Kategorie:JIS

Z Support
Přejít na: navigace, hledání
JISka.jpg

Obsah

JIS karta

Na ZČU je průkazem studenta JIS karta (JIS = Jednotný Identifikační Systém). Tato karta umožňuje vstup do objektů ZČU. Pro studenty jsou zajímavé zejména koleje, vstup do laboratoří a dalších prostor s omezeným přístupem, stravování v menzách ZČU, výpůjčky v univerzitní knihovně ZČU, samoobslužné kopírování, samoobslužný tisk a další. Bližší informace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 16R/2014 "Identifikační karty".

Sdružená JIS+PK karta

Tato sdružená karta umožňuje využívat kromě služeb, které nabízí ZČU, také služby a výhody, které poskytují Plzeňské městské dopravní podniky. Více informací naleznete zde.


JIS a Plzeňská kartaJIS PK.png


Novinky

Ve dnech 12. 9. - 30. 9. 2016 se v době od 9:00 do 16:30 koná v místnosti UI203 hromadný výdej JIS karet pro studenty prvních ročníků. Pro vydání karty je nutno předložit občanský průkaz, pas nebo neověřenou plnou moc s pověřením k vyzvednutí. Stav výroby karty lze sledovat na stránce http://jis.zcu.cz. Kartu je možno vyzvednout pouze v případě, že je u karty poznámka "karta je připravena k vydání, můžete si ji vyzvednout".

Mimořádný hromadný výdej JIS karet pro studenty kombinovaného studia bude upřesněn.

Hromadný výdej JIS karet pro studenty fakulty ekonomické v Chebu bude upřesněn.


POZOR: Od 1.9.2013 není možno uplatnit nárok na zlevněné jízdné v PMDP na základě papírového potvrzení o studiu. Jedinou možností je spárování JIS karty s Plzeňskou kartou, či vlastnictví sdružené JIS+PK karty. Více informací naleznete zde.

Studenti posledních ročníků (včetně těch, kteří budou prodlužovat své studium) si mohou koupit maximálně půlroční časový kupon. Další časový kupon s delší platností si mohou studenti kupovat až od 10.07.


Elektronické potvrzení o studiuPap potvrzeni.png
Od 11. prosince 2012 mohou všichni uživatelé služeb Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p.o. používat JIS kartu jako čtenářský průkaz. V praxi to znamená, že držitelé JIS karty již nebudou potřebovat stávající čtenářský průkaz s čárovým kódem, který vydává SVK PK. Více informací naleznete zde

Získání JIS /JIS+PK karty

Platba za JIS PK kartu.PNG

Pro získání JIS karty je nutno:

 1. Podat "Žádost o JIS kartu" přes web na adrese jis.zcu.cz (zde naleznete návod na vyplnění této žádosti).
 2. Zaplatit manipulační poplatek 100 Kč (JIS karta) nebo 270 Kč (sdružená JIS+PK karta) na účet ZČU 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Cizinci s přiděleným rodným číslem zaplatí tento poplatek v pokladně ZČU.

Více informací o poplatcích za sdruženou kartu JIS+PK zaměstnance zde.

 1. Mít po zápise a být řádně evidován(a) ve studijním informačním systému (to je zcela v kompetenci studijního oddělení fakulty).
 2. Před vyzvednutím si průběžně kontrolovat, že na jis.zcu.cz je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji".
 3. Kartu si vyzvednout na HelpDesku CIV

Více informací o získání JIS karty zde
Více informací o sdružené JIS+PK kartě zde

Mapa boryHD civenka.png

Kde si lze kartu vyzvednout

Kartu si můžete vyzvednout v místnosti UI205 na HelpDesku CIV.

Před osobní návštěvou HelpDesku CIV si ověřte, zda je Vaše karta připravena k výdeji. Informaci získáte na stránce http://jis.zcu.cz (v poznámce u Vaší karty je napsáno "Karta připravena k výdeji") nebo na telefonním čísle HelpDesku 377 638 888.

Budova CIV (označení UI) je součástí hlavního bloku budov kampusu na Borech, vpravo při pohledu od autobusové zastávky - viz obrázek.

Vyzvednout JIS kartu si lze také prostřednictvím zmocněnce vybaveného neověřenou plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození, rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy (Šablonu plné moci lze stáhnout zde: plná moc - Formulář vyplňujte čitelně hůlkovým písmem, nečitelnost či nejednoznačnost v písemnosti mohou být důvodem pro odmítnutí).

Kontakt

V případě problémů při výrobě JIS karty či jiných dotazů nás kontaktujte na:

HelpDesk CIV - UI205
Univerzitní 20, Plzeň
telefon 377 638 888
e-mail operator@service.zcu.cz

Postup při ztrátě karty

 1. Okamžitě po zjištění ztráty JIS karty nahlaste ztrátu na HelpDesk CIV
 2. Osobně se dostavte na jakékoliv pracoviště HelpDesk CIV, kde vyplníte formulář o ztrátě JIS karty.

Postup při poškození JIS karty

Dostavte se osobně na HelpDesk CIV.

 • v případě mechanického poškození karty propadá kauce a je třeba zažádat o novou kartu (viz výše).
 • bude-li karta shledána vadnou a zároveň nebude mechanicky poškozena, bude výměna bezplatná a novou kartu Vám připravíme během následujících tří pracovních dnů.

Postup při vrácení JIS karty

JIS kartu lze vrátit na pracovištích HelpDesku CIV.

Pro vrácení JIS karty musíte mít vyplněný formulář Potvrzení o vypořádání závazků studenta (hosta) vůči ZČU a vypořádané závazky v Menze a Univerzitní knihovně. Pokud nemáte žádné závazky ani v Menze ani v Univerzitní knihovně není potřeba mít na formuláři Potvrzení o vypořádání závazků razítka z těchto institucí.

Vypořádat závazky v Univerzitní knihovně lze v kterékoliv půjčovně knihovny ZČU.

Vypořádat závazky v Menze lze elektronicky na portal.zcu.cz v záložce Já/JUK - Jednotné univerzitní konto/ zaškrtnutím kolonky "Nechci používat JUK". Zůstatek na kontě Vám bude zaslán na zadaný účet, či si jej vyzvednete v Menze.

 1. v menze v Kollárově ulici
 2. v menze v Univerzitní ulici

Vrátit kartu je nutno osobně nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného neověřenou plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození, rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy. (Šablonu plné moci lze stáhnout zde: plná moc - Formulář vyplňujte čitelně hůlkovým písmem, nečitelnost či nejednoznačnost v písemnosti mohou být důvodem pro odmítnutí).


V případě přerušení studia Vám bude JIS karta po potvrzení vypořádání závazků ponechána. Doporučujeme nastavit si změnu hesla na dálku.

"Příslušenství JIS karty"

Spolu s JIS kartou dostanete:

 • tzv. Orion-ID a heslo, které budete potřebovat při zakládání počítačového konta (viz Postup zřízení konta v systému Orion )
 • validační známku - tato známka se lepí na zadní stranu karty na začátku každého akademického roku. Pokud na kartě tato známka je, znamená to, že daný akademický rok studujete. Validační známku pro první ročníky vydává HelpDesk CIV, pro vyšší ročníky potom studijní oddělení. Studenti, kteří již JIS kartu mají a studují první ročník získají validační známku na svém studijním oddělení.

Problémy při výrobě JIS karty

Problémy při výrobě JIS kartyZ5.png


Pokud máte problémy při výrobě JIS karty ZDE naleznete postup řešení Vašeho problému.

Elektronické potvrzení o studiu pro PMDP

Pro využití zlevněného jízdného v PMPD je potřeba, aby měl držitel Plzeňské karty aktivován nárok na zlevněné jízdné. Aktivace se provádí tzv. spárováním studentské JIS karty a Plzeňské karty. Při takovém spárování dochází k registraci Plzeňské karty do Informačního systému ZČU a následnému automatickému zasílání informace o studiu držitele karty.

více informací naleznete zde

HOST karty

Hostovská karta slouží k dočasnému zapůjčení hostující osobě na ZČU. Na takto zapůjčenou JIS kartu lze nastavit příslušné přístupy, či je možné umožnit nabití požadovaného obnosu pro používání služeb Menzy (takový záměr je nutno předem oznámit při žádosti o kartu). Tuto lze získat na HelpDesku CIV v místnosti UI205.

Podmínky pro získání karty:

 • žádost hostitelského útvaru o vydání karty
 • podepsání smlouvy o zápůjčce
 • doklad totožnosti
 • jestliže se nejedná o HOST kartu pro katedrální účely - doklad o zaplacení kauce 100 Kč (nutno zaplatit na pokladně ZČU)

Po vyzvednutí karty je potřeba kontaktovat lokálního správce snímačů JIS oblasti, kde se bude HOST pohybovat. Při správném nastavení příslušných přístupových práv bude karta funkční během dne. Aktualizace snímačů se provádí denně v 10.00, 13.00 a 23.00.

Při ztrátě/poškození HOST karty kontaktujte HelpDesk CIV.

Změna osobních údajů na IK

Dojde-li během užívání IK ke změně některých osobních údajů držitele, postup je následující:

- tuto změnu nahlásit na studijní oddělení

- zaplatil manipulační poplatek 100 Kč na účet ZČU.

- podat | žádost o JIS s upravenými osobními údaji

Za změnu údaje uživatele je považována:

 • změna jména, příjmení,
 • změna titulu.

Další informace

Pracoviště administrátora JIS v Chebu

V průběhu běžného akademického roku zajišťuje provozní agendu související s vydáváním, resp. vracením IK tamní detašované pracoviště administrátora JIS. Informace podává studijní oddělení FEK v Chebu. Podrobnosti viz webové stránky FEK.

 • Kontaktní osoba:

Tomáš Kasík
Hradební 22, 35011 Cheb
Kancelář č. 409 - 3. patro
tel.: 377 633 505
e-mail: tkasik@ccv.zcu.cz

Směrnice rektora č. 16R/2014 IDENTIFIKAČNÍ KARTY

Směrnice rektora č. 16R/2014 "Identifikační karty" upravuje používání identifikačních karet v rámci Informačního systému Západočeské univerzity v Plzni. Touto směrnicí jsou povinní se řídit všichni držitelé JIS karty.

Přílohy:

č. 1 – Specifikace IK - Zaměstnanec
č. 2 – Specifikace IK - Student a Účastník CŽV
č. 3 – Ostatní IK
č. 4 – Potvrzení o převzetí identifikační karty
č. 5 – Potvrzení o vypořádání závazků zaměstnance vůči ZČU
č. 6 – Potvrzení o vypořádání závazků studenta (hosta) a účastníka CŽV vůči ZČU
č. 7 – Přístupový systém
č. 8 – Pravidla používání JUK
č. 9 - Elektronické potvrzení o studiu
č. 10 - Pravidla používání JIS-PK
č. 11 - Vzhled personifikovaných IK

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje