Kerberos

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Kerberos

Kerberos je autentizační služba založená na principu důvěryhodné třetí strany. Pochází z akademického prostředí, dnes je ale v podstatě standardem v oblasti autentizačních služeb distribuovaného výpočetního prostředí, na jeho implementaci jsou dokonce založena řešení firmy Microsoft počínaje Windows 2000.

Instalační balíček Kerberos stáhněte a rozbalte do C:\Program Files\ - není potřeba nic instalovat (stačí jen soubory z archivu nakopírovat do uvedeného adresáře na Vašem disku).


Kerberos 1.gif


Dále je třeba nastavit cestu do adresáře Kerberos. Nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na Tento počítač -> Vlastnosti -> záložka Upřesnit. Vyberte a stiskněte tlačítko Proměnné prostředí.


Kerberos 2.gif


V podokně Systémové proměnné zvolte Path a stiskněte tlačítko Upravit.


Kerberos 3.gif


Klikněte myší do políčka Hodnota proměnné a přidejte cestu k adresáři Kerberos - tedy C:\Program Files\Kerberos (jednotlivé cesty jsou oddělené středníky), po potvrzení restartujte počítač.

Kerberos 4.gif

Autentizace uživatele

Způsob tzv. autentizace, tj. prokázání totožnosti uživatele, je v systému Kerberos odlišný od běžné autentizace v UNIXu. Procesy uživatele se prokazují službám tzv. lístkem (ticket), který obsahuje údaje o tom, pro koho byl vystaven, kdy byl vystaven, do kdy platí a pro jakou službu platí. Příkazy kinit i kauth si vyžádají heslo, na jehož základě přidělí uživateli tzv. lístek (ticket). Lístek si můžeme představit skutečně jako vstupenku, kterou proces prokazuje svou totožnost různým službám.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje