Kategorie:JIS

Z Support
Přejít na: navigace, hledání
JISka.jpg

Obsah

JIS karta

Na ZČU je průkazem studenta JIS karta (JIS = Jednotný Identifikační Systém). Tato karta umožňuje vstup do objektů ZČU. Pro studenty jsou zajímavé zejména koleje, vstup do laboratoří a dalších prostor s omezeným přístupem, stravování v menzách ZČU, výpůjčky v univerzitní knihovně ZČU, samoobslužné kopírování, samoobslužný tisk a další. Bližší informace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 24R/2010 "Identifikační karty".

Novinky

Ve dnech 17.9.2012 - 27.9.2012 se v době od 9:00 do 16:30 koná v místnosti UI213 hromadný výdej JIS karet pro studenty prvních ročníků. Pro vydání karty je nutno předložit občanský průkaz, pas nebo neověřenou plnou moc s pověřením k vyzvednutí. Stav výroby karty lze sledovat na stránce http://jis.zcu.cz. Kartu je možno vyzvednout pouze v případě, že je u karty poznámka "karta je připravena k vydání, můžete si ji vyzvednout".

Dne 18.9.2012 bude doba hromadného výdeje JIS karet prodloužena až do 17:00.

Hromadny vydej 2012.PNG


Ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky umožňuje CIV nové řešení, které sníží potřebu papírových potvrzení o studiu. Student si může nastavit automatické zasílání potvrzení o studiu mezi systémy ZČU a PMDP. Více informací naleznete zde
Ks success.png


Získání JIS karty

Platba za JIS kartu.PNG

Pro získání JIS karty je nutno:

 1. Podat "Žádost od JIS kartu", to lze učinit dvěma způsoby
 2. Zaplatit manipulační poplatek 100Kč na účet ZČU 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Tento poplatek nelze zaplatit v pokladně ZČU. Informace k zahraniční platbě naleznete na tomto odkazu.
 3. Mít po zápise a být řádně evidován(a) ve studijním informačním systému (to je zcela v kompetenci studijního oddělení fakulty).
 4. Před vyzvednutím si průběžně kontrolovat, že na jis.zcu.cz je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji".
 5. Kartu si vyzvednout na HelpDesku CIV

Více informací o získání JIS karty zde

Mapa boryHD civenka.png

Kde si lze kartu vyzvednout

Kartu si můžete vyzvednout v době 7:00-20:00 v místnosti UI205 u operátorů HelpDesku CIV.

Před osobní návštěvou HelpDesku CIV si ověřte, zda je Vaše karta připravena k výdeji. Informaci získáte na stránce http://jis.zcu.cz (v poznámce u Vaší karty je napsáno "Karta připravena k výdeji") nebo na telefonním čísle HelpDesku 377 638 888.

Budova CIV (označení UI) je součástí hlavního bloku budov kampusu na Borech, vpravo při pohledu od autobusové zastávky - viz obrázek.

Kontakt

V případě problémů při výrobě JIS karty či jiných dotazů nás kontaktujte na:

HelpDesk CIV - UI205
Univerzitní 20, Plzeň
telefon 377 638 888
e-mail operator@service.zcu.cz

Postup při ztrátě karty

 1. Okamžitě po zjištění ztráty JIS karty nahlaste ztrátu na HelpDesk CIV
 2. Osobně se dostavte na jakékoliv pracoviště HelpDesk CIV, kde vyplníte formulář o ztrátě JIS karty.

Postup při poškození JIS karty

Dostavte se osobně na HelpDesk CIV.

 • v případě mechanického poškození karty propadá kauce a je třeba zažádat o novou kartu (viz výše).
 • Bude-li karta shledána vadnou a zároveň nebude mechanicky poškozena, bude výměna bezplatná a novou kartu Vám připravíme během následujících tří pracovních dnů.

Postup při vrácení JIS karty

JIS kartu lze vrátit na pracovištích HelpDesku CIV:

 1. v areálu univerzity na Borech v místnosti UI205 v době od 7:00 - 20:00
 2. na Fakultě ekonomické, Husova 11, v místnosti HJ306 v době 7:00 - 15:00
 3. na Fakultě pedagogické, Klatovská 51, v místnosti KL204 v době 8:00 - 15:00

Pro vrácení JIS karty musíte mít vyplněný formulář Potvrzení o vypořádání závazků studenta (hosta) vůči ZČU. Na tomto formuláři nesmí chybět razítka ze studijního oddělení, menzy, univerzitní knihovny a to nejlépe v tomto pořadí.

Potvrzení z knihovny lze získat v kterékoliv půjčovně knihovny ZČU:

 1. Univerzitní 18, Plzeň: Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00
 2. Klatovská 51, Plzeň: Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00
 3. Sedláčkova 31, Plzeň: Po, St 10.00-14.00, 14.30-18.00; Út, Čt, Pá 9.00-11.00, 11.30-16.00
 4. Sady Pětatřicátníků 16, Plzeň: Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00

Potvrzení z menzy lze získat:

 1. na ředitelství SKM 7.30-12.30, 13.30-15.00
 2. v menze v Kollárově ulici 10.30 -14.30
 3. v menze v Univerzitní ulici 10.30 - 15.00, 16.30 - 18.30

Bez těchto razítek vám HelpDesk formulář nepotvrdí! Jestliže jste majitelem karty starého typu (bílá se lvem) a karta bude v pořádku, dostanete, kromě potvrzení o vrácení, doklad do univerzitní pokladny, kde Vám vrátí kauci. Univerzitní pokladnu najdete v přízemí budovy rektorátu.

Nutnost potvrzení platí i pro studenty kombinovaného studia.

(otevírací doby jsou pouze orientační, pro aktuální informace se podívejte na oficiální stránky provozoven)

Vrátit kartu je nutno osobně nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného neověřenou plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození, rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy.

"Příslušenství JIS karty"

Spolu s JIS kartou dostanete:

 • tzv. Orion-ID a heslo, které budete potřebovat při zakládání počítačového konta (viz Postup zřízení konta v systému Orion )
 • validační známku - tato známka se lepí na zadní stranu karty na začátku každého akademického roku. Pokud na kartě tato známka je, znamená to, že daný akademický rok studujete. Validační známku pro první ročníky vydává HelpDesk CIV, pro vyšší ročníky potom studijní oddělení. Studenti, kteří již JIS kartu mají a studují první ročník získají validační známku na svém studijním oddělení.
 • sborník První krůčky

Elektronické potvrzení o studiu pro PMDP

Ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky připravil CIV nové řešení, které sníží potřebu papírových potvrzení o studiu. Student si může nastavit automatické zasílání potvrzení o studiu mezi systémy ZČU a PMDP. K tomu je potřebná registrace Plzeňské karty do Informačního systému ZČU.

více informací naleznete zde

HOST karty

Hostovská karta slouží k dočasnému zapůjčení hostující osobě na ZČU. Na takto zapůjčenou JIS kartu lze nastavit příslušné přístupy, či je možné umožnit nabití požadovaného obnosu pro používání služeb Menzy (takový záměr je nutno předem oznámit při žádosti o kartu). Tuto lze získat na HelpDesku CIV v místnosti UI205.

Podmínky pro získání karty:

 • žádost hostitelského útvaru o vydání karty
 • podepsání smlouvy o zápůjčce
 • doklad totožnosti
 • jestliže se nejedná o HOST kartu pro katedrální účely - doklad o zaplacení kauce 100kč (nutno zaplatit na pokladně ZČU)

Po vyzvednutí karty je potřeba kontaktovat lokálního správce snímačů JIS oblasti, kde se bude HOST pohybovat. Při správném nastavení příslušných přístupových práv bude karta funkční během dne. Aktualizace snímačů se provádí denně v 10.00, 13.00 a 23.00.

Při ztrátě/poškození HOST karty kontaktujte HelpDesk CIV.

Další informace

Pracoviště administrátora JIS v Chebu

V průběhu běžného akademického roku zajišťuje provozní agendu související s vydáváním, resp. vracením IK tamní detašované pracoviště administrátora JIS. Informace podává studijní oddělení FEK v Chebu. Podrobnosti viz webové stránky FEK.

 • Kontaktní osoba:

Tomáš Kasík
Hradební 22, 35011 Cheb
Kancelář č. 409 - 3. patro
tel.: 377 633 505
e-mail: tkasik@ccv.zcu.cz

Změna osobních údajů na IK

 1. Dojde-li během užívání IK ke změně některých osobních údajů držitele, zajistí operátor HelpDesku na jeho žádost požadovanou změnu potisku IK za předpokladu, že držitel tuto změnu nahlásil na studijní oddělení a zaplatil manipulační poplatek 100kč na účet ZČU. Změna potisku je provedena během následujících tří pracovních dní.
 2. Za změnu údaje uživatele je považována:
  • změna jména, příjmení,
  • změna titulu.

Směrnice rektora č. 24R/2010 IDENTIFIKAČNÍ KARTY

Směrnice rektora č. 24R/2010 "Identifikační karty" upravuje používání identifikačních karet v rámci Informačního systému Západočeské univerzity v Plzni. Touto směrnicí jsou povinní se řídit všichni držitelé JIS karty.

Přílohy:

č. 1 – Specifikace IK - Zaměstnanec
č. 2 – Specifikace IK - Student a Účastník CŽV
č. 3 – Ostatní IK
č. 4 – Žádost o vydání identifikační karty
č. 5 – Potvrzení o převzetí identifikační karty
č. 6 – Potvrzení o vypořádání závazků zaměstnance vůči ZČU
č. 7 – Potvrzení o vypořádání závazků studenta (hosta) a účastníka CŽV vůči ZČU
č. 8 – Přístupový systém
č. 9 – Pravidla používání JUK
č. 10 – Vzhled personifikovaných IK
č. 11 – Elektronické potvrzení o studiu

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje