 do 16:30 koná v místnosti UI213 hromadný výdej JIS karet pro studenty prvních ročníků. Pro vydání karty je nutno předložit občanský průkaz, pas nebo neověřenou plnou moc s pověřením k vyzvednutí. Stav výroby karty lze sledovat na stránce http://jis.zcu.cz. Kartu je možno vyzvednout pouze v případě, že je u karty poznámka "karta je připravena k vydání, můžete si ji vyzvednout".


Hromadny vydej 2011.PNG


Ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky připravil CIV nové řešení, které sníží potřebu papírových potvrzení o studiu. Student si může nastavit automatické zasílání potvrzení o studiu mezi systémy ZČU a PMDP. Více informací naleznete zde
Ks success.png


Vzhledem k ukončení podpory karet starého typu (potisk se znakem ZČU - lvem) budou všechny staré studentské karty ke dni 7.1.2011 ZABLOKOVÁNY. Všichni uživatelé těchto karet byli e-mailem vyrozuměni o nutnosti výměny. Žádáme všechny, kdo ještě nezažádali o kartu novou, ať tak v co nejbližší době učiní


Stara JIS konec.jpg


Získání JIS karty

Pro získání JIS karty je nutno:

 1. Podat "Žádost od JIS kartu", to lze učinit dvěma způsoby
 2. Zaplatit manipulační poplatek 100Kč na účet ZČU 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Tento poplatek nelze zaplatit v pokladně ZČU.
 3. Mít po zápise a být řádně evidován(a) ve studijním informačním systému (to je zcela v kompetenci studijního oddělení fakulty).
 4. Před vyzvednutím si průběžně kontrolovat, že na jis.zcu.cz je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji".
 5. Kartu si vyzvednout na HelpDesku CIV

Více informací o získání JIS karty zde

Mapa boryHD civenka.png

Kde si lze kartu vyzvednout

Kartu si můžete vyzvednout v době 7:00-20:00 v místnosti UI205 u operátorů HelpDesku CIV.

Před osobní návštěvou HelpDesku CIV si ověřte, zda je Vaše karta připravena k výdeji. Informaci získáte na stránce http://jis.zcu.cz (v poznámce u Vaší karty je napsáno "Karta připravena k výdeji") nebo na telefonním čísle HelpDesku 377 638 888.

Budova CIV (označení UI) je součástí hlavního bloku budov kampusu na Borech, vpravo při pohledu od autobusové zastávky - viz obrázek.

Kontakt

HelpDesk CIV - UI205
Univerzitní 20, Plzeň
telefon 377 638 888
e-mail operator@service.zcu.cz

Postup při ztrátě karty

 1. Okamžitě po zjištění ztráty JIS karty nahlaste ztrátu na HelpDesk CIV
 2. Osobně se dostavte na jakékoliv pracoviště HelpDesk CIV, kde vyplníte formulář o ztrátě JIS karty.
 3. Nově vyrobenou kartu bude nutno opětovně zaregistrovat v univerzitní knihovně.

Postup při poškození JIS karty

Dostavte se osobně na HelpDesk CIV.

 • v případě mechanického poškození karty propadá kauce a je třeba zažádat o novou kartu (viz výše).
 • Bude-li karta shledána vadnou a zároveň nebude mechanicky poškozena, bude výměna bezplatná a novou kartu Vám připravíme během následujících tří pracovních dnů.

Postup při vrácení JIS karty

JIS kartu lze vrátit na pracovištích HelpDesku CIV:

 1. v areálu univerzity na Borech v místnosti UI205 v době od 7:00 - 20:00
 2. na Fakultě ekonomické, Husova 11, v místnosti HJ306 v době 7:00 - 15:00
 3. na Fakultě pedagogické, Klatovská 51, v místnosti KL204 v době 8:00 - 15:00

Pro vrácení JIS karty musíte mít vyplněný formulář Potvrzení o vypořádání závazků studenta (hosta) vůči ZČU. Na tomto formuláři nesmí chybět razítka ze studijního oddělení, menzy, univerzitní knihovny a to nejlépe v tomto pořadí.

Potvrzení z knihovny lze získat v kterékoliv půjčovně knihovny ZČU:

 1. Univerzitní 18, Plzeň: Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00
 2. Klatovská 51, Plzeň: Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00
 3. Sedláčkova 31, Plzeň: Po, St 10.00-14.00, 14.30-18.00; Út, Čt, Pá 9.00-11.00, 11.30-16.00
 4. Sady Pětatřicátníků 16, Plzeň: Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00

Potvrzení z menzy lze získat:

 1. na ředitelství SKM 7.30-12.30, 13.30-15.00
 2. v menze v Kollárově ulici 10.30 -14.30
 3. v menze v Univerzitní ulici 10.30 - 15.00, 16.30 - 18.30

Bez těchto razítek vám HelpDesk formulář nepotvrdí! Jestliže jste majitelem karty starého typu (bílá se lvem) a karta bude v pořádku, dostanete, kromě potvrzení o vrácení, doklad do univerzitní pokladny, kde Vám vrátí kauci. Univerzitní pokladnu najdete v přízemí budovy rektorátu.

Nutnost potvrzení platí i pro studenty kombinovaného studia.

(otevírací doby jsou pouze orientační, pro aktuální informace se podívejte na oficiální stránky provozoven)

Vrátit kartu je nutno osobně nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného ověřenou plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození, rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy.

"Příslušenství JIS karty"

Spolu s JIS kartou dostanete:

 • tzv. Orion-ID a heslo, které budete potřebovat při zakládání počítačového konta (viz Postup zřízení konta v systému Orion )
 • validační známku - tato známka se lepí na zadní stranu karty na začátku každého akademického roku. Pokud na kartě tato známka je, znamená to, že daný akademický rok studujete. Validační známku pro první ročníky vydává HelpDesk CIV, pro vyšší ročníky potom studijní oddělení. Studenti, kteří již JIS kartu mají a studují první ročník získají validační známku na svém studijním oddělení.

Elektronické potvrzení o studiu pro PMDP

Ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky připravil CIV nové řešení, které sníží potřebu papírových potvrzení o studiu. Student si může nastavit automatické zasílání potvrzení o studiu mezi systémy ZČU a PMDP. K tomu je potřebná registrace Plzeňské karty do Informačního systému ZČU.

více informací naleznete zde

Další informace

Pracoviště administrátora JIS v Chebu

V průběhu běžného akademického roku zajišťuje provozní agendu související s vydáváním, resp. vracením IK tamní detašované pracoviště administrátora JIS. Informace podává studijní oddělení FEK v Chebu. Podrobnosti viz webové stránky FEK.

 • Kontaktní osoba:

Tomáš Kasík
Hradební 22, 35011 Cheb
Kancelář č. 409 - 3. patro
tel.: 377 633 505
e-mail: tkasik@ccv.zcu.cz
Informace podává studijní oddělení FEK v Chebu.

Změna osobních údajů na IK

 1. Dojde-li během užívání IK ke změně některých osobních údajů držitele, zajistí operátor HelpDesku na jeho žádost požadovanou změnu potisku IK za předpokladu, že držitel tuto změnu nahlásil na studijní oddělení a zaplatil manipulační poplatek 100kč na účet ZČU. Změna potisku je provedena během následujících tří pracovních dní.
 2. Za změnu údaje uživatele je považována:
  • změna jména, příjmení,
  • změna titulu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje